Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu 'Nghệ sỹ Nhân dân', 'Nghệ sỹ Ưu tú' tỉnh Nghệ An năm 2021

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO NGHỆ AN

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ Nhân dân", "Nghệ sỹ Ưu tú" tỉnh Nghệ An năm 2021, cụ thể như sau:

I. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ NHÂN DÂN

1. Nghệ sĩ Ưu tú:  NGUYỄN AN NINH  

- Sinh ngày 01/05/1962

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Sân khấu

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2020

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Người thứ 13”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bộ Công an

- Vai diễn: Nguyễn Thành Trung

- Tác giả chuyển thể

2020

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Vụ án am Bụt Mọc”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bộ Công an

- Chỉ đạo nghệ thuật

- Tác giả chuyển thể

2. Nghệ sỹ Ưu tú: PHAN THỊ THU HẰNG

- Sinh ngày 18/02/1980

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Múa

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2018

Huy chương Vàng

Tiết mục:
“Thương ôi phận gái”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Biên đạo

2015

Huy chương Vàng

Tiết mục:

“Tìm về câu ví, giặm”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Biên đạo

2015

Huy chương Bạc

Tiết mục:

“Đêm trăng bắt cá”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Biên đạo

2012

Huy chương Vàng

Tác phẩm múa:

“Mùa về”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Diễn viên Solo

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG NGHỆ SỸ ƯU TÚ

1. Ông NGUYỄN MINH TÂM

- Sinh ngày 20/12/1972

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Âm nhạc.

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng Giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2012

Huy chương Vàng

Tiết mục:

“Những chàng trai trên lâm trường”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hát chính

2005

Huy chương Vàng

Tiết mục:

“Tiếng hát non xa”

Bộ Văn hóa - Thông tin

Hát chính

2015

Huy chương Bạc

Tiết mục:

“Đêm trăng bắt cá”

Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch

Hát chính

2012

Huy chương Bạc

Tiết mục:

“Về quê hương tôi”

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Hát tập thể

2009

Huy chương Bạc

Tiết mục hát múa: “Miền nhớ miền thương”

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Hát tập thể

2005

Huy chương Bạc

Tiết mục:

“Làng biển quê tôi”

Bộ Văn hóa - Thông tin

Hát Solo trên nền tập thể

1999

Huy chương Bạc

Tiết mục:

“Hội Xuân”

Bộ Văn hóa - Thông tin

Hát Solo trên nền tập thể

 2. Bà QUẾ THỊ THƯƠNG

- Sinh ngày 05/10/1983

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Âm nhạc.

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng Giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2018

Huy chương Vàng

Tiết mục: “Thương ôi phận gái”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hát đơn ca

2015

Huy chương Vàng

Tiết mục:

“Lời ru nguồn cội”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hát đơn ca

2015

Huy chương Bạc

Tiết mục:

“Đêm trăng bắt cá”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hát Solo trên nền tập thể

2016

Giải A

Tác phẩm:

“Một miền quê trong tôi”

Hội nhạc sỹ Việt Nam

Hát đơn ca

2012

Giải Xuất sắc

Ca khúc:

“Về hội đền thiêng Quang Trung”

Hội Nhạc sỹ Việt Nam

Hát đơn ca

 3. Bà NGUYỄN THỊ HUẾ

- Sinh ngày 10/10/1983

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Sân khấu

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng Giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2019

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn: Lê quốc phu nhân

2016

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Thầy và trò”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn: Sinh viên Nhung

2013

Giải A

Giải thưởng diễn viên Sân khấu xuất sắc

Vở diễn:

“Đường đua trong bóng tối”

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

Vai diễn: Hương Ly

2013

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Đường đua trong bóng tối”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn: Hương Ly

2010

Huy chương Bạc

Vở diễn:

“Một cây làm chăng nên non”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn: Linh

 4. Bà DƯƠNG THỊ CHUYÊN

- Sinh ngày 12/6/1978

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Sân khấu

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng Giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2019

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Điều còn lại”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn:

Bà Muộn

2018

Huy chương Vàng

Vở diễn

“Nước mắt đứa con út”

Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam

Vai diễn:

Bà Điến

2016

Huy chương Bạc

Vở diễn:

“Thầy và trò”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn:

Cô giáo Nhân

 5. Bà DƯƠNG THỊ VIỆT ANH

- Sinh ngày 08/10/1978

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Sân khấu

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định tặng Giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2019

Huy chương Bạc

Vở diễn:

“Điều còn lại”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn: Luyến

2018

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Nước mắt đứa con út”

Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam

Vai diễn:

Cô giáo Lan

2018

Giải diễn viên xuất sắc

Vở diễn:

“Điều còn lại”

Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam

Vai diễn: Luyến

2016

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Sóng dậy một vùng quê”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vai diễn:

Cô Thu

 6. Ông HỒ VĂN THÔNG

- Sinh ngày 10/10/1984

- Đơn vị công tác: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng danh hiệu: Sân khấu

* Các giải thưởng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú:

Năm

Tên giải thưởng

Tên tác phẩm được giải

Cơ quan quyết định giải thưởng

Chức danh cá nhân tham gia tác phẩm

2020

Huy chương Bạc

Vở diễn:

“Người thứ 13”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bộ Công an

Vai diễn: Việt -

Phó phòng Tổ chức Công an tỉnh

2019

Huy chương Vàng

Vở diễn: “Thái Sư Cương Quốc công

Nguyễn Xí”

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Vai diễn: Thái Sư Cương Quốc công Nguyễn Xí

2018

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Quyền uy và tội ác”

Hội nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam

Vai diễn :

Quan cận thần

2016

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Thầy và trò”

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Vai diễn :

Sinh viên Thông

2010

Huy chương Vàng

Vở diễn:

“Một cây làm chẳng nên non”

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Vai diễn:

Học sinh Minh

 * Lưu ý: Các nội dung kiến nghị, góp ý đề nghị gửi về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 27/7/2021.

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 02383.563.531.

Tin mới

Vây bắt đối tượng mang 8 bánh heroin từ Lào vào Nghệ An

Vây bắt đối tượng mang 8 bánh heroin từ Lào vào Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đối tượng Quang Văn Toàn (SN 1998), trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn mang số lượng lớn ma túy từ Lào trên đường vận chuyển vào nội địa thì bị Phòng Cảnh sát ma túy (PC04), Công an Nghệ An và Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang, thu giữ 8 bánh heroin.
Chuyên gia: Giá dầu trần sẽ tác động tiêu cực đến phương Tây

Chuyên gia: Giá dầu trần sẽ tác động tiêu cực đến phương Tây

Giá trần do phương Tây áp đặt đối với giá dầu từ Nga về lâu dài sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực cho những người khởi xướng nó, mức giá trần sẽ khiến những người chơi trên khắp thế giới hiểu rằng họ cần phải tránh xa các chương trình bảo hiểm và ngân hàng phương Tây làm trung tâm.
Ghi ở vùng quê cách mạng

Ghi ở vùng quê cách mạng

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống vùng quê cách mạng, người dân thôn 4, xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn) luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động, nhất là trong nếp nghĩ, cách làm để xây dựng nông thôn mới nâng cao...
Lái xe trong trời mưa rét cần lưu ý những gì?

Lái xe trong trời mưa rét cần lưu ý những gì?

Lái xe ô tô trong điều kiện thời tiết mưa rét tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chính vì vậy, để tránh những va chạm không đáng có, bạn nên lái xe với tốc độ vừa phải, giữ khoảng cách an toàn với xe di chuyển phía trước để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.
khuyến công

Khuyến công tạo sức bật cho công nghiệp nông thôn

(Baonghean.vn) - Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Chương trình Khuyến công giai đoạn 2021 - 2025. Trong 2 năm qua, chương trình đã động viên, huy động các nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương, cơ sở sản xuất phát triển, tạo việc làm cho hàng vạn lao động nông thôn.
Trịnh Minh Hiền - nghệ sĩ Việt đầu tiên ra MV cổ vũ World Cup 2022 với lý do đặc biệt

Trịnh Minh Hiền - nghệ sĩ Việt đầu tiên ra MV cổ vũ World Cup 2022 với lý do đặc biệt

Để cổ vũ giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền đã chuyển soạn 2 ca khúc chủ đề "Dreamers" và "Hayya Hayya" thành nhạc không lời cho các nhạc cụ violin, guitar, accordion. Chia sẻ với Dân Việt, nữ nghệ sĩ tiết lộ nguồn cảm hứng khiến chị thực hiện MV này.
Đọc truyện đêm khuya: Hoàng hôn rực rỡ

Đọc truyện đêm khuya: Hoàng hôn rực rỡ

(Baonghean.vn) - Bước ra từ cuộc thi Văn học tuổi 20, Tịnh Bảo mặc dù thuộc thế hệ 8X đã sớm khẳng định bút lực của mình với các truyện ngắn được kết cấu rõ ràng, mạch lạc, có chủ đề tập trung, giọng văn chín chắn. “Hoàng hôn rực rỡ” cũng là một trong số những truyện ngắn như thế.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/12

(Baonghean.vn) - Hơn 12.500 đại biểu dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII; Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính; Cảnh sát biển cứu nạn tàu cá Nghệ An trôi dạt trên biển… là những thông tin nổi bật ngày 5/12.