Danh sách 173 xóm thuộc 16 huyện, thành, thị tại Nghệ An đổi tên

(Baonghean.vn) - Theo các nghị quyết đã được HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua, Nghệ An có 173 khối, xóm, bản, tổ dân phố (sau đây gọi là xóm) thuộc 16 huyện, thành, thị đổi tên.

Tại kỳ họp thứ 9 tổ chức vào tháng 7 vừa qua, HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Yên Thành và các thị xã: Cửa Lò, Thái Hòa. Theo đó có 12 huyện, thị xã đề nghị đổi lại tên tổng cộng 127 xóm.

Cụ thể huyện Diễn Châu có 18 xóm, huyện Đô Lương có 8 xóm, huyện Hưng Nguyên có 9 xóm, huyện Nam Đàn có 10 xóm, huyện Nghĩa Đàn có 17 xóm, huyện Quỳ Châu có 5 xóm, huyện Quỳnh Lưu có 19 xóm, huyện Tân Kỳ có 1 xóm, huyện Thanh Chương có 7 xóm, huyện Yên Thành có 29 xóm, thị xã Cửa Lò có 3 xóm, thị xã Thái Hòa có 1 xóm.
Thị xã Hoàng Mai có 7 xóm đổi tên.Trong ảnh: Toàn cảnh thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Còn tại Nghị quyết số 16/NQ -HĐND ngày 25/9 của HĐND tỉnh Nghệ An về việc thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản, tổ dân phố ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành, thị: Anh Sơn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Quế Phong, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh được HĐND tỉnh khóa XVII thông qua tại kỳ họp thứ 10 có 5 huyện, thành, thị đề nghị đổi lại tên xóm. 

Cụ thể: thành phố Vinh 3 xóm, huyện Anh Sơn 8 xóm, huyện Nghi Lộc 25 xóm, thị xã Hoàng Mai 7 xóm, huyện Diễn Châu 3 xóm.

Các xóm đổi tên là những xóm không sáp nhập, tuy nhiên do trong quá trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập các xóm, để phù hợp với tên gọi các xóm ở địa phương và kiến nghị của cử tri tại địa phương nên cần thiết tiến hành đổi tên. Trước khi trình HĐND tỉnh thông qua, HĐND cấp xã đã có nghị quyết thông qua kết quả đổi tên xóm của các xóm đề xuất. 

Danh sách các xóm đổi tên theo Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh
 
          Danh sách các xóm đổi tên theo Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh