Đảng bộ cơ quan, đơn vị quân đội đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020

(Baonghean.vn) - Ngày 30/3, các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục diễn ra đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
 
*Trong 2 ngày 30&31/3/2015, Đảng bộ Lữ đoàn Pháo binh 16 (QK4) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là Đại hội được Thường vụ, Đảng ủy Quân khu 4 chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm, chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quân khu tổ chức Đại hội trong gian tới. 
 
Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Lữ đoàn PB 16.
 
5 năm qua, Đảng bộ Lữ đoàn Pháo binh 16 đã tập trung lãnh đạo xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phát huy được tính năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của mọi cán bộ, đảng viên, tổ chức quần chúng trong toàn Đảng bộ thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ VIII (2010-2015) đề ra.
 
Nổi bật, là các nội dung, khoa mục huấn luyện kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 85% đạt khá giỏi; tham gia hội thi, hội thao các cấp đều đạt giải cao. Kết quả bình xét, phân tích chất lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 80%; 96% cấp ủy, chi bộ đạt TSVM, Đảng bộ Lữ đoàn 5 năm liền đạt TSVM và TSVM tiêu biểu, được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua xuất sắc.
 
Các đại biểu bầu BCH lần thứ IX, nhiệm kỳ (2015-2020).
 
 
Phát huy truyền thống "Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng" của Bộ đội Pháo binh anh hùng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 16 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng đó là: Tiếp tục thực hiện tốt nội dung đột phá về đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật. Phấn đấu kết quả kiểm tra huấn luyện các nội dung khoa mục 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi. Chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Đẩy mạnh thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật đi vào chiều sâu, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SCCĐ thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, xây đựng Đảng bộ Lữ đoàn thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
 
Biểu quyết thông qua kết quả bầu BCH nhiệm kỳ mới.
 
Với tinh thần "Dân chủ, đoàn kết, phát triển", Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu gồm 9 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trần Dũng
 
 
 
*  Chiều 30/3, Đảng bộ Lê Xuân Đào (Cơ quan huyện ủy Hưng Nguyên) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Hoàng Văn Phi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ dự và chỉ đạo Đại hội. 
 
Bí thư Đảng bộ Lê Xuân Đào báo cáo chính trị trình đại hội
 
 
Đảng bộ Lê Xuân Đào có 5 chi bộ. Trong 5 năm qua  Đảng bộ đã đưa ra được nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Cán bộ đảng viên đã làm tốt các nội dung công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy huyện, góp phần cùng các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn toàn huyện giữ vững danh hiệu Đảng bộ huyện vững mạnh 13 năm liên tục. 5/5 chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh, trong đó chi bộ ban kiểm tra, chi bộ Ban tổ chức  và chi bộ Văn phòng  được ban thường vụ tỉnh hủy tặng bằng khen. Đảng bộ Lê Xuân Đào được công nhân là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục, năm 2013 được Tỉnh ủy tặng bằng khen. 
 
 
Các đại biểu tham dự đại hội
 
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới.  Nhiệm kỳ 2015-2020,  Đảng bộ Lê Xuân Đào phấn đấu giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 5/5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 50% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 75-80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 25-30% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% gia đình cán bộ viên chức đạt  gia đình văn hóa. 
 
Đại hội bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đại biểu đi dự đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Thanh Tâm