Đảng bộ xã Yên Khê (Con Cuông) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Trong nhiệm kỳ qua, ngoài những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Yên Khê đã tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, công tác xây dựng Đảng được chú trọng.

Ngày 29/4, Đảng bộ xã Yên Khê tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vi Đức Hoài - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND,UBMTTQ huyện.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Yên Khê (Con Cuông). Ảnh: Bá Hậu

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Yên Khê đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 25, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành chương trình hành động, kế hoạch, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25 đề ra. 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015 - 2020 là xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã đã đề ra các khâu đột phá, đó là khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế về đất đai, kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Tốc độ tăng trưởng trong nhiệm kỳ qua đạt 7,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 5,5%/16,8% (KH); dịch vụ thương mại: 12,7%/15,59% (KH); thu nhập bình quân đầu người đạt gần 26 triệu đồng người/năm.

Đồng chí Vi Văn Đậu - Bí thư Đảng ủy xã Yên Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bá Hậu

Trong phát triển kinh tế, người dân đã chủ động đưa một số  giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao vào sản xuất và chuyển đổi cây trồng phù hợp với lợi thế và tiềm năng của xã nhà, chỉ đạo thay thế các loại cây trồng kém hiệu quả, chuyển sang trồng cây lâu năm, cây ăn quả, cây công nghiệp. Trong đó, đặc biệt chú trọng mở rộng và phát triển cây trồng chủ lực là cây chè, cây cam cùng với phát triển chăn nuôi.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, trong đó nhân dân đã hiến hàng nghìn m2 đất thổ cư, đất nông và hàng nghìn ngày công, các tuyến đường thôn, bản đã được bê tông hóa, mở rộng giúp đi lại thuận tiện tạo nên một diện mạo mới của địa phương. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, năm 2015, Yên Khê đã trở thành xã đầu tiên của huyện Con Cuông được UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại sứ quán Thái Lan tham quan các sản phẩm du lịch của bản Nưa xã Yên Khê (Con Cuông). Ảnh: Thanh Lê

Lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng nâng cao.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Bá Hậu

Sau 5 năm, ngoài những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Yên Khê còn tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã chú trọng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đồng chí Vi Đức Hoài - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bá Hậu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vi Đức Hoài - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã Yên Khê đạt được trong nhiệm kỳ qua như: Xã tiếp tục huy động tối đa nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, ưu tiên cho các công trình xây dựng phục vụ cho phát triển kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển vùng chè công nghiệp, cam hàng hóa, nguyên liệu bột giấy, ứng dụng KHKT để phát triển nông - lâm nghiệp, gắn phát triển dịch vụ nông nghiệp, thương mại với du lịch; tiếp tục thực hiện và giữ vững các tiêu chí về xã nông thôn mới; kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu “Đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám làm và dám chịu trách nhiệm”.

Tại Đại hội các đại biểu đã tham gia thảo luận và đề ra các giải pháp, chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới: Phấn đấu đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn, đạt khoảng 235.220.000.000 đồng; Tốc độ tăng trưởng 10%,Thu nhập bình quân đầu người đạt 36-38 triệu đồng/người/năm;  tổng sản lượng lương thực đạt 2.100 tấn/năm; phát triển thêm 2 đến 3 điểm du lịch cộng đồng bản Tân Hương, Bản Tờ, Trung Chính. Hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; từ 80 - 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có từ 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi năm kết nạp đảng viên mới từ 06 - 08 đồng chí.
Ra mắt Ban chấp hành khóa mới. Ảnh: Bá Hậu

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Khê, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí; bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025./.