Đề cao trách nhiệm, xây dựng Quy hoạch tỉnh Nghệ An đảm bảo tiến độ, chất lượng

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu tất cả người đứng đầu các ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm và trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng quy hoạch. Đồng thời, phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Sáng 29/4, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các kết quả nghiên cứu về các Quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Nghĩa Hiếu, Lê Ngọc Hoa.  Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Nghĩa Hiếu, Lê Ngọc Hoa. Ảnh: Phạm Bằng

TIẾN ĐỘ CHẬM, CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 1179/QĐ-TTg ngày 4/8/2020. Sau đó, UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán, thành lập và kiện toàn Hội đồng Quy hoạch tỉnh Nghệ An, ban hành Kế hoạch thực hiện.

Nhà thầu Liên danh Học viện Chính sách và Phát triển - Viện Kinh tế và Phát triển bền vững - Viện chiến lược và Phát triển giao thông vận tải - Viện quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia đã trúng gói thầu số 1 về lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Phạm Bằng

Đến thời điểm hiện nay, đã có 21/22 sở, ngành và 19/21 địa phương gửi báo cáo đánh giá hiện trạng về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu. Qua đánh giá sơ bộ, các sở, ban, ngành và các địa phương đã vào cuộc để triển khai tại đơn vị. Một số đơn vị đã xây dựng Kế hoạch với lộ trình cụ thể, bám sát đề cương và có thông tin số liệu khá đầy đủ.

Dự kiến từ tháng 5/2021, đơn vị Tư vấn sẽ tổ chức làm việc với từng sở, ban, ngành và các huyện, thành thị để triển khai công tác quy hoạch. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Khung định hướng phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã góp ý.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương nghe báo cáo. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương nghe báo cáo. Ảnh: Phạm Bằng

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh đã gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, việc xây dựng Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch 2017 là nội dung rất rộng và mới. Các ngành, địa phương cũng chưa hình dung được đầy đủ về phương pháp, cách thức, nội dung và mức độ tích hợp các quy hoạch ngành vào Quy hoạch tỉnh nên trong quá trình thực hiện còn rất lúng túng.

Nhiều đơn vị còn thiếu nguồn lực, vật lực để xây dựng dự thảo đánh giá hiện trạng, thực trạng và dự báo phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, đặc biệt là các ngành đất đai, nông, lâm, thủy sản... Một số nội dung về dự báo phát triển ngành lĩnh vực vượt tầm so với chuyên môn: ví dụ ngành điện; đất đai...

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH McKinsey&Company báo cáo tóm tắt về kết quả nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phần kinh tế - xã hội; Liên danh Học viện chính sách và Phát triển - Viện Kinh tế và Phát triển bền vững- Viện chiến lược và Phát triển giao thông vận tải - Viện quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia đã trình bày những nội dung, công việc triển khai.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuôc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuôc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đề nghị đẩy nhanh tiến độ việc lập Quy hoạch tỉnh và phấn đấu đến tháng 6/2022 được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tư vấn cập nhật chính xác số liệu của tỉnh để xây dựng quy hoạch phù hợp; trong đó xác định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới là sản xuất các sản phẩm công nghệ, hàng tiêu dùng từ các thế mạnh nông nghiệp của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các ngành, địa phương chủ động xây dựng quy hoạch của đơn vị để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Đơn vị tư vấn cần phân tích lợi thế của tỉnh để lựa chọn định hướng phát triển theo trọng tâm, trọng điểm theo hướng vừa phát triển kinh tế nhưng vẫn phải đảm bảo môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, cập nhật các mũi đột phá của tỉnh, tháo gỡ các nút thắt, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
PHẤN ĐẤU ĐẾN THÁNG 4/2022 TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trọng tâm, đưa vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Từ đây, tỉnh có cơ sở để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2050. Quá trình thực hiện nhiệm vụ này đã đạt được một số kết quả nhưng tiến độ vẫn còn chậm.

Liên quan đến báo cáo tóm tắt về kết quả nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phần kinh tế - xã hội của của Công ty TNHH McKinsey&Company, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, với vai trò là đơn vị tư vấn trong việc lập quy hoạch, công ty đã có nỗ lực để đạt được những kết quả ban đầu. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tham khảo trong quá trình xây dựng Quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Trong báo cáo Công ty TNHH McKinsey&Company đã đưa ra được những cách tiếp cận mới, định hướng lớn, đưa ra được các kịch bản tăng trưởng nhanh, xác định được cơ cấu kinh tế của tỉnh. Cách đặt vấn đề của Công ty TNHH McKinsey&Company cũng phù hợp vì trong nguồn lực còn hạn chế thì lựa chọn một số ít ngành có trọng điểm để tập trung phát triển.

Song Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, đến thời điểm này tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi so với thời điểm năm 2018. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH McKinsey&Company quan tâm cập nhật lại số liệu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, xác định được một cách chính xác các nội dung phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, tạo động lực phát triển cho tỉnh trong thời gian tới. 

Trong Quy hoạch tỉnh thời gian tới, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng hạ tầng cần đi trước một bước, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Bởi Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất nước, như một quốc gia thu nhỏ, nhưng nút thắt lớn nhất vẫn là hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông.

Quy hoạch thứ hai cũng rất quan trọng là quy hoạch sử dụng đất, đây là điều kiện để tỉnh phát triển. Nghệ An có trên 83% diện tích là đồi núi, diện tích đất đủ để phát triển kinh tế, đặc biệt cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp là không nhiều.

Quy hoạch thứ ba là quy hoạch đô thị vì đây là xu hướng phát triển. Nhưng quan trọng là tỷ lệ đô thị hóa đến đâu và phải phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Lãn đạo các sở, ngành, địa phương tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá rằng, tồn tại lớn nhất là tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang rất chậm. Nhiều ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm, đầu tư, dành thời gian cho công tác xây dựng quy hoạch. Mặc dù chia sẻ với các ngành, địa phương vì đây là việc khó, còn nhiều vướng mắc, lần đầu thực hiện nhưng các ngành, địa phương phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ để xây dựng một bản quy hoạch tốt nhất trong điều kiện của tỉnh.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ TRỰC TIẾP THAM GIA 

Trước thực tế trên, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị tất cả người đứng đầu các ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm và trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng quy hoạch. Đây là quy hoạch cho tỉnh Nghệ An thì phải người Nghệ An, hiểu Nghệ An tham gia. Đơn vị tư vấn với kiến thức, kinh nghiệm chỉ đóng vai trò hỗ trợ tỉnh. Các ngành, địa phương nếu cần có thể thành lập nhóm chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ này.

Về thời gian thực hiện và hoàn thành quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/1/2021 về kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng hợp lý, đặt mục tiêu thực hiện tối đa trong 12 tháng nữa. Tức là đến tháng 4/2022, tỉnh phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

Ngành Kế hoạch và Đầu tư xây dựng một biểu thời gian cụ thể, theo từng tuần. Định kỳ hàng tháng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm việc với các thành viên chủ chốt của Hội đồng Quy hoạch tỉnh để rà soát tiến độ thực hiện. Hàng quý, Hội đồng sẽ họp để nghe tiến độ thực hiện và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đơn vị tư vấn tham gia cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đơn vị tư vấn tham gia cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đi vào nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa phương, đồng chí Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện, đầu mối, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị tư vấn để tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để giải quyết các vấn đề đặt ra, kịp thời xử lý ngay những vấn đề đặt ra, kể cả năng lực của tư vấn để đảm bảo chất lượng của bản quy hoạch.

Các ngành, địa phương phải thực hiện nhiệm vụ theo tiến độ được giao. Trước mắt, phải hoàn thành ngay báo cáo đánh giá hiện trạng, thực trạng và dự báo phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, chậm nhất vào cuối tuần đầu tiên của tháng 5/2021. Phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ các đơn vị tư vấn; thường xuyên cập nhật, nắm bắt các quy hoạch ngành của quốc gia.

Trong quá trình thực hiện, những quy hoạch hiện đang có và đang thực hiện thì các ngành, địa phương phải cập nhật và đề nghị các đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ để có sự chia sẻ, cùng đạt mục tiêu chung. Nếu có khó khăn thì kịp thời báo cáo để xử lý.

Đối với Liên danh Học viện chính sách và Phát triển - Viện Kinh tế và Phát triển bền vững- Viện chiến lược và Phát triển giao thông vận tải - Viện quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phải chủ động xây dựng kế hoạch theo sự điều chỉnh Kế hoạch của tỉnh, nếu có gì vướng mắc thì báo cáo với UBND tỉnh giải quyết.

Đơn vị tư vấn cần bố trí chuyên gia, những người có năng lực, có chuyên môn theo từng ngành, lĩnh vực; chủ động cập nhật các quy hoạch. Ngay sau khi ký hợp đồng thì cần bắt tay ngay vào làm việc, hàng tháng phải họp với tỉnh Nghệ An để đánh giá tiến độ thực hiện. Các cơ quan liên quan kịp thời bố trí kinh phí cho các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đối với Công ty TNHH McKinsey&Company cần phối hợp với Liên danh Học viện chính sách và Phát triển - Viện Kinh tế và Phát triển bền vững - Viện chiến lược và Phát triển giao thông vận tải - Viện quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia để rà soát, cập nhật, hoàn thiện bản quy hoạch, bổ sung các vấn đề còn thiếu trên cơ sở góp ý của các ngành, cập nhật tình hình mới của tỉnh để có một bản quy hoạch về kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có giá trị thực sự là đầu vào quan trọng của Quy hoạch tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/2

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành kỳ họp chuyên đề; Ngư dân huyện Diễn Châu được mùa cá cơm đầu năm… là những thông tin nổi bật ngày 19/2.

Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 8,3394ha rừng để thực hiện dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 8,3394ha rừng để thực hiện dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 8,3394ha rừng để thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ đoạn Quảng Trạch đến Phố Nối trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

20h Bác sĩ đây rồi

Chương trình livestream mới '20h Bác sĩ đây rồi'

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An phối hợp Bệnh viện ĐKTP Vinh thực hiện chương trình livestream “20h Bác sĩ đây rồi” với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao để tư vấn, giải đáp các thắc mắc về bệnh lý của người dân...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/2

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án; Hơn 800 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon 'Ky Son Win Vietnam Moutain 2024'; Thị trường vàng nhộn nhịp những ngày đầu năm... là những nội dung đăng tải trong ngày.

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án

(Baonghean.vn) - Nội dung này đã được UBND tỉnh Nghệ An trình Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét, quyết định (dự kiến kỳ họp tổ chức vào ngày 19/02/2024).

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

(Baonghean.vn) - Hôm nay 17/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có chuyến kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm quốc gia tại Nghệ An. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng có cuộc làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia

(Baonghean.vn) - Chiều 17/2, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành và 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nhằm đốc thúc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng.

Sẽ xem xét thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại huyện Diễn Châu

Sẽ xem xét thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu, do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam lập quy hoạch, có tổng hơn 686 ha; niên độ thực hiện từ năm 2023 đến năm 2040.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/2

(Baonghean.vn) - Hôm nay ngày 16/2 tức mùng Bảy tháng Giêng, theo phong tục cổ truyền là ngày khai hạ. Sau ngày khai hạ, mọi sinh hoạt của người dân trở lại bình thường sau dịp Tết. Đối với các cán bộ công chức, viên chức Nhà nước, công việc đã bắt nhịp từ vài ngày trước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 16/2, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/2

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy nghe kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ; Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An... là những nội dung đăng tải trong ngày.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/2

(Baonghean.vn) - Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; Trang trọng Lễ khai bút đầu Xuân tại chùa Đại Tuệ; Sôi động trồng rừng vụ xuân ở Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 14/2

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hiện trường, thúc đẩy tiến độ 2 dự án cao tốc trọng điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hiện trường, thúc đẩy tiến độ 2 dự án cao tốc trọng điểm

Chiều 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; làm việc với các cơ quan liên quan về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và phương án đầu tư mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/2

(Baonghean.vn) - Thị trường hàng hóa trên địa bàn Nghệ An sôi động, đa dạng trong những ngày đầu năm mới; Thú vui ngày Tết của đồng bào vùng cao xứ Nghệ, Chàng trai Nghệ nổi bật nhất tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6... là những thông tin đăng tải trong ngày.