“Dân vận khéo” ở một số xã, phường, cơ quan, đơn vị còn làm chung chung

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã có sự đánh giá đối với các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo. Ảnh: Hoài Thu

Tổng kết thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2017, Ban chỉ đạo của tỉnh cho biết, năm 2017 có 21/21 huyện, thành, thị tổ chức tuyên dương các mô hình điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2017 với nhiều hình thức phong phú và hiệu quả tuyên truyền cao.

Một số huyện như Nam Đàn, TX Hoàng Mai UBND các cấp đã quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho ban chỉ đạo huyện từ 20 - 30 triệu đồng/năm; cấp xã 3 - 7 triệu đồng/năm. Các mô hình điểm được huyện hỗ trợ từ 10 - 15 triệu đồng/mô hình; các đơn vị làm tốt có TX Thái Hòa, TP Vinh, các huyện Tân Kỳ, Diễn Châu.

Năm 2017 toàn tỉnh đã xây dựng mới 841/3544 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhiều mô hình, điển hình hiệu quả đã góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng - an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với đoàn thanh niên xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh tư liệu

Ban chỉ đạo của các địa phương cũng đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng chương trình, thực hiện nội dung công tác thi đua “Dân vận khéo”.

Một số ban chỉ đạo đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức có hiệu quả hoạt động biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” 2017 dịp 15/10 như Quỳnh Lưu, TX Thái Hòa, Quỳ Hợp, Nghi Lộc… Một số địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền như: TP Vinh, Tỉnh đoàn, TX Hoàng Mai, các huyện Thanh Chương, Nghi Lộc, Quế Phong,…

Trong từng lĩnh vực cụ thể, có nhiều địa phương thực hiện có hiệu quả. Ví như đối với lĩnh vực kinh tế có các mô hình tiêu biểu như ở xã Giai Xuân huyện Tân Kỳ, xã Nghi Kim TP Vinh, một số xã ở huyện Kỳ Sơn như Hữu Kiệm, Mỹ Lý, Mường Ải, Mường Lống, Tây Sơn…

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị đã có 427/418 xã, phường, thị trấn quan tâm và triển khai tốt việc chỉ đạo hoạt động điểm của tổ dân vận thôn, xóm, bản như tại các huyện Con Cuông, Đô Lương, Thanh Chương…

Người dân xã Tiền Phong (Quế Phong) làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Hoài Thu

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng nêu một số hạn chế trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong năm 2017 cần khắc phục như: Hoạt động của một số thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh còn hạn chế, thông tin báo cáo chưa kịp thời. Phong trào “Dân vận khéo” ở một số xã, phường, cơ quan, đơn vị còn chung chung, xây dựng mô hình chưa cụ thể; còn lúng túng trong lựa chọn nội dung, tiêu chí xây dựng mô hình, điển hình.

Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, vai trò của phong trào “Dân vận khéo” nên lãnh đạo, chỉ đạo phong trào chưa sát thực tế. Việc xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” chưa đồng đều trên các lĩnh vực và việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm ở cấp xã chưa thường xuyên; tuyên truyền hiệu quả các mô hình còn ít…

Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018, trong đó chú trọng các nội dung cơ bản: nội dung Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Trọng tâm phong trào “Dân vận khéo” cần tập trung một số lĩnh vực như kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vùng đặc thù…

Trong Quý 2/2018 Ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ kiểm ta phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại 6  đơn vị, tại các đảng ủy trực thuộc, Đảng đoàn MTTQ các đoàn thể.