Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

(Baonghean.vn)- Sáng 27/6, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII).

Dự và quán triệt Nghị quyết có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; về Đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Các đại biểu cũng được quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ Khối CCQ tỉnh quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tiếp đó, Thường trực Đảng ủy Khối cũng thông qua chương trình hành động của BCH Đảng bộ Khối về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng với 6 nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng Kế hoạch và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị; Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50 CT/TW  của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Xây dựng kế hoạch giúp đỡ các xã, thôn bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Toàn cảnh hội nghị.

Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh yêu cầu ngay sau hội nghị, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Khối xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII sát thực và phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; Tổ chức quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ./.

            Thanh Lê