Đảng ủy khối CCQ tỉnh: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 3 đảng viên và 1 tổ chức đảng

(Baonghean.vn)- Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhấn mạnh, các TCCS đảng cần bám sát nhiệm vụ chính trị, đề ra các giải pháp sát đúng, quyết liệt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017.

Các đại tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Sáu tháng đầu năm 2016, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã bám sát nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XIX, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để chỉ đạo các TCCS đảng nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, điều hành, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước. Tập trung triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Chiều 14/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Cao Thị Hiền- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đảng bộ tập trung lãnh đạo triển khai kế hoạch số 84-KH/UBND của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá TTHC và đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy Khối đã làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, làm tốt công tác định hướng tuyên truyền về các vụ việc, các vấn đề phức tạp nảy sinh. Kịp thời tổ chức triển học tập, quán triệt và và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, phát triển đảng viên mới được quan tâm, chú trọng cả về số lượng và chất lượng, đã mở 1 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 89 đồng chí và 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 144 đồng chí; xét cấp nhận giấy chứng nhận trình độ sơ cấp chính trị cho 105 đồng chí. Đảng bộ đã kết nạp được 96 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện hiệu quả, 6 tháng đầu năm, cấp ủy đã kiểm tra 85 lượt tổ chức đảng, 218 lượt đảng viên, giám sát 67 lượt tổ chức đảng, 197 lượt đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên và 1 tổ chức đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị: Trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng lãnh đạo cán bộ, công chức bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực tham mưu, chỉ đạo, đề ra các giải pháp sát đúng, quyết liệt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm xây dựng các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Triển khai quán triệt Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCS đảng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Chỉ thị của BTV Đảng ủy khối về xây dựng cơ quan văn hóa.

Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, đồng thời, phát  động phong trào thi đua chào mừng 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (22/9/1954-22/9/2017)./.

Thanh Lê