Đẩy nhanh tiến độ cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11

Thu Huyền

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được coi là một trong những giải pháp tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Hàng chục tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vay mua máy tính

Ở Nghệ An, nhiều chương trình cho vay vốn đã được giải ngân đến với các đối tượng chính sách và mang lại kết quả cao.

Tại huyện Thanh Chương, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tập trung đẩy nhanh việc giải ngân để sớm đưa nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách nhằm góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đẩy nhanh tiến độ cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 ảnh 1

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Chương giải ngân vốn vay theo Nghị quyết 11. Ảnh: T.H

Ngân hàng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách; Đồng thời phối hợp tốt với các tổ chức nhận ủy thác tuyên truyền, tổ chức bình xét và hoàn thiện hồ sơ vay vốn giải ngân cho các đối tượng đủ điều kiện vay vốn. Ngay trong tháng 4 đã giải ngân được cho 100 hộ gia đình mua 165 máy tính với số tiền là 1,650 tỷ đồng.

Số liệu cho vay đến ngày 22/5/2022 là: Cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính 6,1 tỷ đồng cho 610 học sinh; Cho vay giải quyết việc làm 4.050 tỷ đồng cho 79 lao động; Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 cho 6 nhà số tiền 1.160 triệu đồng.

Thanh Chương là một trong những địa phương cho vay mua máy tính cao của tỉnh. Nhiều hộ gia đình được vay vốn mua máy tính cho con học như gia đình chị Trần Thị Thành - hộ nghèo ở thôn Hoa Thịnh, xã Thanh Thịnh vay 20 triệu đồng; Phạm Xuân Huân hộ cận nghèo ở thôn Hoa Thịnh, Thanh Thịnh, vay 10 triệu đồng; Chị Bùi Thị Lý - hộ cận nghèo ở xóm Ngũ Cẩm, xã Thanh Xuân vay mua 3 máy tính số tiền 30 triệu đồng…

Đẩy nhanh tiến độ cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 ảnh 2
Gia đình chị Hoàng Thị Dung thuộc hộ nghèo ở xã Thanh Thuỷ (Thanh Chương) được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội mua máy tính phục vụ việc học của con trai. Ảnh T.H

Tại huyện Anh Sơn, nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, với tinh thần khẩn trương quyết liệt, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, giải ngân kịp thời khi được giao vốn, đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đúng mục đích.

Ông Trần Khắc Thi - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Anh Sơn cho biết: Chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến cũng là một phần trong công cuộc chuyển đổi số để phát triển nền giáo dục hiện đại cho hiện tại và tương lai. Chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với thế hệ tương lai của đất nước, đồng thời, đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận giáo dục của học sinh. Nguồn vốn này sẽ kịp thời tiếp sức cho các em học sinh, sinh viên nghèo có đủ điều kiện học tập, chắp cánh cho các em thực hiện được ước mơ trên con đường học tập của mình.

Đẩy nhanh tiến độ cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 ảnh 3
Giải ngân chương trình học sinh, sinh viên mua máy tính tại xã Lạng Sơn (Anh Sơn). Ảnh T.H

Đến ngày 23/5/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Anh Sơn đã giải ngân các chương trình theo Nghị quyết 11 gồm: Cho vay giải quyết việc làm số tiền 4,810 tỷ đồng cho 89 lao động; Cho vay nhà ở xã hội số tiền 1,5 tỷ đồng cho 4 khách hàng; Cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính với số tiền 3,280 tỷ đồng cho 328 học sinh, sinh viên.

Theo đánh giá, nhiều địa phương làm tốt chương trình cho học sinh, sinh viên vay mua máy tính phục vụ việc học tập như Thanh Chương, Anh Sơn, TX. Hoàng Mai… với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Triển khai Kế hoạch của Tổng Giám đốc về triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, phân công công việc cụ thể đến cán bộ chủ chốt để triển khai thực hiện, tổ chức phát động thi đua hoàn thành xuất sắc việc triển khai thực hiện. Trên cơ sở tổng hợp rà soát từ các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng và Ban Dân tộc tỉnh, nhu cầu vốn theo Nghị quyết 11 của 5 chương trình tín dụng giai đoạn 2022-2023 là 2.177 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 ảnh 4
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Thành giải ngân vốn vay cho đại diện gia đình khó khăn có học sinh đang theo học. Ảnh T.H

Đến nay, Nghệ An đã được giao chỉ tiêu 5 chương trình tín dụng với tổng số vốn là 389 tỷ đồng. Trong số này, có 4/5 chương trình đã được Trung ương giao đủ nhu cầu tỉnh đề xuất, riêng cho vay giải quyết việc làm còn thiếu so với nhu cầu đề xuất.

Đến ngày 24/5/2022, tổng số hồ sơ chi nhánh Nghệ An đã tiếp nhận để chuẩn bị giải ngân là: 3.013 bộ hồ sơ với số tiền là 119,3 tỷ đồng; trong đó: Cho vay giải quyết việc làm: 50 tỷ đồng/892 hồ sơ; Cho vay nhà ở xã hội: 49 tỷ đồng/123 hồ sơ; Cho vay đối với cơ sở mầm non: 420 triệu đồng/5 hồ sơ; Cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính: 19,9 tỷ đồng/1.993 hồ sơ.

Toàn tỉnh đã giải ngân nguồn vốn (4/5 chương trình tín dụng được phép thực hiện) cho 2.404 khách hàng, số tiền trên 80,1 tỷ đồng. Trong đó: Cho vay giải quyết việc làm: 50 tỷ đồng/892 lao động; Cho vay nhà ở xã hội: 10 tỷ đồng/46 khách hàng; Cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính: 19,9 tỷ đồng/1.226 hộ vay/cho 1.993 em học sinh, sinh viên được hỗ trợ mua máy tính để phục vụ học tập. Cho vay đối với cơ sở mầm non: 240 triệu/3 hồ sơ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã có một số khó khăn bước đầu ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân một số chương trình tín dụng. Ông Trần Khắc Hùng – Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết: Đối với cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hiện địa phương chưa công bố kết quả phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng các tiểu dự án liên quan đến vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để ngân hàng căn cứ cho vay. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa thông báo danh sách đối tượng được hỗ trợ từ Chương trình "Sóng và máy tính cho em” theo từng địa bàn cụ thể. Vì vậy, ngân hàng chưa có đủ căn cứ để loại trừ các đối tượng được hỗ trợ khi cho vay, mặt khác, các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mong muốn được vay nhưng chưa đăng ký vì đang chờ kết quả hỗ trợ.

Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, ủy ban nhân dân cấp huyện kịp thời chỉ đạo rà soát, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng các chính sách tín dụng liên quan đến đồng bào kịp thời để ngân hàng căn cứ cho vay; Sở Giáo dục và Đào tạo sớm thông báo danh sách đối tượng được hỗ trợ từ Chương trình "Sóng và máy tính cho em” theo từng địa bàn cụ thể để Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ loại trừ, tránh cho vay chồng chéo, trùng lặp đối tượng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành có liên quan tiếp tục phối hợp tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11 đến các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp; quan tâm giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện chương trình, góp phần đảm bảo việc triển khai chính sách trên địa bàn đúng, trúng và có hiệu quả.

Ông Trần Khắc Hùng - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An.

Tin mới

SLNA 'lao đao' vì ngoại binh

SLNA 'lao đao' vì ngoại binh

(Baonghean.vn) - Một thông tin không vui đối với người hâm mộ bóng đá Nghệ An là chấn thương nặng của Jong Mark khi vòng đấu thứ 5 V.League 2022 đã cận kề.

Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư - Bài 1

Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư - Bài 1: Thay đổi tác phong lề lối làm việc

(Baonghean.vn) - Trước đây, để giải quyết các thủ tục hành chính, doanh nghiệp phải đi đến nhiều sở, ban, ngành liên quan, rất phiền toái, tốn thời gian. Nay, chỉ cần đến Trung tâm hành chính công của tỉnh, hoàn tất một thủ tục giao dịch và hẹn ngày nhận kết quả, không có hiện tượng nhũng nhiễu, câu giờ như trước…
Khánh thành nhà mái ấm tình thương cho hộ đặc biệt khó khăn ở Kỳ Sơn

Khánh thành nhà mái ấm tình thương cho hộ đặc biệt khó khăn ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Nhóm thiện nguyện ở TP Vinh vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Doanh nghiệp nữ huyện Kỳ Sơn và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà mái ấm tình thương cho gia đình anh Moong Văn Ca, là hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. 
Điều cha mẹ có còn chúng ta lại không

Điều cha mẹ có còn chúng ta lại không

(Baonghean.vn) -  Thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta, họ có xung khắc không? Có chứ. Họ có khả năng sống độc lập không? Có chứ. Họ có tự tin không? Có chứ. Nhưng cái mà họ có, còn chúng ta rất khó, đó là "một điều nhịn chín điều lành".
Ảnh

Hành trình 'Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An'

(Baonghean.vn) -  “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An” là tour caravan do Sở Du lịch Nghệ An và Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO phối hợp khảo sát và xây dựng. Đây là sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, tạo điều kiện cho du khách khám phá, trải nghiệm những điểm đến hấp dẫn ở miền Tây Nghệ An, vùng đất còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, chứa đựng bao điều bí ẩn và thú vị.
Tướng Cương: Mục tiêu thực sự của Mỹ đối với cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine?

Tướng Cương: Mục tiêu thực sự của Mỹ đối với cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine?

(Baonghean.vn) -Sau 4 tháng Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, mọi sự vẫn chưa ngã ngũ. Nhiều chuyên gia cho rằng trong khi các mục tiêu mà Nga đặt ra vẫn chưa đạt được thì từ phía bên kia Washington đã cười thầm. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công An sẽ phân tích về vấn đề này.
Thông tin nổi bật ngày 26/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/6

(Baonghean.vn) - Khởi công tu bổ công trình Tượng đài Bác Hồ với tuổi trẻ; Hội hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027; Giá xăng tăng nhưng sản lượng hải sản khai thác vẫn đạt cao; Trồng nho trên đất mỏ; Trải nghiệm chèo SUP tại biển Cửa Lò ; Cháy nhà tại thị trấn Yên Thành … là những nội thu hút sự quan tâm của dư luận được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 26/6.
Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An xác định việc tích cực khai thác nguồn lực là nhiệm vụ quan trọng nhất. Theo đó, đẩy mạnh thu hút tài trợ từ các dự án nhỏ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, quan hệ chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản để vận động các khoản viện trợ nhân đạo phi Chính phủ.
Vừa khai mạc thượng đỉnh, G7 công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga

Vừa khai mạc thượng đỉnh, G7 công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga

(Baonghean.vn) -  Ngày 26/6, theo hãng tin Reuters, các thành viên nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển (G7) đã công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga. Đồng thời, hội nghị thượng đỉnh G7 cũng chính thức khai mạc trong bối cảnh bị phủ bóng bởi chiến sự tại Ukraine, tình trạng thiếu năng lượng và khủng hoảng lương thực.
Những bí thư chi bộ xuất sắc được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp biểu dương

Những bí thư chi bộ xuất sắc được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp biểu dương

(Baonghean.vn) - Ngày 25/6, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Báo Nghệ An giới thiệu một số gương bí thư chi bộ xuất sắc.
Lễ hội Uống nước nhớ nguồn tại huyện Anh Sơn sẽ diễn ra từ ngày 25 - 27/7

Lễ hội Uống nước nhớ nguồn tại huyện Anh Sơn sẽ diễn ra từ ngày 25 - 27/7

(Baonghean.vn) - Lễ hội uống nước nhớ nguồn được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhằm tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống tốt đẹp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta; bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, các gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sau khi nấu nướng, chế biến món ăn, mọi người trong nhà còn chung tay bàn soạn, bày biện mâm cơm một cách vui vẻ "người bưng bát, kẻ bê mâm". Ảnh: Huy Thư

Thân thương bữa cơm gia đình xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Dù cuộc sống bộn bề, thay đổi, nhưng bữa cơm gia đình của người Việt nói chung, người Nghệ nói riêng vẫn được duy trì, tiếp nối.  Bữa cơm gia đình là nơi hội tụ, chia sẻ yêu thương và nuôi dưỡng tình cảm, nhân cách cho các thành viên trong gia đình.
Nghệ An: Tập trung chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột

Nghệ An: Tập trung chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột

(Baonghean.vn) - Đại hội XIII của Đảng xác định: Chuyển đổi số một trong những định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược. Nội dung này đã, đang được cấp uỷ các cấp ở Nghệ An tập trung triển khai với quyết tâm, quyết liệt trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.