#Đề án 17

2 kết quả

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng phát biểu

Để có nông thôn văn minh, hiện đại cần huy động tâm - trí - lực của từng người, từng nhà

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến phát biểu của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị triển khai Đề án 17 về “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 -2025”, sáng 24/2.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý

Xác định nhóm nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị triển khai Đề án 17 về “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 -2025”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã nêu các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.