Danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

(Baonghean.vn) - Ngày 24/4/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử.
>>Tải danh sách chính thức các ứng cử viên tại đây.

Nguồn: Sở Nội vụ

Tin liên quan

Nghệ An thành lập 3.416 tổ bầu cử

Nghệ An thành lập 3.416 tổ bầu cử

(Baonghean.vn) - Tổng số cử tri trong toàn tỉnh Nghệ An được lập tính đến thời điểm này là hơn 2,2 triệu người. Tổng số tổ bầu cử được lập trên địa bàn tỉnh là 3.416 đơn vị.
Những điểm cử tri cần lưu ý khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử

Những điểm cử tri cần lưu ý khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử

(Baonghean.vn) - Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp; Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay; Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử...
Danh sách chi tiết 207 khu vực bỏ phiếu sớm ở Nghệ An

Danh sách chi tiết 207 khu vực bỏ phiếu sớm ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 20/4/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia có văn bản phúc đáp và đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An cho phép 207 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 4 huyện miền núi: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong và Tương Dương.

Các tin khác