Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Tư tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 24/4, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư (mở rộng). Đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện có 61 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 1.099 tổ chức cơ sở đảng, 5.485 chi bộ trực thuộc với 81.196 đảng viên trong và ngoài nước.

Trong quý I/2021, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Sau 13 năm thực hiện Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối đã đạt được những kết quả thiết thực và quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối; các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nỗ lực phấn đấu và trưởng thành, tiến bộ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối còn gặp không ít khó khăn, một số quy định chưa rõ ràng về nội dung, về phương thức. Mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Khối với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương mặc dù đã được quy định nhưng còn có những nội dung chưa được xác định cụ thể dẫn đến hiệu quả chưa cao. ..

Ở một số cơ quan có vị trí, vai trò quan trọng trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao nhưng tổ chức đảng chỉ là cấp cơ sở, chưa ngang tầm với nhiệm vụ. Công tác tổ chức, cán bộ một số nơi, một số khâu còn khó khăn, nhất là bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác Đảng của các đảng bộ trực thuộc chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 98/QĐ-TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận 12 ý kiến dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thống nhất ủy quyền cho Ban Thường vụ chỉ đạo Ban Tổ chức, Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến tại hội nghị nhằm hoàn thiện văn bản gửi Văn phòng Trung ương Đảng để xin ý kiến các cơ quan Trung ương và sau đó báo cáo Bộ Chính trị. 

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cũng thống nhất thông qua các nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để làm tiền đề cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và thống nhất giao Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện trình Thường trực Đảng ủy Khối ký ban hành.

Tin liên quan

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2021

(Baonghean.vn) - Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải thực hiện tốt “5 hóa”: hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động.
Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng

Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng

(Baonghean.vn) - Trang bị thêm kiến thức về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng - đó là yêu cầu, mục đích của Hội nghị tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức.

Các tin khác