#danh sách cử tri

4 kết quả

Hỏi-đáp-bầu-cử-anhdaidien

Những người nào được gọi là cử tri? Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri?

(Baonghean.vn) - Công dân từ đủ 18 tuổi tính đến Ngày bầu cử 23/5/2021, tức là có ngày sinh từ ngày 23/5/2003 trở về trước thì được xác định là đủ tuổi để được ghi vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.