Danh sách 8 nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa XVII, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết nghị thông qua 8 nghị quyết liên quan đến kế hoạch đầu tư công năm 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh thuộc ngân sách địa phương cùng với chính sách cho một số đối tượng.
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn điều hành phần thảo luận, thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Danh mục 8 nghị quyết được trình và thông qua tại kỳ họp:

+ Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch năm 2020 gắn với điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

+ Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.

+ Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

+ Nghị quyết quy định nội dung mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

+ Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

+ Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

+ Nghị quyết quy định một số chính sách về công tác dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

+ Nghị quyết quy định về tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Duy