Đại tướng Chu Huy Mân - Người cộng sản ưu tú của quê hương Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với trí tuệ, nhân cách và tài năng của mình, Đại tướng Chu Huy Mân đã góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh toàn diện. Ông thực sự là vị tướng trong lòng nhân dân, người cộng sản trọn đời cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, của Quân đội và Tổ quốc.