#danh thắng

9 kết quả

Làm du lịch thế nào cho hiệu quả?

Làm du lịch thế nào cho hiệu quả?

(Baonghean.vn) - Chúng ta đang làm du lịch trên các bản làng miền Tây theo một cách tùy hứng. Tiềm năng tự nhiên đã có nhưng khiến cho nó đem lại giá trị thực tiễn thì vẫn còn khiêm tốn lắm.
Đập Vệ Vừng của huyện Yên Thành đang là điểm đến của nhiều du khách. Ảnh: Xuân Hoàng

Cuốn hút những điểm đến thú vị ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Huyện Yên Thành đang đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa trải nghiệm gắn với các điểm tâm linh, sinh thái. Trên cơ sở đó, huyện phát huy giá trị 522 di tích, danh thắng (200 di tích đã được phân cấp quản lý, có 74 di tích xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh) gắn với nhiều lễ hội truyền thống, đậm bản sắc văn hóa quê hương.
Khó tìm… biển chỉ dẫn di tích

Khó tìm… biển chỉ dẫn di tích

(Baonghean) - Thành phố Vinh là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, là vùng đất có nền văn hóa lâu đời, gắn liền với các di tích, danh thắng là những di sản vật thể có ý nghĩa quan trọng về mặt giá trị tinh thần và lịch sử. Vậy nhưng, không chỉ bất cập trong công tác tôn tạo, tu bổ mà thời gian qua, việc quảng bá, giới thiệu về nguồn tích, giá trị lịch sử, văn hóa ở các di tích còn bị xem nhẹ, các biển chỉ dẫn di tích bị xâm lấn, che khuất.