Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, đồng chí Phan Thị Hoan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 18/8, tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ mới, với 24 đồng chí, khuyết 1 đồng chí tại cơ quan Đảng ủy Khối.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI đã bầu 6 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, khuyết 1 đồng chí tại cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phan Thị Hoan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phan Thị Hoan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Lê Sơn Châu - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI cũng đã bầu 5 Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối. Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH NHIỆM KỲ 2020 -2025


DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH NHIỆM KỲ 2020 – 2025


Tin liên quan

Các tin khác