Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong hội viên nông dân

(Baonghean.vn) - Sáng 22/4, tại TP Vinh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 5 năm qua, các cấp hội nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động là: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và "Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

Đến hết năm 2014, toàn tỉnh có 98.021 hộ nông dân đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Có 96,13% chi hội xếp loại khá và vững mạnh,không có chi hội yếu kém.

Trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020, các cấp hội nông dân phấn đấu hàng năm số hộ sản xuất kinh doanh giỏi tăng từ 10-15%, mỗi cơ sở hội trực tiếp đảm nhận và giúp ít nhất một hội viên thoát nghèo; hàng năm xây dựng được 2-3 mô hình điển hình tiêu biểu mỗi cấp hội; 90% hộ nông dân đạt tiêu chuẩn “Gia đình nông dân văn hóa”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp hội nông dân cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng; đẩy mạnh việc phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua với những mục tiêu cụ thể, việc làm cụ thể, nội dung thiết thực; vận động hội viên nông dân tiếp tục thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, phát huy nội lực, tính chịu khó trong lao động sản xuất, thực hiện thành công chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Trao Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho các cá nhân

Dịp này, có 5 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, 12 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 84 cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 21 tập thể và 21 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015.

                                                                                                                                   Minh Quân