Đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công ty Điện lực Nghệ An. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, các sở, ban ngành liên quan.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Dũng
Năm 2017 mặc dù xảy ra nhiều đợt bão, gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành lưới điện nhưng Công ty Điện lực Nghệ An đã kịp thời khắc phục khó khăn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Công ty đã hoàn thành và vượt các mức chỉ tiêu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Năm 2017, điện thương phẩm toàn Công ty thực hiện 2.807,445 triệu kwh, tăng 17,9% so với năm 2016; tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2017 giảm 0,72% so với năm 2016. Doanh thu tiền điện năm 2017 thực hiện 4.529,17 tỷ đồng, tăng 16,75%.
Nâng cấp lưới điện nông thôn. Ảnh P.V

Về kế hoạch năm 2018, Công ty tiếp tục vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội; thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018 của EVN “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” và chủ đề của Công ty Điện lực Nghệ An “Đổi mới-sáng tạo-hiệu quả”; phấn đấu điện thương phẩm đạt và vượt 3.120 triệu kwh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An cũng kiến nghị Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sớm đẩy nhanh tiến độ các trạm biến áp 110 kv Tân Kỳ, Nghi Ân, Diễn Phong và Nam Cấm; bố trí nguồn vốn để cải tạo nâng cấp các đường dây 10 kv có tổn thất cao; đẩy nhanh tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành các dự án: JICA, Dep 2; bố trí dự án đầu tư để cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn; sớm bổ sung chi phí để thay thế cột tre, gỗ không đảm bảo vận hành bằng cột bê tông; tăng định mức chi phí thuê dịch vụ điện nông thôn để người lao động gắn bó và có trách nhiệm hơn với công việc.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Đức Dũng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao đóng góp của ngành Điện trong năm qua, đáp ứng được yêu cầu phát triển của các dự án đầu tư mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An; phục vụ tốt các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh; khắc phục kịp thời các sự cố thiên tai, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong năm tới, ngành Điện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống; quan tâm đầu tư sửa chữa lưới điện nông thôn; đầu tư phát triển nguồn điện tại những dự án trọng điểm của tỉnh.

Ngành Điện sẽ nỗ lực đảm bảo an toàn trong vận hành lưới điện và cung ứng điện kịp thời trong mọi tình huống. Ảnh P.V

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cam kết sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với ngành Điện hoàn thành tốt việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, nâng cấp lưới điện nông thôn và cung ứng điện trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2018.