Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao đổi với Báo Nghệ An về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V: Thưa đồng chí, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 để chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả đại hội của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh ban hành Hướng dẫn số 16/HD/ĐUK về đại hội cơ sở; thành lập các tổ chỉ đạo, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và cán bộ chuyên quản thường xuyên bám sát, đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội; phát hiện, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trả lời phóng viên Báo Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn

Mặc dù vừa chuẩn bị, tổ chức đại hội, vừa thực hiện các chỉ đạo, biện pháp của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nên đại hội các tổ chức cơ sở đảng đảm bảo đúng quy định, có chất lượng và cơ bản đúng tiến độ.

Đến nay 63/64 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành đại hội; riêng Đảng bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An mới được thành lập và sẽ tổ chức đại hội trước khi diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào các ngày 22, 23 tháng 7 năm 2020.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các tổ chức đảng cơ sở đảng xây dựng văn kiện bảo đảm đúng thể thức, bám sát đề cương, có chất lượng, xác định rõ phương hướng, đề ra các nhiệm vụ giải pháp, xác định các trọng tâm, khâu đột phá để tổ chức thực hiện, được tổ chức góp ý rộng rãi (tại hội nghị chi bộ, ý kiến của các tổ chức đoàn thể); công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên, xác định rõ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu; chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với bố trí, sắp xếp cán bộ.

Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Sở KH&ĐT. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Các tổ chức đảng tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung, nhân sự theo kết luận của BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trước khi tổ chức đại hội. Kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ở các đại hội tổ chức cơ sở Đảng cơ bản bầu một lần đủ số lượng, đúng định hướng, đạt tỷ lệ cao (đại hội cơ sở đã được bầu 406 đồng chí cấp ủy viên, trong đó 275 đồng chí/67,73% tái cử và 131 đồng chí/32,27% tham gia lần đầu; bầu các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt tỷ lệ cao).

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Y tế và Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Sau đại hội, các cấp ủy cơ sở đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuẩn y kết quả đại hội, họp phân công nhiệm vụ, ban hành chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát, quy chế làm việc và các công việc khác có liên quan.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được các tổ chức cơ sở đảng quan tâm, tạo nên khí thế sôi nổi và các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội; kết quả đại hội được phản ánh kịp thời, đậm nét trên Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, các báo ngành, trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

P.V: Đồng chí có thể cho biết những nét mới trong quá trình chỉ đạo đại hội của các tổ chức cơ sở đảng và tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở đảng chấp hành nghiêm các chỉ đạo, biện pháp của Trung ương, của tỉnh phòng chống dịch Covid-19, thực hành tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm tính trang nghiêm và chất lượng. Cụ thể là Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thực hiện 4 không: (1) "Đại hội không giấy"; (2) Không bố trí hoa tươi tại bục phát biểu, bàn chủ trì, bàn thư ký và hoa chúc mừng đại hội trên sân khấu; (3) Không tổ chức văn nghệ chào mừng đại hội; (4) Không tổ chức liên hoan sau đại hội.

Đặc biệt, nhiều đại hội ứng dụng công nghệ thông tin, gửi tài liệu cho đại biểu thông qua hệ thống thư điện tử, sử dụng mã vạch để điểm danh, định danh đại biểu và truy cập tài liệu đại hội, kiểm phiếu bằng phần mềm, điển hình như: Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn, Đảng bộ Sở Tư pháp, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ Cục Thuế, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội. 

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

P.V: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức vào các ngày 22, 23 tháng 7 năm 2020. Công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này đã được tiến hành như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản hoàn thành. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, các Tiểu ban của Đại hội và các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm được giao.

Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội tiến hành đúng quy định, bảo đảm chất lượng và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức với mục tiêu hướng tới một kỳ đại hội dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong Đảng bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã mở diễn đàn tiếp nhận ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên của tất cả các tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh qua các thời kỳ; và đã nhận được và tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, đề xuất các giải pháp để hoàn chỉnh văn kiện trình Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh về nhiệm vụ đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Clip: PV

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Nghệ An, các tổ chức cơ sở đảng, toàn thể đảng viên, cán bộ sẽ "Đoàn kết - Nêu gương - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả" tiếp tục nâng cao chất lượng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ trong lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, ngành vững mạnh; quyết liệt và hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính, thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; khẳng định vị thế của Đảng bộ Khối CCQ cấp tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh Nghệ An.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Tin liên quan

Các tin khác