Đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách bảo trợ xã hội

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung mà Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đề cập khi giám sát việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội tại huyện Yên Thành.

Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2021, ngày 07/10, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Yên Thành. Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự các hoạt động này.

Buổi sáng, Đoàn giám sát tại UBND xã Đô Thành và Cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Tâm. Qua giám sát cho thấy chính quyền cấp xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm một cửa của xã đảm bảo theo đúng quy định; việc chi trả các chế độ thông qua bưu điện cơ bản kịp thời, đúng đối tượng.

Đoàn giám sát gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Tâm. Ảnh: Nguyễn Thị Vân

Tuy nhiên, qua  báo cáo, phản ánh của người dân và kiểm tra hồ sơ cho thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn xã còn có những tồn tại, hạn chế như: có tình trạng sai sót thông tin cá nhân (tên tuổi đối tượng); chưa kịp thời rà soát để điều chỉnh thay đổi mức độ khuyết tật, cắt giảm những trường hợp chuyển đi, từ trần; công tác phối hợp quyết toán chi trả có khi vẫn còn chậm; vẫn có tình trạng nhận hộ, ký thay khi nhận trợ cấp hàng tháng.

Đoàn giám sát đề nghị chính quyền xã cần tiếp tục thực hiện tốt hơn việc thực hiện các chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo thực hiện đúng quy định về trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội, đảm bảo theo đúng quy định, tránh tình trạng nể nang khi xét duyệt đối tượng.

Làm việc với Cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Tâm, Đoàn khảo sát thực tế, tặng quà đến các đối tượng hưởng các chính sách trợ giúp xã hội. Hiện tại có 172 đối tượng đang sinh sống tại cơ sở; trong đó có 49 người không rõ nguồn gốc, người vô gia cư, có người Thái Lan và Trung Quốc. Trong thời gian qua, trung tâm đã làm các hồ sơ, thủ tục để các đối tượng bảo trợ xã hội hưởng các chế độ theo quy định.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh tặng quà Cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Tâm. Ảnh: Nguyễn Thị Vân

Đoàn đã trao đổi, làm rõ, ghi nhận những kết quả hoạt động đạt được của cơ sở trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội và giúp đỡ các mảnh đời khó khăn, bất hạnh; đồng thời, trong thời gian tới đề nghị Cơ sở bảo trợ xã hội phối hợp tốt hơn với chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận các đối tượng cũng như làm thủ tục, hồ sơ để các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp theo đúng quy định.

Cũng trong ngày, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Yên Thành. Hiện huyện có số lượng đối tượng bảo trợ xã hội gồm 15.600 người, trong đó: đối tượng cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên là 4.625 đối tượng, người khuyết tật là 8.785 đối tượng, các đối tượng khác là 2.190 người.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Yên Thành. Ảnh: Nguyễn Thị Vân

Trao đổi làm rõ thêm các nội dung, các thành viên Đoàn giám sát nêu vấn đề việc thực hiện chính sách cần đảm bảo công bằng trong xã hội, hạn chế tình trạng bức xúc, so bì trong nhân dân. Đại diện một số xã, các ban, ngành của huyện cũng đề xuất một số vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực này. Đoàn giám sát tổng hợp để trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh