Đập tạo điện từ dao động sóng biển

Khi sóng dâng hoặc rút, nước dồn không khí vào đập khiến tuabin quay, sinh ra điện, hệ thống do công ty Voith Hydro Wavegen tại Scotland phát minh.

Tổng Hợp từ Vnexpress.net

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm