Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

(Baonghean.vn) - Sáng 10/7, Đảng ủy Khối  các cơ quan tỉnh tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II/2017 cho 60 học viên đến từ 10/61 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Trong thời gian 5 ngày (từ 10/7 - 15/7/2017), các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung cơ bản về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Nguyễn Trung Thành

Thông qua khóa bồi dưỡng này, nhằm trang bị cho các học viên là những quần chúng ưu tú những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước.

Để qua đó mỗi quần chúng ưu tú có ý thức phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, để cống hiến tài năng và sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam công bằng, dân chủ, văn minh./.

Nguyễn Trung Thành

(Đảng ủy Khối CCQ tỉnh)