Đảng ủy Quân sự Nghệ An: Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Chiều 18/4, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức đợt kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Trung đoàn 764. Đây là một trong những nội dung mà Đảng ủy đang cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) thành chương trình hành động.

 

Sau khi nghe cấp uỷ, chỉ huy Trung đoàn 764 báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ về chính trị, quân sự và dân chủ về kinh tế của đơn vị mình, Đoàn kiểm tra đã phát phiếu thăm dò đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và đối thoại trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ mà không có sự tham gia của chỉ huy đơn vị. Thông qua việc làm này, đã giúp Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh nắm được tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; đánh giá toàn diện về kết quả triển khai thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định, nhiệm vụ của Quân đội và Quân khu ban hành ở đơn vị cơ sở, qua đó có sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời, sát tình hình thực tế.

                       Đoàn kiểm tra làm việc với chỉ huy Trung đoàn 
                  Các chiến sỹ trẻ hăng hái phát biểu đóng góp ý kiến


Kết quả từ buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ, trực tiếp giữa Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 sẽ là những kinh nghiệm bài học quý đối với chỉ huy các đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở, nhằm phát huy dân chủ trong cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đơn vị thống nhất trong nhận thức và hành động, giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó đồng chí, đồng đội góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.


Lê Thắng