Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông năm 2016

(Baonghean) - Để sản xuất vụ đông đạt kết qủa tốt nhằm bù lại phần sản lượng vụ Hè thu - Mùa 2016 bị gảm do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông năm 2016.

Toàn văn nội dung công điện: