#đáp án

21 kết quả

Thế giới thi trắc nghiệm như thế nào

Thế giới thi trắc nghiệm như thế nào

Trong khi nhiều trường đại học ở Canada áp dụng cách thi trắc nghiệm thì một số trường ở Australia đã không còn sử dụng phương pháp này vì cách tính điểm thiếu công bằng và liên quan đến vấn đề đạo đức.