Đảng ủy BĐBP tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Ngày 13/1, Đảng ủy BĐBP Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt các tổ chức đảng trực thuộc.

Đại tá Nguyễn Văn Túy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An quán triệt Nghị quyết.

Tại hội nghị các học viên được quán triệt các chuyên đề: về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"; Kết luận số 09-KL/TW về "Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2017".

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Túy, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh yêu cầu: Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, cụ thể, có tính khả thi cao. Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện tốt các Nghị quyết khác của Đảng, của cấp ủy đảng cấp trên, các nhiệm vụ của đơn vị mình; Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống...

Lê Thạch