Đảm bảo công khai, minh bạch trong tuyển dụng, đánh giá cán bộ

Mai Hoa 27/12/2019 12:38

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đặt ra yêu cầu công tác tuyển dụng, nâng hạng ngạch, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức đảm bảo công khai, minh bạch và đúng thực chất.

Sáng 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhệm vụ năm 2020. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía điểm cầu Nghệ An do đồng chí Lê Đình Lý – Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.
Sáng 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía điểm cầu Nghệ An do đồng chí Lê Đình Lý – Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì. Ảnh: Mai Hoa

Tinh giản 50.547 người

Kết quả nổi bật của ngành Nội vụ trong năm 2019 được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khẳng định tại hội nghị, đó là tập trung triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết, Quyết định của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo đó, tổ chức bộ máy bước đầu được sắp xếp tinh gọn, tinh giản biên chế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm nguồn chi trả ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương; đồng thời từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Từ năm 2015 đến ngày 30/11/2019, cả nước đã tinh giản 50.547 người làm việc. Trong đó giảm 4,26% số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại 63/63 tỉnh, thành trong cả nước; giảm 11,85% người tại 20 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phủ.

Ngành Nội vụ trong năm 2019 đã có những đổi mới trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Ảnh cán bộ, công chức ban quản lý dự án huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ, công chức ban quản lý dự án huyện Đô Lương trao đổi nghiệp vụ. Ảnh minh họa: Mai Hoa

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt hơn; việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức ngày càng công khai, minh bạch, thuận tiện; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cấp, các ngành được siết chặt hơn.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu tiến độ đề ra; đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, phù hợp với các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng.

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ngày càng được đảm bảo, tạo dư luận tích cực trong xã hội, củng cố niềm tin của các tổ chức tôn giáo đối với chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, ngành Nội vụ tiếp tục đặt ra sự quyết liệt, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong trong thực hiện cải cách hành chính; tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy các cấp; quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách chính sách tiền lương…

Bộ phận một cửa huyện Quỳnh Lưu. Ảnh minh họa: Mai Hoa
Công khai, minh bạch trong công tác cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, khẳng định: Năm 2020 là năm cuối thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; đây cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng; bởi vậy, ngành Nội vụ cần nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ của mình để tập trung thực hiện.

Trong đó tập trung xây dựng thể chế; rà soát và xây dựng mới các quy định, chủ trương về tổ chức bộ máy, công chức, công vụ, về cán bộ; quy định về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức.

Công tác tuyển dụng, nâng hạng ngạch, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức đảm bảo công khai, minh bạch và đúng thực chất. Trê cơ sở đó để đảm bảo các khâu quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tinh giản biên chế đúng và trúng người, đối tượng.

P
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Chính phủ,vn

"Khi việc đánh giá cán bộ, công chức và quy hoạch công tâm, khách quan, công bằng sẽ tạo cơ hội, điều kiện, động lực để cán bộ, công chức phấn đấu; đây là cơ sở quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngược lại, nếu công tác cán bộ không công khai, minh bạch, phe cánh, cục bộ địa phương, chạy bằng cấp, chạy chức, chạy quyền thì sẽ làm “thui chột” động lực của cán bộ giỏi, trung thực" -

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Ngành Nội vụ cũng cần tăng cường các giải pháp thúc đẩy thực hiện cải cách hành chính một cách thực chất và triển khai thực hiện phổ biến dịch vụ công cấp 3, cấp 4… Tiếp tục cải cách chính sách tiền lương; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; lĩnh vực thi đua, khen thưởng…

Đảm bảo công khai, minh bạch trong tuyển dụng, đánh giá cán bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO