Đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm: Nhận diện biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' phù hợp

(Baonghean) - Cùng với ban hành hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu việc đánh giá, xếp loại phải công tâm, khách quan, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm không phản ánh đúng thực chất.

Tăng tính chủ động cho cơ sở

Theo đánh giá từ cơ sở, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cơ bản phù hợp với tình hình thực tế, góp phần đánh giá cụ thể, sát đúng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số bất cập nhất định như việc quy định các chủ thể đánh giá, xếp loại đảng viên còn nhiều.

Đảng viên là công chức, viên chức, những người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tới 5 chủ thể cùng đánh giá, có trường hợp số chủ thể đánh giá nhiều hơn 5 chủ thể nếu đảng viên còn tham gia các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Biên - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nghi Lộc dẫn chứng: Một đồng chí đảng viên làm bí thư đoàn xã ngoài việc xin ý kiến 5 chủ thể theo quy định còn phải xin ý kiến đánh giá của chi đoàn (là đoàn viên của chi đoàn), ý kiến đánh giá của công đoàn (là đoàn viên công đoàn xã)... Vì vậy, khó khăn cho quá trình xin ý kiến và tổng hợp báo cáo trước khi đánh giá, xếp loại đảng viên.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Nghi Lộc trao đổi với cán bộ, nhân dân xóm 2, xã Nghi Thuận. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Nghi Lộc trao đổi với cán bộ, nhân dân xóm 2, xã Nghi Thuận. Ảnh: Thành Duy

Việc đánh giá các biểu hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng với 27 biểu hiện được cụ thể hóa thành 82 nội dung nhưng cấp độ chỉ ghi “có biểu hiện” và “không có biểu hiện” nên khó khăn cho việc nhận định, đánh giá cụ thể. Bởi có những biểu hiện chỉ xuất hiện đâu đó, có lúc, có khi hoặc ở mức độ nhẹ sẽ khó khăn khi xác định có hay không có biểu hiện. Vì thế, đại đa số đảng viên nhận ở cấp độ “không có biểu hiện”.

Từ thực tiễn trên, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW (Hướng dẫn 21) ngày 18/10/2019 hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thay thế cho Hướng dẫn số 16 - HD/BTCTW ngày 24/9/2018 nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện của năm 2018 theo hướng tăng tính chủ động cho cơ sở.

Trong Hướng dẫn 21 đã bỏ phụ lục nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" bằng các biểu hiện cụ thể, đồng thời đề nghị các tỉnh, thành, đảng ủy trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc nhận diện các biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cho phù hợp. Khung tiêu chuẩn và các mức chất lượng cũng được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa tiêu chí đánh giá, định lượng mức độ đạt được theo đúng cấp độ: xuất sắc, tốt, trung bình, kém của từng tiêu chí cụ thể để đánh giá, xếp loại chất lượng được chính xác hơn.

"Các tập thể, cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì phải có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo, khẳng định vị trí hàng đầu, điển hình để các tổ chức Đảng khác học tập noi theo, một số tiêu chí quan trọng và kết quả thực hiện phải đạt cấp độ xuất sắc".

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Các tập thể, cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì phải có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo. Ảnh một góc nông thôn mới xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên). Ảnh: T.D
Các tập thể, cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì phải có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo. Trong ảnh: Một góc nông thôn mới xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên). Ảnh: T.D

Hướng dẫn số 21 cũng tạm dừng việc tham gia đánh giá, xếp loại của các chủ thể ở cùng cấp và ở cấp dưới, chỉ thực hiện tham gia đánh giá ở cấp trên bằng hình thức lấy phiếu kín, lấy ý kiến. Về nhiệm vụ này, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh, thành, đảng ủy trực thuộc Trung ương hướng dẫn về đối tượng, nội dung lấy ý kiến của chủ thể tham gia đánh giá ở cấp trên cho phù hợp để có thêm căn cứ đánh giá, xếp loại chính xác hơn.

Một số điểm lưu ý để khắc phục một số vướng mắc trong tổ chức thực hiện năm 2018 cũng được bổ sung như: Trường hợp cá nhân chuyển đến là người đứng đầu mà không liên quan đến mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị mới thì không áp dụng quy định “Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu”. Đối với đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức Đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức Đảng mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức Đảng nơi xảy ra vi phạm;... Hướng dẫn 21 chỉ ban hành kèm theo 2 mẫu về kiểm điểm tập thể và cá nhân thay vì có đến 6 mẫu như Hướng dẫn số 16 năm 2018.

Cụ thể hóa phù hợp với các loại hình tổ chức cơ sở Đảng

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 21 chỉ mang tính chất khung nên các tỉnh, thành, đảng ủy trực thuộc cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, đối tượng đảng viên và đặc điểm của địa phương, từng đơn vị, từng lĩnh vực để thực hiện có hiệu quả.

Cán bộ Báo Nghệ An trao đổi về công tác Đảng. Ảnh: T.D
Cán bộ Báo Nghệ An trao đổi về công tác Đảng. Ảnh: T.D

Trên cơ sở đó, ngày 28/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 215-KH/TU kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kế hoạch số 215 đưa ra các quy định về nội dung, tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng cấp trên cơ sở và cấp cơ sở; tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp và phiếu đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy để các đảng bộ có cơ sở đánh giá, nhận xét và tự nhận loại. Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc do các huyện, thành, thị ủy và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, điều chỉnh, bổ sung phiếu đánh giá, xếp loại phù hợp để các đảng bộ, chi bộ cơ sở tự đánh giá, nhận loại.

Tại Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Nghệ An, đồng chí Hồ Thị Hồng Liên - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy chủ yếu thuộc loại hình đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan. Vì vậy, Đảng ủy ban hành hướng dẫn thiên về công tác xây dựng đảng đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn liền với các nhiệm vụ trong quá trình tham mưu các cơ chế, chính sách, chức năng ngành mình, trong lãnh đạo thực hiện cơ quan mạnh, ngành mạnh, gắn với xây dựng tổ chức, đoàn thể vững mạnh, đặc biệt công tác cải cách hành chính là một trong những nét trọng tâm của năm nay.

Đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm: Nhận diện biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' phù hợp ảnh 4
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Lượng Minh (Tương Dương) kiểm tra, giám sát quản lý đảng viên. Ảnh: Thanh Lê

Hướng dẫn của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh căn cứ theo khung Trung ương, tỉnh, song được chi tiết hóa ở mức yêu cầu cao hơn. “Đặc biệt với các tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải có thành tích nổi bật, có những đổi mới sáng tạo và khẳng định được vị trí, vai trò dẫn đầu, điển hình; có sản phẩm cụ thể và có báo cáo cụ thể về điểm mới để từ đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh thẩm định kết quả và xin ý kiến nhiều kênh khác nhau khi đó mới đưa ra kết quả xếp loại, đặc biệt là công nhận xuất sắc”, đồng chí Hồ Thị Hồng Liên cho biết.

Kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá và xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân là việc khó, vì vậy, để nâng cao chất lượng, đảm bảo đúng thực chất các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên cần quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác này, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và đánh giá, xếp loại không phản ánh đúng thực chất. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc và cấp ủy cấp trên phải tăng cường kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện. Có như vậy mới nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm. 

Tin mới

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

Thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10,  thay mặt lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội khóa XV đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Kỳ Sơn; Nhiều tuyến đường sạt lở, đứt đoạn, chưa thể lưu thông… là những thông tin nổi bật ngày 5/10.
Trao nhà tình nghĩa

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An khánh thành, bàn giao nhà đồng đội

(Baonghean.vn) - Ngày 5/10, tại xóm Trung Thịnh, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy đội Quy tập tổ chức Lễ khánh thành "Nhà đồng đội" cho gia đình Trung úy Nguyễn Hữu Thắng, nhân viên đội Quy tập, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh.
Sách về biển đảo dành cho thiếu nhi đạt giải thưởng quốc gia

Sách về biển đảo dành cho thiếu nhi đạt giải thưởng quốc gia

(Baonghean.vn) - “Cà Nóng chu du Trường Sa” - tác phẩm thiếu nhi đầu tiên của tác giả Bùi Tiểu Quyên vừa được vinh danh tại Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ 5, năm 2022. Cuốn sách viết về biển đảo, với sự thể hiện khá mới mẻ của nữ nhà văn trẻ đã đạt giải C (không có giải A, B ở hạng mục sách thiếu nhi).
Tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Cắn, mưa lớn đã khiến hơn 7000 mét khối đất đá sạt xuống tràn vào phòng ở của giáo viên và học sinh.

Thầy trò Kỳ Sơn gồng mình dọn bùn sau lũ

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét không đi qua trường học trên địa bàn xã Nậm Cắn nhưng lượng mưa lớn đã khiến hàng nghìn mét khối đất đá, cây cối tràn vào ký túc của giáo viên và học sinh gây thiệt hại nặng nề. Để sớm đưa học sinh trở lại trường, trong những ngày này, thầy trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Cắn đã phải gồng mình để dọn dẹp bùn đất.
Giáo viên Tây Sơn

Nghệ An: Giáo viên Kỳ Sơn 'cắt rừng' vào bản với học trò

(Baonghean.vn) - Đến ngày 5/10, tuyến đường nối trung tâm thị trấn Mường Xén với xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn vẫn chưa thể lưu thông trở lại. Trước tình hình đó, giáo viên Trường Phổ thông cơ sở dân tộc bán trú Tây Sơn đã gùi lương thực, thực phẩm băng rừng vào với học trò.
Chủ tịch UBND tỉnh: Huy động lực lượng và phương tiện khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở Kỳ Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh: Huy động lực lượng và phương tiện khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Kỳ Sơn phối hợp với các cấp, ngành huy động các lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, các cơ quan, đơn vị sớm hoạt động trở lại. 
VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn.

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận, trao hàng hóa đến người dân vùng lũ lụt

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành đã tổ chức tiếp nhận, phối hợp với chính quyền địa phương trao quà, hàng hóa cho nhân dân bị ảnh hưởng do lũ lụt tại 2 huyện Kỳ Sơn và Yên Thành.
Bữa ăn

Bữa cơm yêu thương cho học sinh mùa lũ

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, mưa lũ khiến gia đình của hàng trăm học sinh của Trường THPT Thanh Chương 3 bị thiệt hại khi nhiều tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Nhằm sẻ chia với học trò, những bữa cơm yêu thương đã được nhà trường thực hiện, động viên các em vượt qua những ngày khó khăn…
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, động viên đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Kỳ Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, động viên đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.
Cử tri Quế Phong phản ánh về cụm dân cư '4 không' tại xã Cắm Muộn

Cử tri Quế Phong phản ánh về cụm dân cư '4 không' tại xã Cắm Muộn

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Cắm Muộn (Quế Phong) phản ánh, trên địa bàn xã có cụm dân cư Huồi Máy với 37 hộ, 178 nhân khẩu ở bản Cắm Pỏm hiện còn “4 không”: không điện lưới, không sóng điện thoại, không đường giao thông, không hệ thống nước sạch. Cử tri đề nghị các cấp quan tâm, có giải pháp đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người dân.
Oseni tỏ ra chậm chạp, lười di chuyển. Ảnh VPF

Đâu là vấn đề của Sông Lam Nghệ An lúc này?

(Baonghean.vn) - Kinh nghiệm cho thấy, với các đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ, càng bị áp lực thành tích, càng khó đá. Sông Lam Nghệ An không phải là ngoại lệ. Vấn đề của đội chủ sân Vinh lúc này là phải thoải mái về tinh thần, không quá lo lắng về thứ hạng.
Ô tô

Hàng chục người nỗ lực giải cứu xe ô tô mắc kẹt sau lũ

(Baonghean.vn) - Trong sáng 5/10, hàng chục thanh niên gồm công an và các lực lượng khác nỗ lực khiêng những khối đá lớn và xúc đất để giải cứu những chiếc xe ô tô bị bùn đất vùi lấp sau đợt lũ ống, lũ quét vào sáng 2/10 tại các bản của xã tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Trong khi đó, nhiều ô tô và xe máy khác vẫn "án binh bất động".
Vi Văn Trường

Trưởng bản ở Kỳ Sơn giằng co với lũ dữ cứu hàng chục người khỏi lưỡi hái tử thần

(Baonghean.vn) - Thấy 7 cháu học sinh và 2 cụ già trong ngôi nhà bị cô lập giữa lũ cuồn cuộn dâng cao, tôi lao qua dòng nước, tiếp cận với ngôi nhà, sau đó gọi thêm thanh niên trong bản đến ứng cứu... Nếu không phát hiện kịp thời, chắc đã có nhiều trường hợp tử vong trong trận lũ quét lịch sử vừa qua - anh Vi Văn Truyền, trưởng bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) nhớ lại.
Báo chí

Các cơ quan báo chí tích cực đồng hành, chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao việc các cơ quan báo chí đã tích cực kết nối, tổ chức hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với bà con các địa phương trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lũ.