Đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án sử dụng vốn Nhà nước

(Baonghean.vn) - Chiều 6/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Ngày 25/4/2014, UBND tỉnh có quyết định số 1738/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg tại các sở, ban, ngành và các huyện, thị , thành. Sở Tài chính đã phối hợp với Kho bạc nhà nước thống kê danh mục công trình hoàn thành từ 31/12/2013 trở về trước trên địa bàn toàn tỉnh chưa quyết toán, đồng thời thông báo danh mục công trình chưa quyết toán cho cấp, ngành liên quan để thực hiện công tác lập hồ sơ quyết toán...
 
Đến nay, qua rà soát tổng số danh mục công trình chưa quyết toán (theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước) trên địa bàn tỉnh là 3.380 dự án, trong đó có 160 công trình dở dang và thống kê trùng lặp; 1.594 dự án đã phê duyệt quyết toán; 1.626 dự án  hoàn thành chưa quyết toán (gồm 624 dự án đã trình hồ sơ quyết toán đến các cơ quan có thẩm quyền và 1.002 dự án chưa lập hồ sơ quyết toán trình cơ quan có thẩm quyền quyết toán).
 
Trong quá trình trình thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, thì kết quả thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án hoàn thành 9 tháng đầu năm 2014 toàn tỉnh đạt cao so với cả năm 2013. Ở cấp tỉnh, số lượng dự án được thẩm tra phê duyệt đạt 143%, chi phí đầu tư hoàn thành được phê duyệt đạt 130,7%. Ở cấp huyện, số lượng dự án được thẩm tra phê duyệt đạt 137%, chi phí đầu tư hoàn thành được phê duyệt đạt 155,29%;  một số huyện, thành phố, thị xã kết quả thẩm tra đạt cao hơn so với năm 2013 như Anh Sơn 143/37 dự án, TP Vinh 147/132, Thanh Chương 142/115... Tuy nhiên một số huyện thì việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg chưa quyết liệt, kết quả đạt thấp hơn năm 2013.
 
Đồng chí Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 
Sau khi nghe lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương báo cáo quá trình thực hiện Chị thị số 27/CT – TTg, đồng chí Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Chỉ thị số 27/CT-TTg, đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương trong thời gian tới cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg và Quyết định số 1738/QĐ-UBND; những đơn vị thực hiện chậm công tác quyết toán sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục làm rõ nguyên nhân các dự án không lập hồ sơ quyết toán để tìm cách giải quyết; khi phê duyệt quyết toán, đề nghị UBND các huyện gửi báo cáo về kho bạc nhà nước cùng cấp và nhắc nhỏ các chủ đầu tư làm thủ tục tất toán; tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án và tiến hành đối chiếu với Kho bạc nhà nước ... 
 
Hoàng Vĩnh