Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành, nhiệm kỳ 2020 -2025

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Duy Bằng
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN THÀNH
KHÓA XXVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY YÊN THÀNH
KHÓA XXVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tin liên quan

Các tin khác