Danh sách các DN bỏ địa điểm kinh doanh để trốn nợ thuế

(Baonghean) - Danh sách các doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh mang theo hóa đơn hoặc bỏ địa điểm kinh doanh, bỏ kinh doanh để trốn nợ thuế chuyển cơ quan công an phối hợp điều tra (Thời gian từ 01/01/2011 đến 30/6/2014)