Để sáng mãi tên gọi Việt Nam

(Baonghean.vn) - Hai tiếng Việt Nam, con người Việt Nam bừng sáng, được thế giới biết đến từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ ngày đó thế giới biết đến Việt Nam, theo dõi bước đi của dân tộc chúng ta trong các chặng đường lịch sử.

Những gì dân tộc chúng ta đã trải qua và tiếp tục đi tới là phấn đấu không mệt mỏi cho mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc - ba tiêu ngữ nổi tiếng của Nhà nước ta ra đời sau Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Đó là con đường của dân tộc, là sự đúc kết lịch sử, biểu hiện tính kế thừa bền vững, ổn định của truyền thống hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ảnh tư liệu

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc muốn trường tồn và phát triển như Đảng ta, dân ta khẳng định là phải đi theo con đường của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Đây là con đường đầy khám phá và sáng tạo, một chủ thuyết mang đầy tư tưởng tiến bộ và khoa học của tinh thần yêu nước bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc mà không phải ở đâu, lúc nào cũng thành công nếu không kiên định hoặc thái độ thiếu trách nhiệm, vô ơn với những gì mà các thế hệ cha anh đã hy sinh giành được bước đầu hết sức quan trọng.

Chúng ta đã đặt nền móng khá vững chắc cho con đường đó bằng việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển trên con đường hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong thời kỳ mới, từ đó hoạch định các chủ trương, chính sách phù hợp với đặc điểm của đất nước và xu thế phát triển của thời đại.

Trên con đường hướng tới mục tiêu, phát triển đất nước không ai có thể bứt ra khỏi bối cảnh của không gian và thời gian, nên thời cơ và thách thức đi liền với nhau. Ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng phát triển tất yếu trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Chúng ta đã chấp nhận những thử thách mới và không chỉ cần có quyết tâm mới vượt qua mà phải có hàng loạt biện pháp cải cách kiên quyết, đổi mới cơ chế quản lý, huy động trí tuệ toàn dân, trọng dụng và làm bật dậy nhân tài của thời kỳ mới. Đấu tranh trong môi trường xã hội lành mạnh trong lúc này đòi hỏi phải loại bỏ các tệ nạn xã hội, tham nhũng, quan liêu, mở đường cho một đội ngũ lãnh đạo quản lý có tri thức, đạo đức pháp luật được tôn trọng, phát triển khoa học - kỹ thuật... Hơn lúc nào hết sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước rất cần những người lãnh đạo tài năng, sáng suốt và những nhân tài trong các lĩnh vực tận tâm, tận lực với đất nước. Độc lập, tự do phải thực sự tạo nên bầu không khí dân chủ trong đời sống xã hội và mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Tự hào hai tiếng Việt Nam. Ảnh: Báo Đầu tư

Mưu cầu hạnh phúc đó cũng là quyền lớn nhất của con người mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố trong Tuyên ngôn độc lập cách đây 75 năm, ngày 2/9/1945. Đó là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là ước nguyện của triệu triệu con người Việt Nam. Mang lại hạnh phúc cho mỗi con người, mỗi gia đình và cả xã hội là mục tiêu của Đảng, Nhà nước ta. Hạnh phúc đó chỉ đạt được bằng thành quả lao động. Lao động rót dầu vào chiếc đèn cuộc sống còn tư tưởng thắp sáng lên. Cái đẹp đẽ nhất, cái quý nhất đối với con người là bản thân cuộc sống của người đó, mà cuộc sống tồn tại được là nhờ lao động. Chỉ có lao động mới làm cho đất nước phát triển, tình cảm và sức lực con người trở nên tươi trẻ.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đã có biết bao tấm gương lao động giỏi làm giàu cho tập thể, cá nhân và xã hội dù họ ở các thành phần kinh tế nào, ở lĩnh vực công tác gì luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân tôn vinh. Một thế hệ mới đang tiến công tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần tạo dựng một cung cách làm ăn khoa học và tri thức. Để tạo điều kiện cho sự giải phóng tiềm năng, sức sáng tạo và hiệu quả lao động, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn vinh những tấm gương lao động, công tác trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những người có thói lười biếng, mơ tưởng “ngồi mát ăn bát vàng” sẽ không bao giờ có được hạnh phúc chân chính.

Trải qua 75 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, chúng ta càng thấm thía giá trị độc lập, tự do của dân tộc và thêm hun đúc tinh thần của một sự nghiệp mới mang lại hạnh phúc cho mỗi con người và cả dân tộc. Để sáng mãi tên gọi Việt Nam đang là sự nghiệp vẻ vang nhưng đầy thách thức như 75 năm trước chúng ta đã từng làm nên Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam mới. Đây cũng là cuộc chiến đấu thực sự để tô đậm thêm truyền thống Cách mạng Tháng Tám và tư tưởng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc ta trong thời kỳ mới.

Việt Nam là nước duy trì được sự phát triển kinh tế, giữ vững ổn định xã hội. Ảnh minh họa

Rất mừng là hai tiếng Việt Nam hôm nay vẫn được thế giới nhắc đến. Việt Nam là nước duy trì được sự phát triển kinh tế, giữ vững ổn định xã hội. Việt Nam đã thành công trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cho người nghèo. Việt Nam đang có nhiều kết quả trong chống dịch Covid-19, vừa chống dịch vừa duy trì phát triển sản xuất… Hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới và phát triển với hội nhập thế giới đang cổ vũ niềm tin và tập hợp sức mạnh toàn dân tộc, khát khao xây dựng một đất nước giữ vững độc lập và sẽ trở nên hùng cường như điều Bác Hồ hằng mong muốn trong Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945.