#đánh tráo

8 kết quả

“Giá”

“Giá”

(Baonghean) - Tưởng là một chủ đề có tính hàn lâm như ngôn ngữ sẽ thuộc bổn phận tranh luận của những nhà nghiên cứu chuyên ngành, té ra không phải.
Đánh tráo khái niệm

Đánh tráo khái niệm

(Baonghean) - Sau khi kiện toàn, Chính phủ mới đã phát đi thông điệp là quyết tâm tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng một Chính phủ liêm chính phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đó là điều mà người dân nào cũng mong muốn. Nhưng muốn đạt được sự liêm chính thì việc đầu tiên cần làm là xử lý nghiêm những hành vi không liêm chính.