Danh sách trưởng, phó phòng các sở, ngành cấp tỉnh dự Hội nghị gặp mặt với Thường trực Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Trong hơn 800 trưởng, phó phòng các cơ quan cấp tỉnh có hơn 600 trưởng, phó phòng các sở, ngành cấp tỉnh thuộc 39 đơn vị dự Hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh năm 2019 theo chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 28/9. Dưới đây là danh sách các đại biểu thuộc các sở, ngành.
1. Văn phòng HĐND tỉnh

- Tổng cộng 2 đồng chí Trưởng phòng và tương đương.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Hồ Sỹ Hùng

Trưởng phòng, Hành chính - Tổ chức - Quản trị

2.

Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng phòng Tổng hợp

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Tổng cộng 29 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 11 đồng chí, Phó phòng và tương đương 18 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

D­ương Hữu Châu

TP Hành chính - Tổ chức

2.

Nguyễn Thị Mai Thương

TP Tổng hợp

3.

Nguyễn Đình Đức

TP Kinh tế

4.

Nguyễn Văn Trường

TP Công nghiệp

5.

Tăng Văn Canh

TP Nông nghiệp

6.

Trần Thị Ánh Huế

TP Khoa giáo - Văn xã

7.

Trần Thị Tuyết Mai

TP Quản trị - Tài vụ

8.

Đinh Hồng Vinh

TP Nội chính

9.

Nguyễn Thị Thanh Bình

TP Kiểm soát TTHC

10.

Đặng Tuấn Anh

GĐ TT Tin học - Công báo

11.

Lê Văn Tân

GĐ Cổng Thông tin ĐT

12.

Thái Minh Tuấn

Phó Ban Tiếp dân

13.

Phạm Mạnh Thắng

Phó Ban Tiếp dân

14.

Nguyễn Thị Anh Hoa

Phó phòng HC - Tổ chức

15.

Thái Thị Thu Hương

Phó phòng HC - Tổ chức

16.

Nguyễn Nghĩa Ngũ

Phó phòng Tổng hợp

17.

Trần Hoài Nam

Phó phòng Kinh tế

18.

Cao Minh Tú

Phó phòng Công nghiệp

19.

Nguyễn Văn Hải

Phó phòng Công nghiệp

20.

Hồ Văn Quỳnh

Phó phòng Công nghiệp

21.

Nguyễn Quốc Việt

Phó phòng Nông nghiệp

22.

Nguyễn Xuân Hùng

Phó phòng Nông nghiệp

23.

Lê Ngọc Minh

Phó phòng Nông nghiệp

24.

Chu Tú Toàn

Phó phòng Khoa giáo - Văn xã

25.

Nguyễn Thị Hương

Phó phòng Khoa giáo - Văn xã

26.

Phạm Thị Ca

Phó phòng Quản trị - Tài vụ

27.

Vũ Hiếu

Phó phòng Quản trị - Tài vụ

28.

Nguyễn Hải Nam

Phó phòng Nội chính

29.

Phan Nhân Đồng

Phó phòng Nội chính

3. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam

Tổng cộng: 15 đồng chí, trong đó trưởng phòng và tương đương 5 đồng chí; Phó phòng và tương đương 10 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Phan Nguyễn Quốc Khánh

TP TN và MT

2.

Lê Kiên Cường

Chánh Văn phòng

3.

Nguyễn Đức Sơn

Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư

4.

Đoàn Văn Đại

Trưởng phòng Quy hoạch

5.

Đặng Quang Tuấn

Trưởng phòng Quản lý

6.

Nguyễn Thị Loan

Phó Văn phòng

7.

Hồ Uyên Vũ

Phó phòng Tài nguyên

8.

Trương Thị Thanh Mai

Phó phòng Tài nguyên

9.

Trần Đức Thành

Phó Phòng KH

10.

Đinh Minh Sơn

Phó phòng Quy hoạch

11.

Phạm Văn Nhật

Phó phòng Quản lý xây dựng

12.

Đinh Văn Phong

Phó phòng Quản lý Doanh nghiệp và LĐ

13.

Đoàn Thị Kim Oanh

Phó Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động

14.

Phan Cảnh Thịnh

Phó GĐ Ban QLDA

15.

Phan Thành Nam

Phó GĐ Ban QLDA

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tổng cộng 12đồng chí, trong đó trưởng phòng và tương đương 8 đồng chí; Phó phòng và tương đương 4 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Ngô Thị Thu Hường

Chánh Văn phòng Sở KH&CN

2.

Nguyễn Mạnh Hà

Chánh Thanh tra

3.

Nguyễn Quý Hiếu

Trưởng phòng Quản lý Khoa học

4.

Phạm Hồng Hải

Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

5.

Nguyễn Văn Kim

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

6.

Ngô Hoàng Linh

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

7.

Võ Hải Quang

Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học

8.

Nguyễn Thị Minh Tú

Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn

9.

Nguyễn Thông

Phó Chánh Thanh tra

10.

Lê Văn Khánh

Phó phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở

11.

Nguyễn Đình Lâm

Phó phòng Quản lý Khoa học

12.

Bùi Quang Hưng

Phó phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

5. Sở Giao thông Vận tải

- Tổng cộng 22 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 12 đồng chí; Phó phòng và tương đương 10 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Mai Thị Thanh Ngãi

Chánh Văn phòng Sở

2.

Trần Anh Tuấn

Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái

3.

Nguyễn Viết Hùng

Trưởng phòng Quản lý vận tải

4.

Hồ Quang Cảnh

Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

5.

Hồ khắc Hạnh

Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

6.

Nguyễn Sỹ Thắng

Chánh Thanh tra Sở

7.

Vương Đình Nhuận

Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông

8.

Hồ Bá Thái

Giám đốc Ban QLDA VSNKTGT

9.

Nguyễn Quang Vinh

Chánh Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ

10.

Nguyễn Quý Khánh

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

11.

Đặng Thanh Thương

Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An

12.

Võ Minh Đức

CVP Ban ATGT

13.

Trần Công Thành

Phó Chánh Văn phòng Sở

14.

Nguyễn Hoàng Nam

Phó phòng Quản lý phương tiện và người lái

15.

Hà Thị Xư Ghin

Phó phòng Quản lý phương tiện và người lái

16.

Mai Xuân Việt

Phó phòng Quản lý vận tải

17.

Lê Thanh Bình

Phó phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

18.

Nguyễn Trần Quảng

Phó phòng Kế hoạch tổng hợp

19.

Phan Huy Chương

Phó Chánh Thanh tra

20.

Hà Tiến Sơn

Phó Chánh Thanh tra

21.

Nguyễn Xuân Vinh

Phó Chánh Thanh tra

22.

Nguyễn Công Lý

Phó Chánh Thanh tra

6. Sở Du lịch

-  Tổng cộng 8 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 6 đồng chí, Phó phòng và tương đương 2 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Thị Minh Hồng

TP. Kế hoạch & Phát triển tài nguyên du lịch

2.

Trương Hải Linh

TP. Quản lý Lữ hành

3.

Nguyễn Thanh Tùng

TP. Quản lý cơ sở lưu trú

4.

Trần Mai Dương

Chánh Văn phòng

5.

Trần Đình Hà

Chánh Thanh tra

6.

Nguyễn Mạnh Hùng

Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

7.

Nguyễn Thanh Trà

PP. Kế hoạch & Phát triển tài nguyên du lịch

8.

Nguyễn Thị Phương

Phó Chánh Văn phòng

7. Sở Ngoại vụ

- Tổng cộng 6đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 4 đồng chí, Phó phòng và tương đương 2 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Phạm Văn Hiệp

Chánh Văn phòng

2.

Giang Công Huy

Trưởng phòng Quản lý Biên giới

3.

Phan Văn Tú

Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế

4.

Võ Văn Cường

Trưởng phòng lãnh sự người VN ở nước ngoài

5.

Hoàng Thị Hương

Phó Chánh Văn phòng

6.

Nguyễn Công Thắm

Phó Chánh Thanh tra

8. Sở Công Thương

- Tổng cộng 21đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 10 đồng chí, Phó phòng và tương đương 11 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Bùi Xuân Hùng

Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn - MT

2.

Phan Bá Yên

Chánh Văn phòng

3.

Nguyễn Trọng Lương

Chánh Thanh tra

4.

Hoàng Minh Tuấn

Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu

5.

Trần Thị Mỹ Hà

Trưởng phòng Quản lý Thương mại

6.

Nguyễn Văn Hiệp

Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp

7.

Lê Đức Ánh

Trưởng phòng Quản lý Năng lượng

8.

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Trưởng phòng Kế hoạch TCKH

9.

Nguyễn XuânThanh

Giám đốc Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

10.

Nguyễn Văn Biển

Giám đốcTrung tâm Tiết kiệm Năng lượng

11.

Nguyễn Cảnh Quế

Phó Chánh Văn phòng

12.

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Phó Chánh Văn phòng

13.

Võ Minh Tuấn

Phó Chánh Thanh tra

14.

Hoàng Xuân Hồng

Phó Chánh Thanh tra

15.

Hoàng Trung Hiếu

Phó phòng Kế hoạch Tài chính - Tổnghợp

16.

Trần Ngọc Thạch

Phó phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường

17.

Nguyễn Thị Nhi

Phó phòng Quản lý Xuất nhập khẩu

18.

Phan Đức Thịnh

Phó phòng Quản lý Thương mại

19.

Nguyễn Đăng Hải

Phó phòng Quản lý Năng lượng

20.

LêThị Thu Hường

Phó phòng Quản lý Năng lượng

21.

Nguyễn Quang Trung

Phó phòng Quản lý Công nghiệp

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổng cộng 24 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 10 đồng chí, Phó phòng và tương đương 14 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Chu Văn Long

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

2.

Nguyễn Trọng Bé

Trưởng phòng Chính trị tư tưởng

3.

Nguyễn Trọng Hoàn

Chánh Văn phòng

4.

Võ Thị Thanh Bình

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

5.

Nguyễn Thị Thu Hà

Chánh Thanh tra

6.

Trần Thế Sơn

Trưởng phòng GD mầm non

7.

Nguyễn Hồng Hoa

Bí thư Chi bộ; sinh hoạt tại Chi bộ GD Tiểu học

8.

Nguyễn Tiến Dũng

Bí thư Chi bộ; sinh hoạt tại Chi bộ GD Trung học

9.

Nguyễn Mạnh Hà

Trưởng phòng GDCN - GDTX

10.

Thái Viết Thảo

Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD

11.

Nguyễn Quốc Khánh

Phó phòng Tổ chức cán bộ

12.

Nguyễn Đình Thái

Phó Chánh văn phòng

13.

Nguyễn Văn Tuân

Phó Chánh văn phòng

14.

Nguyễn Văn Khương

Phó phòng Kế hoạch tài chính

15.

Nguyễn Thị Tuất

Phó phòng Chính trị tư tưởng

16.

Nguyễn Văn Tâm

Phó phòng Thanh tra

17.

Ngô Thị Thu Hương

Phó phòng Giáo dục mầm non

18.

Nguyễn Văn Sơn

Phó phòng Giáo dục tiểu học

19.

Mai Xuân Dương

Phó phòng Giáo dục tiểu học

20.

Mai Xuân Vinh

Phó phòng Giáo dục trung học

21.

Vũ Thế Hải

Phó phòng GDCN - GDTX

22.

Nguyễn Huy Cao

Phó phòng GDCN - GDTX

23.

Nguyễn Hoài Nam

Phó phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD

24.

Võ Việt Dũng

Phó phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

-  Tổng cộng 27 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 10 đồng chí, Phó phòng và tương đương 17 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Trần Văn Nhàn

Chánh Văn phòng

2.

Hồ Sỹ Hòa

Trưởng phòng Quy hoạch, tổng hợp

3.

Hồ Việt Dũng

Trưởng phòng Kinh tế ngành

4.

Nguyễn Trọng Bình

Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

5.

Nguyễn Tô Long

Trưởng phòng Phòng Đấu thầu và thẩm định dự án và GSĐT

6.

Nguyễn Mạnh Hùng

TP Phòng Kinh tế đối ngoại

7.

Phan Văn Hoan

TP Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

8.

Hoàng Vĩnh Trường

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

9.

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng Khoa giáo & văn xã

10.

Lê Khắc Lợi

Chánh Thanh tra Sở

11.

Đậu Thị Thu Hoài

Phó Chánh Văn phòng

12.

Bùi Văn Hải

Phó Chánh Văn phòng

13.

Nguyễn Doãn Hùng

Phó phòng Quy hoạch, tổng hợp

14.

Lê Thị Thanh Thủy

Phó phòng Quy hoạch, tổng hợp

15.

Dương Quốc Hùng

Phó phòng Đấu thầu và thẩm định dự án và GSĐT

16.

Hồ Phan Khánh

Phó phòng Đấu thầu và thẩm định dự án và GSĐT

17.

Nguyễn Trọng Bình B

Phó phòng Đấu thầu và thẩm định dự án và GSĐT

18.

Nguyễn Quang Lợi

Phó phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

19.

Nguyễn Minh Lâm

Phó phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

20.

Nguyễn Thị Giang

Phó phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

21.

Trần Đức Bắc

Phó phòng Khoa giáo & Văn xã

22.

Hoàng Anh Dũng

Phó phòng Kinh tế đối ngoại

23.

Nguyễn Thị Xuân Anh

Phó phòng Đăng ký kinh doanh

24.

Nguyễn Thị Minh Hoa

Phó phòng Đăng ký kinh doanh

25.

Hà Văn Đạt

Phó phòng Đăng ký kinh doanh

26.

Phan Chí Thành

Phó Chánh thanh tra

27.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó GĐ TT hỗ trợ, PTDN

11. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Tổng cộng 27 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 12 đồng chí; Phó phòng và tương đương 15 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Trần Duy Thành

Chánh Thanh tra

2.

Lê Thị Nguyệt

Trưởng phòng BVCSTE và Bình đẳng giới

3.

Lê Văn Thúy

Trưởng phòng Lao động - TL - BHXH

4.

Trần Phi Hùng

Trưởng phòng Việc làm - ATLĐ

5.

Hoàng Ngọc Châu

Trưởng phòng Người có công

6.

Nguyễn Văn Phú

Trưởng phòng KH - TC

7.

Hoàng Sỹ Tuyến

Trưởng phòng Dạy nghề

8.

Nguyễn Trọng Việt

Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống TNXH

9.

Dương Văn Quảng

Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tỉnh An

10.

Nguyễn Hữu Minh

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An

11.

Hồ Văn Hùng

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An

12.

Lê Trung Thực

Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Nghệ An

13.

Phan Xuân Tuấn

Phó phòng Dạy nghề

14.

Nguyễn Quốc Việt

Phó phòng Dạy nghề

15.

Đặng Thị Phương Thủy

Phó phòng Trưởng phòng Việc làm - ATLĐ

16.

Lê Huy Vinh

Phó phòng Trưởng phòng Lao động - Tiền Lương - BHXH

17.

Đinh Văn Sơn

Phó phòng Bảo trợ xã hội

18.

Đặng Xuân Kiên

Phó phòng Bảo trợ xã hội

19.

Nguyễn Hữu Tam

Phó Chánh Thanh tra

20.

Vương Trung Hà

Phó Chánh Thanh tra

21.

Nguyễn Minh Hoài

Phó Chánh Thanh tra

22.

Trần Thị Hồng Cẩm

Phó phòng KH-TC

23.

Nguyễn Thị Hoài Sơn

Phó phòng KH-TC

24.

Vũ Trung Hậu

Phó Chánh Văn phòng

25.

Nguyễn Thị Vân Anh

Phó phòng Người có công

26.

Nguyễn Thị Mỹ Lương

Phó phòng Người có công

27.

Đinh Thị Kiều Trinh

Phó phòng BVCSTE và Bình đẳng giới

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổng cộng 34 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 21 đồng chí, Phó phòng và tương đương 13 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Quốc Sơn

Trưởng phòng TCCB Sở Nông nghiệp và PTNT

2.

Trần Hải Đường

Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT

3.

Ngô Hoàng Khanh

Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

4.

Đặng Văn Quyền

Trưởng phòng Quản XD công trình Sở NN & PTNT

5.

Phan Nguyên Hùng

Trưởng phòng KHTC Sở Nông nghiệp và PTNT

6.

Nguyễn Trường Thành

Chi cục trưởng Chi cục Thủy Lợi

7.

Bạch Quốc Dũng

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm

8.

Nguyễn Quý Linh

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông

9.

Nguyễn Chí Lương

Chi cục trưởng Chi cục Thủy Sản

10.

Nguyễn Tiến Đức

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV

11.

Võ Thị Nhung

Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng

12.

Nguyễn Đình Thảo

Trưởng Ban Quản lý DA Nông nghiệp và PTNT

13.

Nguyễn Hào

Trưởng Ban Quản lý DA ngành Nông nghiệp và PTNT

14.

Nguyên Xuân Sơn

Trưởng đoàn Quy hoạch Nông nghiệp và Thủy lợi

15.

Lê Văn Lương

Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn

16.

Đặng Văn Minh

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y

17.

Nguyễn Khắc Lâm

Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

18.

Phạm Duy Kỷ

Giám đốc Trung tâm nước Sinh hoạt và vệ sinh MTNT

19.

Nguyễn Cảnh Cẩn

Trưởng đoàn Điều tra quy hoạch Lâm nghiệp

20.

Nguyễn Văn Hà

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

21.

Bùi Duy Hùng

Giám đốc Trung tâm giống Chăn nuôi

22.

Hoàng Trọng Kỷ

Phó phòng TCCB Sở Nông nghiệp và PTNT

23.

Nguyễn Văn Thành

Phó Chánh Văn phòng Sở

24.

Lâm Duy Thưởng

Phó phòng Quản lý Kỹ thuật và Khoa học CN Sở NN & PTNT

25.

Nguyễn Văn Hợi

Phó phòng Quản lý Kỹ thuật và HCN Sở NN & PTNT

26.

Võ Anh Tuấn

Phó phòng Quản lý XD Công trình Sở NN & PTNT

27.

Nguyễn Xuân Hùng

Phó phòng Quản lý XD Công trình Sở NN & PTNT

28.

Lê Tiến Hưng

Phó phòng Quản lý XD Công trình Sở NN & PTNT

29.

Nguyễn Doãn Hợi

Phó Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT

30.

Ngô Vĩnh Sơn

Phó Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT

31.

Phan Duy Thiều

Phó phòng Kế hoạch TC Sở Nông nghiệp và PTNT

32.

Phạm Văn Loan

Phó phòng Kế hoạch TC Sở Nông nghiệp và PTNT

33.

Nguyễn Ngọc Toàn

Phó phòng Kế hoạch TC

34.

Nguyễn Tiến An

Phó phòng Kế hoạch TC Sở Nông nghiệp và PTNT.

13. Sở Nội vụ

- Tổng cộng 14 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương  7 đồng chí, Phó phòng và tương đương 7 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Đậu Đình Dương

Trưởng phòng Công chức Viên chức

2.

Lê Sỹ Phương

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

3.

Phạm Văn Lương

Trưởng phòng Cải cách hành chính

4.

Tô Viết Sáu

Chánh Văn phòng

5.

Bùi Đình Sáng

Chánh Thanh tra

6.

Nguyễn Thăng Long

Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

7.

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Chi cục trưởng Chi cục Văn thư Lưu trữ

8.

Ngô Tất Tiềm

Phó phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

9.

Ngô Xuân Vinh

Phó phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

10.

Lê Ngọc Đào

Phó phòng Công chức Viên chức

11.

Lê Anh Dũng

Phó phòng Công chức Viên chức

12.

Thái Văn Hạnh

Phó phòng Công chức Viên chức

13.

Trần Anh Tuấn

Phó phòng Cải cách hành chính

14.

Dương Danh Vỹ

Phó Chánh Văn phòng


14. Sở Tài chính

- Tổng cộng 28 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 9 đồng chí, Phó phòng và tương đương 19 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Văn Hải

TP.Tài chính HCSN

2.

Phan Ngọc Châu

TP. TC Doanh Nghiệp

3.

Nguyễn Thanh Tùng

TP. Ngân sách tỉnh

4.

Phan Hữu Thắng

Chánh Văn phòng

5.

Đậu Thị Minh Loan

Chánh Thanh tra

6.

Hoàng Minh Quân

TP. Quản lý giá & Công sản

7.

Đậu Xuân Quyền

TP. Ngân sách huyện, xã

8.

Tạ Quang Thoan

TP. Tài chính Đầu tư

9.

Phan Văn Ngôn

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ tư vấn Tài chính

10.

Lê Phi Hùng

Phó Chánh Văn phòng

11.

Đặng Thị Vân Anh

Phó Chánh Văn phòng

12.

Nguyễn Việt Hưng

Phó TP Ngân sách tỉnh

13.

Nguyễn Phương Thảo

Phó TP Ngân sách tỉnh

14.

Lưu Anh Tài

Phó Chánh Thanh tra

15.

Nguyễn Hữu Nam

Phó Chánh Thanh tra

16.

Nguyễn Bá Kiều

Phó Chánh Thanh tra

17.

Đặng Thị Thanh

Phó TP Tài chính HCSN

18.

Dương Thị Thủy

Phó TP Tài chính HCSN

19.

Nguyễn Văn Trung

Phó TP Tài chính HCSN

20.

Nguyễn Trung Long

Phó TP Quản lý giá & Công sản

21.

Nguyễn Cảnh Dương

Phó TP Quản lý giá & Công sản

22.

Võ Lê Tuấn

Phó TP Quản lý giá & Công sản

23.

Hồ Thị Xuân

Phó TP Ngân sách huyện, xã

24.

Nguyễn Thanh Nguyên

Phó TP Ngân sách huyện, xã

25.

Bùi Đình Sơn

Phó TP Ngân sách huyện, xã

26.

Nguyễn Đình Quang

Phó TP Tài chính Đầu tư

27.

Nguyễn Văn Dương

Phó TP Tài chính Doanh nghiệp

28.

Võ Đình Toàn

Phó TP Tài chính Doanh nghiệp

15. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tổng cộng 31 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 15 đồng chí, Phó phòng và tương đương 16 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Bạch Hưng Cử

Chánh Văn phòng

2.

Phan Duy Hùng

Chánh Thanh tra

3.

Nguyễn Duy Nhật

Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính

4.

Nguyễn Mạnh Toàn

Trưởng phòng Quản lý đất đai

5.

Trần Văn Toản

Trưởng phòng Khoáng sản

6.

Lê Quang Huy

Trưởng phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

7.

Nguyễn Văn Chất

Trưởng phòng Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo

8.

Đặng Văn Hà

Trưởng phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

9.

Hồ Sỹ Dũng

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường

10.

Lê Văn Hưng

GĐ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

11.

Phan Sỹ Dương

GĐ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

12.

Đặng Trọng Quân

GĐ Quỹ Bảo vệ Môi trường

13.

Võ Văn Sơn

GĐ Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất

14.

Đào Duy Tâm

GĐ Trung tâm Công nghệ thông tin

15.

Hồ Phan Long

GĐ Trung tâm Phát triển quỹ đất

16.

Nguyễn Minh Thắng

Phó Chánh VP

17.

Võ Thị Bích Châu

Phó Chánh VP

18.

Cao Thị Vân Anh

Phó Chánh TT

19.

Nguyễn Văn Thành

Phó Chánh TT

20.

Võ Văn Giang

Phó TP KHTC

21.

Nguyễn Công Thành

Phó TP KHTC

22.

Thái Duy Hùng

Phó TP QLĐĐ

23.

Trần Văn Tý

Phó TP QLĐĐ

24.

Trương Xuân Liễu

Phó TP QLĐĐ

25.

Nguyễn Công Lực

Phó TP KS

26.

Hoàng Trung Tuyến

Phó TP ĐĐ, BĐ&VT

27.

Trần Văn Chuyên

Phó TP ĐĐ, BĐ&VT

28.

Dương Bá Hùng

Phó TP TNN, B&HĐ

29.

Trần Đăng Minh

Phó TP TNN, B&HĐ

30.

Lê Văn Hòa

Phó phòng KTTV&BĐKH

31.

Đậu Thanh Bình

Phó TP KTTV&BĐKH

16. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổng cộng 13 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 7 đồng chí, Phó phòng và tương đương 6 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Bá Dương

Chánh Văn phòng

2.

Bùi Thị Hoa

Trưởng phòng CNTT

3.

Nguyễn Nữ Lan Oanh

Trưởng phòng TT-BC-XB

4.

Hồ Trung Đông

Trưởng phòng BC - VT

5.

Trần Anh Tuấn

Chánh Thanh tra

6.

Trịnh Thị Ánh Tuyết

Trưởng phòng KH-TC

7.

Võ Trọng Phú

Giám đốc Trung tâm CNTT&TT

8.

Lê Duy Chiến

Phó Chánh Văn phòng, Sở TT&TT Nghệ An

9.

Trương Minh Hợi

Phó phòng CNTT, Sở TT&TT Nghệ An

10.

Đặng Thị Minh Hải

Phó phòng BC-VT, Sở TT&TT Nghệ An

11.

Hồ Quang Chương

Phó Chánh Thanh tra, Sở TT&TT Nghệ An

12.

Nguyễn Thị Thu Mây

Phó phòng TT-BC-XB, Sở TT&TT Nghệ An

13.

Hoàng Thăng Long

Phó phòng TT-BC-XB, Sở TT&TT Nghệ An

17. Sở Tư pháp

-  Tổng cộng 14 đồng chí, Trưởng phòng và tương đương  9 đồng chí, Phó phòng và tương đương 5 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Phạm Văn Hoa

Chánh Thanh tra

2.

Lê Bá Thiệu

Trưởng phòng

3.

Trần Thị Thúy

Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi THPL

4.

Quế Thị Trâm Ngọc

Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra VBQPPL

5.

Bùi Thái Thọ

Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp

6.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

7.

Nguyễn Ngọc Thanh

Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý

8.

Nguyễn Cảnh Toàn

Trưởng phòng Công chứng số 1

9.

Nguyễn Thị Uyên

Trưởng phòng Công chứng số 2

10.

Nguyễn Thị Mai

Phó Phòng Bổ trợ tư pháp

11.

Phạm Thị Hiền Lương

Phó Chánh Thanh tra

12.

Trần Khánh

Phó phòng Hành chính tư pháp

13.

Nguyễn Thanh Tùng

Phó phòng QL XLVPHC và theo dõi THPL

14.

Nguyễn Thị Thùy Dương

Phó phòng Phổ biến giáo dục, pháp luật

18. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tổng cộng 27 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 8 đồng chí, Phó phòng và tương đương 19 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Thái Huy Phú

P.Trưởng phòng XD Nếp sống Văn hóa và Gia đình

2.

Trần Văn Sánh

Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế

3.

Phạm Ngọc Anh

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

4.

Phan Thị Bích Hậu

Chánh Văn phòng Sở

5.

Phạm Nghĩa Dũng

Chánh Thanh tra Sở

6.

Nguyễn Xuân Thủy

Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa

7.

Phan Hữu Lộc

Trưởng phòng XD Nếp sống Văn hóa và Gia đình

8.

Hoàng Minh Phương

Trưởng phòng Quản lý văn hóa

9.

Nguyễn Hữu Phương

Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao

10.

Nguyễn Thị Hải Yến

P. Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế

11.

Lê Thị Mai Hoa

P. Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế

12.

Nguyễn Thị Tố Nga

P. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

13.

Phạm Thị Thịnh

P. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

14.

Nguyễn Thị Lan Hương

P. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

15.

Vũ Thanh Lịnh

Phó Chánh Văn phòng Sở

16.

Lưu Tùng Giang

Phó Chánh Văn phòng Sở

17.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Chánh Văn phòng Sở

18.

Lê Khắc Hoàng

P. Chánh Thanh tra

19.

Nguyễn Võ Long

P. Chánh Thanh tra

20.

Phan Thị Anh

P. Trưởng phòng QL Di sản Văn hóa

21.

Hồ Mạnh Hà

P. Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa

22.

Nguyễn Trọng Cường

P. Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa

23.

Đặng Phương Lan

P. Trưởng phòng XD Nếp sống Văn hóa và Gia đình

24.

Nguyễn Vinh Quang

P.Trưởng phòng XD Nếp sống Văn hóa và Gia đình

25.

Chu Hoàng Yến

P.Trưởng phỏng Quản lý Văn hóa

26.

Nguyễn Danh Nam

P.Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao

27.

Bùi Danh Minh

P.Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao

19. Sở Xây dựng

- Tổng cộng 21 đồng chí, Trưởng phòng và tương đương 12 đồng chí, Phó phòng và tương đương 9 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Hồng Hải

TP Quản lý HĐXD

2.

Nguyễn Anh Tài

Viện trưởng Viện QH kiến trúc XD

3.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chủ tịch Công đoàn ngành XD

4.

Đinh Loan Hiền

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng

5.

Nguyễn Quốc Hà

TP Giám định KT và QL Chất lượng CTXD

6.

Nguyễn Văn Hà

Chánh Văn phòng

7.

Trần Quốc Bảo

GĐ TT kiểm định XD

8.

Dương Văn Minh

Giám đốc BQL các DA XDDD và HTKT đô thị

9.

Lê Cương Sơn

TP Quản lý hoạt động vật liệu xây dựng

10.

Nguyễn Anh Dũng

TP Kinh tế - Kế Hoạch

11.

Nguyễn Thế Phiệt

TP Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản

12.

Nguyễn Hồng Sơn

TPQL Kiến trúc, QHXD và phát triển đô thị

13.

Phạm Quốc Trí

Phó TP Quản lý HĐXD

14.

Trần Văn Thanh

Phó TP Quản lý HĐXD

15.

Nguyễn Khắc Đức

Phó Chánh Văn phòng Sở

16.

Nguyễn Tuấn Tài

Phụ trách phòng Quản lý HTKT

17.

Nguyễn Đức Hoàng

Phó TP Quản lý HTKT

18.

Nguyễn Anh Tuấn

PTP Giám định KT và QL Chất lượng CTXD

19.

Nguyễn Việt Đức

PTPQL Kiến trúc, QHXD và phát triển đô thị

20.

Lê Khánh Sang

PTP Quản lý hoạt động vật liệu xây dựng

21.

Trần Viết Thắng

Phó Chánh Thanh tra XD

20. Sở Y tế

- Tổng cộng 20 đồng chí, Trưởng phòng và tương đương 12 đồng chí, Phó phòng và tương đương 8 đồng chí

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Trần Nguyên Truyền

Chánh Thanh tra

2.

Lê Giang Nam

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

3.

Nguyễn Văn Thương

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

4.

Lê Hồng Lĩnh

Trưởng phòng QLHN

5.

Nguyễn Trọng Tài

Trưởng phòng Quản lý Dược

6.

Nguyễn Tùng Lâm

Chánh Văn phòng

7.

Luyện Văn Trịnh

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y

8.

Nguyễn Bá Tân

Chi cục trưởng Chi cục Dân số/KHHGĐ

9.

Phạm Ngọc Quy

Chi cục trưởng ATVSTP

10.

Huỳnh Phúc Sơn

Giám đốc TT PC Phong - Da liễu

11.

Hoàng Quốc Kiều

Giám đốc TT Chăm sóc SKSS

12.

Nguyễn Văn Định

Giám đốc TT Y tế dự phòng

13.

Lê Phi Hùng

Phó Chánh Thanh tra

14.

Hồ Thị Mỹ Hằng

Phó Chánh Thanh tra

15.

Nguyễn Sỹ Cẩn

Phó phòng Kế hoạch Tài chính

16.

Trần Minh Huệ

Phó phòng Kế hoạch Tài chính

17.

Phan Thị Xuân

Phó phòng Kế hoạch Tài chính

18.

Hoàng Văn Khang

Phó chánh Văn phòng

19.

Nguyễn Thanh Ngọc

Phó phòng Nghiệp vụ Y

20.

Lê Thị Hồng Sơn

Phó phòng Nghiệp vụ Y

21. Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

- Tổng cộng 2 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 1 đồng chí, Phó phòng và tương đương 1 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Đậu Thị Vân

Phụ trách phòng HC Tổng hợp

2.

Nguyễn Tân Anh

Phó phòng Một cửa liên thông - Tư vấn và hỗ trợ đầu tư

22. Thanh tra tỉnh

- Tổng cộng 16 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 6 đồng chí, Phó phòng và tương đương 10 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Tùng Sơn

Trưởng phòng Nghiệp vụ 1

2.

Hoàng Thanh Linh

Trưởng phòng Nghiệp vụ 2

3.

Nguyễn Phương Thuần

Trưởng phòng Nghiệp vụ 3

4.

Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng phòng Nghiệp vụ 4

5.

Cao Xuân Lâm

Trưởng phòng Nghiệp vụ 5

6.

Nguyễn Trường Sơn

Chánh văn phòng

7.

Thái Quang Huy

Phó phòng Nghiệp vụ 1

8.

Lê Văn Giang

Phó phòng Nghiệp vụ 2

9.

Trần Vĩnh Tường

Phó phòng Nghiệp vụ 2

10.

Lê Thế An

Phó phòng Nghiệp vụ 3

11.

Nguyễn Văn Bảy

Phó phòng Nghiệp vụ 3

12.

Nguyễn Hữu Sơn

Phó phòng Nghiệp vụ 4

13.

Trần Ngọc Hải

Phó phòng Nghiệp vụ 4

14.

Nguyễn Thị Kim Nhung

Phó phòng Nghiệp vụ 5

15.

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Phó Chánh Văn phòng

16.

Nguyễn Thị Hà

Phó Chánh Văn phòng

23. Cục Thống kê

- Tổng cộng 7 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 6 đồng chí, Phó phòng và tương đương 1 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Hoàng Thế Hùng

Trưởng phòng Thanh tra

2.

Nguyễn Thị Thu Hà

TP TK Dân số - Văn xã

3.

Phạm Văn Lệ

Trưởng phòng TK Nông nghiệp

4.

Trần Thị Vân Anh

Trưởng phòng TK Công nghiệp – Xây dựng

5.

Trương Bá Hợi

Trưởng phòng TK Thương mại

6.

Nguyễn Hồng Lĩnh

Quyền Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

7.

Ngụy Khắc Chiến

Phó phòng, điều hành Phòng TK Tổng hợp

24. Ban Dân tộc tỉnh

- Tổng cộng 10 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 4 đồng chí, Phó phòng và tương đương 6 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Nguyễn Mạnh Hùng

Chánh Văn phòng

2.

Lang Thị Hiến

Chánh Thanh tra

3.

Lang Thị Phượng

Trưởng phòng TT&ĐB

4.

Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp

5.

Nguyễn Tâm Long

Phó phòng phụ trách, phòng Chính sách Dân tộc

6.

Nguyễn Đăng Tịnh

Phó phòng Kế hoạch - Tổng hợp,

7.

Bùi Tiến Hùng

Phó Chánh Văn phòng

8.

Nguyễn Thị Thanh Tần

Phó Chánh Thanh tra

9.

Và Bá Của

Phó phòng Tuyên truyền địa bàn

10.

Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Chánh Văn phòng

25. Cục Thuế Nghệ An

- Tổng cộng 38 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 11 đồng chí, Phó phòng và tương đương 27 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Hồ Viết Long

Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 01

2.

Nguyễn Thị Thanh Vỹ

Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 02

3.

Trần Đức Thông

Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 03

4.

Nguyễn Văn Minh

Trưởng Phòng Kiểm tra nội bộ

5.

Vương Đình Chinh

Trưởng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế

6.

Ngô Quang Tài

Trưởng Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

7.

Nguyễn Thị Trang

Trưởng Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế

8.

Trần Xuân Thịnh

Chánh Văn phòng

9.

Phan Tuấn Nghĩa

Trưởng Phòng Công nghệ thông tin

10.

Đinh Thị Thúy Anh

Trưởng Phòng Kê khai - Kế toán thuế

11.

Nguyễn Thanh Long

Trưởng Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác

12.

Chu Thị Tú

Phó phòng Tổ chức cán bộ

13.

Bạch Sỹ Tường

Phó Phòng Tổ chức cán bộ

14.

Nguyễn Văn Quế

Phó phòng Tổ chức cán bộ

15.

Nguyễn Quang Trung

Phó phòng Thanh tra - Kiểm tra số 01

16.

Nguyễn Đức Dũng

Phó phòng Thanh tra - Kiểm tra số 01

17.

Nguyễn Văn Cường

Phó phòng Thanh tra - Kiểm tra số 01

18.

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó phòng phòng Thanh tra - Kiểm tra số 02

19.

Nguyễn Quốc Đạt

Phó phòng Thanh tra - Kiểm tra số 02

20.

Lê Văn Khôi

Phó phòng Thanh tra - Kiểm tra số 02

21.

Lê Thị Phúc

Phó phòng Thanh tra - Kiểm tra số 03

22.

Nguyễn Thanh Giang

Phó phòng Thanh tra - Kiểm tra số 03

23.

Nguyễn Đức Hùng

Phó phòng Thanh tra - Kiểm tra số 03

24.

Nguyễn Xuân Thanh

Phó phòng Kiểm tra nội bộ

25.

Nguyễn Thanh Hải

Phó phòng Kiểm tra nội bộ

26.

Lê Thị Lan

Phó phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT

27.

Trần Thị Nhàn

Phó phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế

28.

Phạm Việt Hùng

Phó phòng Nghiệp vụ - Dự toán – Pháp chế

29.

Nguyễn Thị Thanh Nhân

Phó phòng Nghiệp vụ - Dự toán – Pháp chế

30.

Trần Hậu Công

Phó Văn phòng

31.

Trần Thị Ngọc

Phó Văn phòng

32.

Nguyễn Đức Hợp

Phó Văn phòng

33.

Cao Thị Tuyết Nhung

Phó phòng CNTT

34.

Nguyễn Thị Hải

Phó phòng Kê khai - Kế toán thuế

35.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó phòng Kê khai - Kế toán thuế

36.

Trần Quang Tạo

Phó phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác

37.

Trần Anh Tuấn

Phó phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác

38.

Nguyễn Thị Minh Tâm

Phó phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác

26. Cục Hải quan

- Tổng cộng 23 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 12 đồng chí, Phó phòng và tương đương 11 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Lê Quang Huy

Trưởng phòng TCCB Thanh tra

2.

Nguyễn Sỹ Nam

Trưởng phòng Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm

3.

Nguyễn Văn Khánh

Trưởng phòng Nghiệp vụ

4.

Kiều Trường Sơn

Trưởng phòng Tài vụ quản trị

5.

Nguyễn Tuấn Anh

Chánh Văn phòng

6.

Nguyễn Văn Quang

Chi cục trưởng HQ Cửa khẩu Thanh Thủy

7.

Trần Quang Minh

Chi cục trưởng HQ Vinh

8.

Văn Đình Huy

Chi cục trưởng HQCK Cảng

9.

Đào Duy Hải

Chi cục trưởng HQCK Quốc tế Nậm Cắn

10.

Nguyễn Thành Trung

Chi cục trưởng KT sau thông quan

11.

Phan Văn Nhâm

Đội trưởng Đội KS HQ

12.

Hồ Sỹ Thắng

Đội trưởng Đội KSPC Ma túy

13.

Phan Quang Huy

Phó phòng Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm

14.

Trần Đình Sỹ

Phó phòng Nghiệp vụ

15.

Nguyễn Cảnh Dũng

Phó phòng Nghiệp vụ

16.

Phùng Thị Thúy Hiền

Phó phòng Tài vụ quản trị

17.

Dương Thị Thanh Hồng

Phó phòng Tài vụ quản trị

18.

Nguyễn Đình Khoa

Phó phòng TCCB Thanh tra

19.

Lê Đình Sơn

Phó phòng TCCB Thanh tra

20.

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Phó phòng TCCB Thanh tra

21.

Đặng Chí Thành

Phó Chánh VP

22.

Phan Đình Bửu

Phó Chánh VP

23.

Lê Thị Kim Huế

Phó Chánh VP

27. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Tổng cộng 4 đồng chí đề là Trưởng phòng và tương đương.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Phan Sỹ Hùng

Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

2.

Quán Vi Hà

Chánh Văn phòng

3.

Trần Thị Thanh

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

4.

Nguyễn Văn Công

Trưởng phòng Nghiệp vụ, tổ chức thi hành án

28. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

- Tổng cộng 5 đồng chí đều là Trưởng phòng và tương đương.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Trần Văn Hiên

Trưởng phòng Thanh tra

2.

Cao Thị Thủy

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

3.

Phan Đình Tuấn

Trưởng phòng Kế hoạch & quản lý hàng dự trữ

4.

Ngũ Văn Hóa

Trưởng phòng Kỹ thuật bảo quản

5.

Trần Thị Hoài Thanh

Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng

29. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Tổng cộng 11 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương  9 đồng chí, Phó phòng và tương đương 2 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Trần Thị Thanh Hải

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

2.

Phan Anh Tuấn

Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ

3.

Thái Ngô Bình

Trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC

4.

Ngô Ngọc Thanh

Trưởng phòng Khai thác và thu nợ

5.

Trần Thị Hà

Chánh Văn phòng

6.

Nguyễn Đức Chương

Trưởng phòng Công nghệ thông tin

7.

Trần Văn Phương

Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra

8.

Lê Thị Phương Anh

Phó phòng phụ trách - phòng Kế hoạch tài chính

9.

Hoàng Quang Phúc

TP Quản lý Thu

10.

Trần Thị Minh Hải

Phó trưởng phòng giao quản lý điều hành – phòng Chế độ BHXH

11.

Hoàng Thị Lan Anh

Phó trưởng phòng – phòng Giám định BHYT

30. Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An

- Tổng cộng 16 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 7 đồng chí, Phó phòng và tương đương 9 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Phan Ánh Sáng

Phó phòng phụ trách phòng Tổ chức

2.

Hoàng Anh Tuấn

Trưởng phòng Kiểm soát chi

3.

Lâm Thị Thủy

Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra

4.

Nguyễn Đình Hương

Trưởng phòng Kế toán Nhà nước

5.

Nguyễn Ngọc Thắng

Chánh Văn phòng

6.

Phan Hồng Nhiên

Phó phòng PT phòng Tin học

7.

Phạm Thị Thuyên

Trưởng phòng Tài vụ

8.

Trần Thị Hồng

Phó phòng Tổ chức cán bộ

9.

Nguyễn Thị Hà

Phó phòng Tài vụ

10.

Lê Thị Nga

Phó phòng Kế toán Nhà nước

11.

Cao Xuân Dũng

Phó phòng Kế toán Nhà nước

12.

Nguyễn Thị Hồng Hải

Phó phòng Kiểm soát chi

13.

Đoàn Thị Minh Hương

Phó Chánh Văn phòng

14.

Trương Xuân Nho

Phó Chánh Văn phòng

15.

Nguyễn Anh Dũng

Phó phòng Thanh tra - Kiểm tra

16.

Nguyễn Thị Thục

Phó phòng Thanh tra - Kiểm tra

31. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An

- Tổng cộng 16 đồng chí, trong đó Trưởng phòng và tương đương 4 đồng chí, Phó phòng và tương đương 12 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Cao Song Điệp

TP Tổng hơp - Kiểm soát

2.

Võ Thị Nga

TP Kế toán - Thanh toán

3.

Dương Thị Phương Liên

TP Hành chính - Nhân sự

4.

Nguyễn Thị Khánh Tùng

TP Tiền tệ - Kho quỹ

5.

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Phó phòng Tổng hợp - Kiểm soát

6.

Trần Minh Hải

Phó phòng Tổng hợp - Kiểm soát

7.

Nguyễn Anh Toản

Phó phòng Tổng hợp - Kiểm soát

8.

Nguyễn Xuân Dũng

Phó phòng Thanh tra - Giám sát

9.

Trịnh Anh Tuấn

Phó phòng Thanh tra - Giám sát

10.

Lê Quang Thắng

Phó phòng Thanh tra - Giám sát

11.

Nguyễn Lộc Anh

Phó phòng Thanh tra - Giám sát

12.

Trịnh Thanh Quang

Phó phòng Kế toán -Thanh toán

13.

Nguyễn Xuân Chung

Phó phòng Tiền tệ - Kho quỹ

14.

Nguyễn Thị Tứ

Phó phòng Tiền tệ - Kho quỹ

15.

Nguyễn Thị Thu

Phó phòng Hành chính - Nhân sự

16.

Lê Văn Hùng

Phó phòng Hành chính - Nhân sự

32. Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Nghệ An

- Tổng cộng 4 đồng chí đều là trưởng phòng.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Lê Xuân Dũng

Trưởng phòng Tổng hợp

2.

Nguyễn Trần Nam

Trưởng phòng Tín dụng 1

3.

Nguyễn Thanh Lâm

Trưởng phòng Tín dụng 2

4.

Nguyễn Ngọc Hùng

Trưởng phòng HC-QLNS

33. Cục Quản lý thị trường

- Tổng cộng 13 đồng chí là Trưởng phòng và tương đương. 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Lê Thị Quỳnh Anh

Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

2.

Nguyễn Văn Duẩn

Trưởng phòng Nghiệp vụ Tổng hợp

3.

Trịnh Ngọc Lâm

Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế

4.

Nguyễn Xuân Đôn

Đội trưởng Đội QLTT Số 1

5.

Hoàng Văn Dũng

Đội trưởng Đội QLTT Số 2

6.

Phạm Ngọc Phú

Quyền Đội trưởng Đội QLTT Số 4

7.

Lê Văn Quyền

Đội trưởng Đội QLTT Số 5

8.

Võ Quang Lân

Đội trưởng Đội QLTT Số 6

9.

Nguyễn Minh Toàn

Đội trưởng Đội QLTT Số 7

10.

Nguyễn Mạnh Hùng

Quyền Đội trưởng Đội QLTT Số 8

11.

Bành Đức Nam

Đội trưởng Đội QLTT Số 9

12.

Trần Toan

Đội trưởng Đội QLTT Số 10

13.

Trần Đức Tuấn

Đội trưởng Đội QLTT Số 11

34. Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An

- Tổng cộng 18 đồng chí, trong đó 8 Trưởng phòng và 10 Phó phòng.

TT

Họ và tên

Chức vụ

chuyên môn

1

2

3

1.

Nguyễn Trung Thảo

Trưởng phòng TCHC

2.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trưởng phòng KHTV-VTTB

3.

Trần Thị Huyền

Trưởng phòng Thời sự

4.

Nguyễn Thị Hoa Mơ

Trưởng phòng Chuyên đề-TTPL.CCHC

5.

Nguyễn Thị Phương Thúy

Trưởng phòng Văn nghệ giải trí

6.

Nguyễn Kiều Hưng

Trưởng phòng Biên tập-TTĐT

7.

Nguyễn Ngọc Hải

Trưởng phòng Kỹ thuật TDPS

8.

Nguyễn Chí Thanh

Trưởng phòng Kỹ thuật SXCT

9.

Phan Thị Phương Chi

Phó phòng Dịch vụ quảng cáo

10.

Trịnh Văn Viên

Phó phòng Dịch vụ quảng cáo

11.

Trần Văn Minh

Phó phòng Thời sự

12.

Nguyễn Thị Vân Anh

Phó phòng Thời sự

13.

Đặng Thị Hương Giang

Phó phòng Chuyên đề-TTPL-CCHC

14.

Nguyễn Tố Như Phong

Phó phòng Văn nghệ giải tr

15.

Phan Thị Quỳnh Trang

Phó phòng Biên tập-TTĐT

16.

Lê Công Tuấn

Phó phòng Kỹ thuật TDPS

17.

Nguyễn Bỉnh Tiến

Phó phòng Kỹ thuật TDPS

18.

Lê Xuân Hoằng

Phó phòng Kỹ thuật SXCT


35. Liên minh Hợp tác xã

- Tổng cộng 5 đồng chí đều là Trưởng phòng và tương đương.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Đặng Thị Bích Thảo

Chánh Văn phòng

2.

Trịnh Bá Quân

TP Kinh tế tổng hợp

3.

Nguyễn Đình Tâm

GĐ TT Liên minh HTX tỉnh

4.

Nguyễn Văn Đức

TP Tư vấn chính sách

5.

Nguyễn Đình Trưng

TP Phát triển HTX

36. Nhà khách Nghệ An

- Tổng cộng 2 đồng chí, đều là Trưởng phòng và tương đương.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Lê Thị Dung

Trưởng phòng Kế toán

2.

Nguyễn Huy Phương

Trưởng phòng Kế hoạch

37. Nhà Xuất bản

- Tổng cộng 2 đồng chí, đều là Trưởng phòng và tương đương.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Lô Thị Thanh Tú

Phụ trách Phòng HC - TH

2.

Nguyễn Thị Ngọc

Trưởng ban Biên tập

38. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

- Tổng cộng 5 đồng chí đều là Trưởng phòng và tương đương. 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Trần Quốc Sơn

TP Tổ chức cán bộ

2.

Vi Văn Chắt

Chánh Tòa Hình sự

3.

Nguyễn Đăng Phồn

Chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên

4.

Hoàng Ngọc Anh

Chánh Tòa Dân sự

5.

Trần Quốc Cường

Chánh Văn phòng

39. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

- Tổng cộng 13 đồng chí đều là Trưởng phòng và tương đương. 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Trần Xuân Trường

Trưởng phòng 3

2.

Trần Mai Châu

Chánh Văn phòng

3.

Nguyễn Ngọc Vinh

Chánh Thanh tra

4.

Nguyễn Đăng Thông

Trưởng phòngTCCB

5.

Trần Thị Thủy

TP Thống kế TP

6.

Nguyễn Quang Tiến

Trưởng phòng 1

7.

Nguyễn Thị Bích Hà

Trưởng phòng 2

8.

Bùi Anh Tuấn

Trưởng phòng 7

9.

Nguyễn Duy Việt

Trưởng phòng 8

10.

Từ Thị Ngân

Trưởng phòng 9

11.

Võ Duy Bảo

Trưởng phòng 10

12.

Trần Xuân Thành

Trưởng phòng 11

13.

Trần Danh Tiến

Trưởng phòng 12

(Danh sách do Văn phòng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cung cấp)

Tin mới

Những nông dân của đội tuồng làng Kẻ Gám (Yên Thành) được nhận Giải thưởng Đào Tấn

Những nông dân của đội tuồng làng Kẻ Gám (Yên Thành) được nhận Giải thưởng Đào Tấn

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc, Tạp chí Văn hiến Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Đào Tấn 2022, tôn vinh 15 tập thể, cá nhân đã có những tác phẩm đóng góp tích cực cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới

(Baonghean.vn) - Ngày 29/5, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW, ngày 09/4/2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới.
Truy tìm nam sinh mất tích đã 5 ngày

Truy tìm nam sinh mất tích đã 5 ngày

(Baonghean.vn) - Một nam sinh tại huyện Yên Thành bị mất tích. Mặc dù, địa phương đã huy động hàng trăm người tìm kiếm nhưng đến thời điểm này, đã 5 ngày trôi qua, vẫn chưa có kết quả.
Trả lời kiến nghị cử tri Nam Đàn về việc cắm mốc chỉ giới giữa rừng đặc dụng và rừng phòng hộ

Trả lời kiến nghị cử tri Nam Đàn về việc cắm mốc chỉ giới giữa rừng đặc dụng và rừng phòng hộ

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn phản ánh việc cắm mốc chỉ giới giữa rừng đặc dụng với rừng phòng hộ, rừng sản xuất còn chồng chéo, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức cắm mốc và thông báo để người dân biết và thực hiện.
Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An thực hiện giám sát tại bếp ăn tập thể trường học trong tỉnh. Ảnh Thành Chung

Xử phạt 660 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(Baonghean.vn) - Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023, các đoàn công tác liên ngành, chuyên ngành đã thực hiện kiểm tra 6.337 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 781 triệu đồng.