Đánh giá, xử lý đúng trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được nhiều đại biểu đề nghị, góp ý đối với những nội dung thảo luận tại buổi thẩm tra các báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh vào sáng 2/7.
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Hoài Thu

Cuộc làm việc thẩm tra về các báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của các lĩnh vực: cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; tình hình thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trả lời các ý kiến tại buổi thẩm tra. Ảnh: Hoài Thu
Về báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh, các đại biểu nêu nhiều câu hỏi tập trung các vấn đề như nguyên nhân giảm chỉ số CCHC; đánh giá kết quả thí điểm CCHC ở 7 sở ngành; công tác rà soát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; giải pháp nâng hạng chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh; đẩy mạnh giảm số thủ tục hành chính …

Đồng chí Lê Đình Lý - Phó giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp và trả lời các nội dung liên quan; trong đó cho biết thời gian tới công tác CCHC sẽ tập trung việc giảm các thủ tục hành chính, tinh gọn thành phần hồ sơ và phải rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và đưa tất cả các thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa. “Đơn vị nào thủ trưởng quyết liệt thì đơn vị đó có chuyển biến mạnh, Sở sẽ kiến nghị tỉnh có giải pháp xử lý mạnh những cán bộ đứng đầu thiếu quyết liệt trong thực hiện CCHC” - đồng chí Lê Đình Lý cho biết. 

Kết luận các nội dung liên quan công tác CCHC, đồng chí Phan Đức Đồng đề nghị thời gian tới cần chú trọng đánh giá kết quả thực hiện CCHC của cấp huyện; việc rà soát thực hiện các nghị quyết của HĐND còn chậm, cần đẩy mạnh công tác này hơn nữa; đề nghị quan tâm việc rà soát sửa đổi bổ sung văn bản pháp lý; đẩy nhanh thực hiện cải cách hành chính 3 cấp; tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy theo NQ TW6; đánh giá đúng vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện CCHC…

Cho ý kiến thẩm tra về tình hình thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các đại biểu đề nghị báo cáo cần nêu các giải pháp tăng cường triệt để việc chấn chỉnh, phòng ngừa các vụ tai nạn đường sắt, đường bộ nghiêm trọng; cần có đánh giá sát tình trạng, nguyên nhân và tham mưu cho UBDN tỉnh có hướng xử lý hiệu quả hơn đối với việc vi phạm hành lanh an toàn giao thông; bên cạnh đó cần kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh…

Về nội dung này, đồng chí Phan Đức Đồng đề nghị bổ sung thêm một số kết quả và các đánh giá các nội dung về công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và các sở, ban ngành liên quan trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ cao trong xử lý các vi phạm luật lệ giao thông …
Đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương hành chính tại xã Châu Khê (Con Cuông). Ảnh tư liệu

Thẩm tra hai nội dung về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, có nhiều ý kiến tham gia góp ý, tập trung các nội dung về tìm nguyên nhân việc số vụ việc giải quyết khiếu nại tố cáo tăng trong khi lượt tiếp dân và số lượng đơn thư giảm; phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng còn đạt tỷ lệ thấp…

Kết luận nội dung này, đồng chí Phan Đức Đồng cho biết, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin và phối hợp các cấp, ngành liên quan để xử lý kịp thời những vi phạm, hạn chế.

Để tăng hiệu quả đối với các công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, cần công khai, minh bạch các thủ tục hành chính các cấp. Bên cạnh đó quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Củng cố, chấn chỉnh công tác tiếp dân và trách nhiệm tiếp công dân theo quy định; bố trí cán bộ đủ năng lực, phẩm chất tham gia công tác này; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng; chú trọng thực hiện kiểm tra thực hiện các quyết định xử lý đã có hiệu lực...