Đề cao trách nhiệm, xây dựng Quy hoạch tỉnh Nghệ An đảm bảo tiến độ, chất lượng

Phạm Bằng

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu tất cả người đứng đầu các ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm và trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng quy hoạch. Đồng thời, phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Sáng 29/4, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các kết quả nghiên cứu về các Quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Nghĩa Hiếu, Lê Ngọc Hoa. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Nghĩa Hiếu, Lê Ngọc Hoa. Ảnh: Phạm Bằng

TIẾN ĐỘ CHẬM, CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 1179/QĐ-TTg ngày 4/8/2020. Sau đó, UBND tỉnh đã phê duyệt dự toán, thành lập và kiện toàn Hội đồng Quy hoạch tỉnh Nghệ An, ban hành Kế hoạch thực hiện.

Nhà thầu Liên danh Học viện Chính sách và Phát triển - Viện Kinh tế và Phát triển bền vững - Viện chiến lược và Phát triển giao thông vận tải - Viện quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia đã trúng gói thầu số 1 về lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Phạm Bằng

Đến thời điểm hiện nay, đã có 21/22 sở, ngành và 19/21 địa phương gửi báo cáo đánh giá hiện trạng về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu. Qua đánh giá sơ bộ, các sở, ban, ngành và các địa phương đã vào cuộc để triển khai tại đơn vị. Một số đơn vị đã xây dựng Kế hoạch với lộ trình cụ thể, bám sát đề cương và có thông tin số liệu khá đầy đủ.

Dự kiến từ tháng 5/2021, đơn vị Tư vấn sẽ tổ chức làm việc với từng sở, ban, ngành và các huyện, thành thị để triển khai công tác quy hoạch. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Khung định hướng phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã góp ý.

Đề cao trách nhiệm, xây dựng Quy hoạch tỉnh Nghệ An đảm bảo tiến độ, chất lượng ảnh 3
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương nghe báo cáo. Ảnh: Phạm Bằng

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh đã gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, việc xây dựng Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch 2017 là nội dung rất rộng và mới. Các ngành, địa phương cũng chưa hình dung được đầy đủ về phương pháp, cách thức, nội dung và mức độ tích hợp các quy hoạch ngành vào Quy hoạch tỉnh nên trong quá trình thực hiện còn rất lúng túng.

Nhiều đơn vị còn thiếu nguồn lực, vật lực để xây dựng dự thảo đánh giá hiện trạng, thực trạng và dự báo phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, đặc biệt là các ngành đất đai, nông, lâm, thủy sản... Một số nội dung về dự báo phát triển ngành lĩnh vực vượt tầm so với chuyên môn: ví dụ ngành điện; đất đai...

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH McKinsey&Company báo cáo tóm tắt về kết quả nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phần kinh tế - xã hội; Liên danh Học viện chính sách và Phát triển - Viện Kinh tế và Phát triển bền vững- Viện chiến lược và Phát triển giao thông vận tải - Viện quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia đã trình bày những nội dung, công việc triển khai.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuôc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuôc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đề nghị đẩy nhanh tiến độ việc lập Quy hoạch tỉnh và phấn đấu đến tháng 6/2022 được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tư vấn cập nhật chính xác số liệu của tỉnh để xây dựng quy hoạch phù hợp; trong đó xác định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới là sản xuất các sản phẩm công nghệ, hàng tiêu dùng từ các thế mạnh nông nghiệp của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các ngành, địa phương chủ động xây dựng quy hoạch của đơn vị để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Đơn vị tư vấn cần phân tích lợi thế của tỉnh để lựa chọn định hướng phát triển theo trọng tâm, trọng điểm theo hướng vừa phát triển kinh tế nhưng vẫn phải đảm bảo môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, cập nhật các mũi đột phá của tỉnh, tháo gỡ các nút thắt, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng
PHẤN ĐẤU ĐẾN THÁNG 4/2022 TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trọng tâm, đưa vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Từ đây, tỉnh có cơ sở để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2050. Quá trình thực hiện nhiệm vụ này đã đạt được một số kết quả nhưng tiến độ vẫn còn chậm.

Liên quan đến báo cáo tóm tắt về kết quả nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phần kinh tế - xã hội của của Công ty TNHH McKinsey&Company, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, với vai trò là đơn vị tư vấn trong việc lập quy hoạch, công ty đã có nỗ lực để đạt được những kết quả ban đầu. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tham khảo trong quá trình xây dựng Quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Trong báo cáo Công ty TNHH McKinsey&Company đã đưa ra được những cách tiếp cận mới, định hướng lớn, đưa ra được các kịch bản tăng trưởng nhanh, xác định được cơ cấu kinh tế của tỉnh. Cách đặt vấn đề của Công ty TNHH McKinsey&Company cũng phù hợp vì trong nguồn lực còn hạn chế thì lựa chọn một số ít ngành có trọng điểm để tập trung phát triển.

Song Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, đến thời điểm này tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi so với thời điểm năm 2018. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH McKinsey&Company quan tâm cập nhật lại số liệu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, xác định được một cách chính xác các nội dung phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, tạo động lực phát triển cho tỉnh trong thời gian tới. 

Trong Quy hoạch tỉnh thời gian tới, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng hạ tầng cần đi trước một bước, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Bởi Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất nước, như một quốc gia thu nhỏ, nhưng nút thắt lớn nhất vẫn là hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông.

Quy hoạch thứ hai cũng rất quan trọng là quy hoạch sử dụng đất, đây là điều kiện để tỉnh phát triển. Nghệ An có trên 83% diện tích là đồi núi, diện tích đất đủ để phát triển kinh tế, đặc biệt cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp là không nhiều.

Quy hoạch thứ ba là quy hoạch đô thị vì đây là xu hướng phát triển. Nhưng quan trọng là tỷ lệ đô thị hóa đến đâu và phải phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Lãn đạo các sở, ngành, địa phương tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá rằng, tồn tại lớn nhất là tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang rất chậm. Nhiều ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm, đầu tư, dành thời gian cho công tác xây dựng quy hoạch. Mặc dù chia sẻ với các ngành, địa phương vì đây là việc khó, còn nhiều vướng mắc, lần đầu thực hiện nhưng các ngành, địa phương phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ để xây dựng một bản quy hoạch tốt nhất trong điều kiện của tỉnh.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ TRỰC TIẾP THAM GIA 

Trước thực tế trên, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị tất cả người đứng đầu các ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm và trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng quy hoạch. Đây là quy hoạch cho tỉnh Nghệ An thì phải người Nghệ An, hiểu Nghệ An tham gia. Đơn vị tư vấn với kiến thức, kinh nghiệm chỉ đóng vai trò hỗ trợ tỉnh. Các ngành, địa phương nếu cần có thể thành lập nhóm chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ này.

Về thời gian thực hiện và hoàn thành quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/1/2021 về kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng hợp lý, đặt mục tiêu thực hiện tối đa trong 12 tháng nữa. Tức là đến tháng 4/2022, tỉnh phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

Ngành Kế hoạch và Đầu tư xây dựng một biểu thời gian cụ thể, theo từng tuần. Định kỳ hàng tháng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm việc với các thành viên chủ chốt của Hội đồng Quy hoạch tỉnh để rà soát tiến độ thực hiện. Hàng quý, Hội đồng sẽ họp để nghe tiến độ thực hiện và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đơn vị tư vấn tham gia cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đơn vị tư vấn tham gia cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đi vào nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa phương, đồng chí Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện, đầu mối, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị tư vấn để tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để giải quyết các vấn đề đặt ra, kịp thời xử lý ngay những vấn đề đặt ra, kể cả năng lực của tư vấn để đảm bảo chất lượng của bản quy hoạch.

Các ngành, địa phương phải thực hiện nhiệm vụ theo tiến độ được giao. Trước mắt, phải hoàn thành ngay báo cáo đánh giá hiện trạng, thực trạng và dự báo phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, chậm nhất vào cuối tuần đầu tiên của tháng 5/2021. Phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ các đơn vị tư vấn; thường xuyên cập nhật, nắm bắt các quy hoạch ngành của quốc gia.

Trong quá trình thực hiện, những quy hoạch hiện đang có và đang thực hiện thì các ngành, địa phương phải cập nhật và đề nghị các đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ để có sự chia sẻ, cùng đạt mục tiêu chung. Nếu có khó khăn thì kịp thời báo cáo để xử lý.

Đối với Liên danh Học viện chính sách và Phát triển - Viện Kinh tế và Phát triển bền vững- Viện chiến lược và Phát triển giao thông vận tải - Viện quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phải chủ động xây dựng kế hoạch theo sự điều chỉnh Kế hoạch của tỉnh, nếu có gì vướng mắc thì báo cáo với UBND tỉnh giải quyết.

Đơn vị tư vấn cần bố trí chuyên gia, những người có năng lực, có chuyên môn theo từng ngành, lĩnh vực; chủ động cập nhật các quy hoạch. Ngay sau khi ký hợp đồng thì cần bắt tay ngay vào làm việc, hàng tháng phải họp với tỉnh Nghệ An để đánh giá tiến độ thực hiện. Các cơ quan liên quan kịp thời bố trí kinh phí cho các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đối với Công ty TNHH McKinsey&Company cần phối hợp với Liên danh Học viện chính sách và Phát triển - Viện Kinh tế và Phát triển bền vững - Viện chiến lược và Phát triển giao thông vận tải - Viện quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia để rà soát, cập nhật, hoàn thiện bản quy hoạch, bổ sung các vấn đề còn thiếu trên cơ sở góp ý của các ngành, cập nhật tình hình mới của tỉnh để có một bản quy hoạch về kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có giá trị thực sự là đầu vào quan trọng của Quy hoạch tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới.

Tin mới

Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn

Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - Sau khi trao quà hỗ trợ 50 triệu đồng đến hai hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên trong chiều 1/10, mọi người ra về nhưng lòng vẫn còn mãi day dứt trước những gì mắt thấy tai nghe. Mong sao, sự hỗ trợ của những tấm lòng sẻ chia sẽ góp thêm niềm tin, nghị lực để các thành viên của các gia đình sẽ tiếp tục vững vàng trước mưa bão của cuộc đời.
Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú

Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú

(Baonghean.vn) - Trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú được cụ thể hoá bằng 7 nhiệm vụ tại Quy định số 213 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn đảng viên ít tham gia sinh hoạt và các phong trào ở khu dân cư, thậm chí việc lấy giấy nhận xét chi uỷ nơi cư trú cũng còn nhờ người thân đến bí thư chi bộ xin xác nhận.
Liệu xe điện có bền như xe chạy xăng không?

Liệu xe điện có bền như xe chạy xăng không?

Khi so sánh nhanh với xe xăng, xe điện nhìn chung có nhiều ưu điểm hơn. Tuy vậy, nhiều người đặt câu hỏi liệu thời gian sử dụng xe điện có thể kéo dài như xe xăng hay không. Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi này.
Lũ quét ầm ầm tràn qua thị trấn Mường Xén

Lũ quét ầm ầm tràn qua thị trấn Mường Xén

(Baonghean.vn) - Các đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến cho nước sông suối ở thượng lên nhanh. Bắt đầu từ rạng sáng nay (2/10) tại một số địa bàn thuộc huyện rẻo cao Kỳ Sơn lũ quét đã ầm ầm đổ về. Đặc biệt, tại thị trấn Mường Xén, dòng nước cùng bùn đất đã ào ạt dồn về từ xã Tà Cạ, Tây Sơn khiến nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi. 
Lũ quét kinh hoàng ở Kỳ Sơn

Lũ quét kinh hoàng ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Lũ quét xảy ra từ 2h sáng nay 2/10 tại địa bàn xã Tà Cạ và khu vực thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn. Thông tin nhanh đã có 3 nhà dân bị sập, nhiều xe cộ bị trôi.
Bão ra…hồn bão

Bão ra…hồn bão

(Baonghean.vn) - Bão là hiện tượng cực đoan của thời tiết đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên ngoài những cơn bão nhiệt đới thường thấy còn có những cơn bão khác như bão tuyết , bão cát , bão bụi ... Và bây giờ là bão giá, bão mạng, và tất nhiên với mỗi chúng ta còn có cả những cơn giông tố cuộc đời…
HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục có chiến thắng thứ 3/4 trận dẫn dắt Nam Định.

Thắng đậm Bình Dương, Hà Nội FC 'nhấn ga' đến ngôi vô địch; Đánh bại Hà Tĩnh, Nam Định trút bỏ lo âu trong cuộc đua trụ hạng

(Baonghean.vn) - Hà Nội FC đã tận dụng rất tốt thời cơ để nới rộng khoảng cách về điểm số, khi đánh bại B.Bình Dương bằng tỷ số rất đậm trên sân nhà Hàng Đẫy; Trận chung kết ngược giữa Nam Định vs Hà Tĩnh đã kết thúc theo cái cách không ai ngờ tới khi đội chủ nhà đã thắng cách biệt đối thủ, nhờ đó trút bỏ cả tấn âu lo trong cuộc đua trụ hạng. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Những người 'giữ lửa' cho bản sắc văn hóa vùng cao

Những người 'giữ lửa' cho bản sắc văn hóa vùng cao

(Baonghean.vn) - Trước sự biến động của thời gian, hoàn cảnh sống, ảnh hưởng của quá trình hội nhập khiến cho văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng bị mai một. Để gìn giữ và phát triển vốn văn hóa tốt đẹp của dân tộc, các cụ ông, cụ bà vùng cao xứ Nghệ đang ngày đêm âm thầm, nỗ lực trao truyền với mong ước bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa cho muôn đời sau.
Lực Công an, Quân sự xã đóng bè, vượt dòng nước xiết giành giật sự sống cho cháu bé bị sốt xuất huyết

Lực lượng Công an, Quân sự xã đóng bè, vượt dòng nước xiết giành giật sự sống cho cháu bé bị sốt xuất huyết

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 1/10 lực lượng Công an, Quân sự xã Yên Thắng, huyện Tương Dương cùng người dân không quản ngại nguy hiểm, đóng bè vượt dòng nước lũ khe Chon, đưa bé Xên Hoàng Phúc, sinh năm 2022 trú tại bản Xốp Cốc, xã Yên Thắng bị chảy máu phát ban do sốt xuất huyết đi cấp cứu kịp thời.
Tân Kỳ: Kiểm tra ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị cô lập

Tân Kỳ: Kiểm tra ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị cô lập

(Baonghean.vn) - Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều địa phương trong huyện, ngày 1/10, lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con các xã Kỳ Tân, Tân Long, Nghĩa Hoàn, Hương Sơn bị cô lập do nước lũ dâng cao.
Tuổi trẻ Nghệ An gửi kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Tuổi trẻ Nghệ An gửi kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

(Baonghean.vn) - Với kỳ vọng lớn vào Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ là diễn đàn chính trị quan trọng, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội và Ban Chấp hành khóa mới sẽ tạo nên những bước chuyển tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Nghệ An tham gia ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

Nghệ An tham gia ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 1/10, tại thành phố Điện Biên đã diễn ra khai mạc các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào tổ chức.