Đảng bộ TX Cửa Lò: Xóa tên hàng chục đảng viên khỏi danh sách

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Thị ủy Cửa Lò cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2015 -2020 đến nay có hàng chục đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên; tính riêng 4 tháng đầu năm 2019, toàn Đảng bộ thị xã Cửa Lò có 8 người bị xóa tên khỏi danh sách.
BTV Thị ủy Cửa Lò làm việc với xã Nghi Hương. Ảnh minh họa (Nguồn Hữu Lương - Đài TT-TH Cửa Lò)
Trong số 8 đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên có đến 3 trường hợp chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ đến nơi đến. Bên cạnh đó còn có các trường hợp tự ý bỏ sinh hoạt đảng và không đóng đảng phí; sau khi nghỉ việc, không tham gia sinh hoạt đảng, không làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.

Trước đó, trong các năm 2016, 2017, 2018, toàn Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần lượt có 9, 17 và 12 đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên, ngoài các nguyên nhân trên thì một trong những nguyên nhân là đảng viên đi xuất khẩu lao động, làm ăn xa song không thực hiện các thủ tục chuyển, miễn sinh hoạt đảng theo quy định mà tự ý bỏ sinh hoạt đảng và không đóng đảng phí.

Hiện nay, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp ở Cửa Lò đang triển khai thực hiện việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28 - CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 187 - KH/TU ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Cửa Lò trao đổi nghiệp vụ. Ảnh tư liệu Thu Giang

Ngày 17/5 vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 42 - HD/BTCTU về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 28 - CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, trong đó nêu rõ 9 đối tượng đảng viên thuộc diện rà soát, sàng lọc. 

 

Năm 2019, Nghệ An tổ chức 2 đợt sà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, đợt 1 hoàn thành trước ngày 30/6/2019 và đợt 2 hoàn thành trước ngày 31/12/2019.