Để 'tự soi, tự sửa' được thực chất và hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khoá XIII được các cấp ủy yêu cầu tiến hành hiệu quả và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Vấn đề đặt ra là cần phải đi vào thực chất với những phương pháp, cách làm cụ thể, tránh hình thức.
Mô hình nuôi tôm trong bể xi măng có mái che ở xã Quỳnh Minh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mai Hoa. ảnh 1
Mô hình nuôi tôm trong bể xi măng có mái che ở xã Quỳnh Minh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mai Hoa.

“Tự soi, tự sửa” - nhìn từ thực tiễn

Chi bộ xóm 1, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu) đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) trong tháng 5/2022 vừa qua.

Trên tinh thần nghiêm túc, Chi bộ đã thẳng thắn đánh giá lại việc khắc phục các biểu hiện suy thoái đã được chỉ ra qua Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII với nhiều chuyển biến tích cực về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ và trách nhiệm của đảng viên, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm hành lang giao thông...

Bộ phận một cửa xã Quỳnh Minh. Ảnh: Mai Hoa ảnh 2

Bộ phận một cửa xã Quỳnh Minh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hồ Diễn Mạn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quỳnh Minh cho biết: “Tự soi” sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, nội dung nào đã khắc phục, nội dung nào chưa gắn với yêu cầu và một số điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Trung ương 4, khoá XIII đặt ra để các chi bộ xác định rõ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục.

Song song với “tự soi, tự sửa” ở chi bộ, Đảng ủy xã cũng có chủ trương tổ chức trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Ban Chấp hành Đảng bộ xã để nâng cao hơn trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, cán bộ cốt cán.

Song song với “tự soi, tự sửa” ở chi bộ, Đảng ủy xã cũng có chủ trương tổ chức trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Ban Chấp hành Đảng bộ xã để nâng cao hơn trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, cán bộ cốt cán.

Đồng chí Hồ Diễn Mạn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quỳnh Minh
Đồng chí Hồ Văn Thanh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu theo dõi thí sinh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bác Hồ với quê hương Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa ảnh 3

Đồng chí Hồ Văn Thanh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu theo dõi thí sinh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bác Hồ với quê hương Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Trên phạm vi toàn huyện, đến thời điểm cuối tháng 6/2022, huyện Quỳnh Lưu đã có 100% tổ chức đảng nông thôn và 85% tổ chức đảng khối cơ quan, đơn vị triển khai sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” ở các chi bộ trực thuộc.

Cách chỉ đạo ở huyện Quỳnh Lưu, theo chia sẻ của đồng chí Hồ Văn Thanh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, trên cơ sở ban hành kế hoạch với việc xác định rõ các nội dung tập trung trong sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”, Huyện ủy Quỳnh Lưu đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn chi bộ triển khai làm điểm và yêu cầu thường vụ, chấp hành cấp ủy dự sinh hoạt để bổ cứu, rút kinh nghiệm và triển khai trong toàn đảng bộ. Gắn trách nhiệm thường vụ, chấp hành cấp huyện tham gia theo cụm, điểm được phân công.

Sinh hoạt chuyên đề "tự soi, tự sửa" ở huyện Quỳnh Lưu được tổ chức thành 3 đợt, đợt 1 tổ chức trong tháng 5; đợt 2 tổ chức trong quý III và đợt 3 tổ chức trong quý IV/2022.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Quỳnh Lưu, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề này được lồng ghép trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hàng tháng; kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2022. Nội dung tập trung “soi” vào kết quả hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với yêu cầu đặt ra của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) để đề ra giải pháp khắc phục.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề" tự soi, tự sửa" của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa. Ảnh: Mai Hoa ảnh 4
Hội nghị sinh hoạt chuyên đề" tự soi, tự sửa" của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa. Ảnh: Mai Hoa

Ở thị xã Thái Hoà, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tổ chức trước, từ đó lan toả xuống cơ sở. Sau “tự soi, tự sửa” của Ban Chấp hành đã có 20 tổ chức cơ sở đảng đã triển khai, như Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã; Đảng bộ xã, phường Quang Phong, Hoà Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Tiến; Đảng bộ Trường Trung cấp nghề; Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai...

Nội dung “tự soi, tự sửa” các tổ chức đảng ở thị xã Thái Hoà được bám vào vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở từng cấp ủy.

Theo đồng chí Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hoà, “tự soi” là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là “tự sửa”, bởi vậy, yêu cầu của Thị ủy Thái Hoà trong quá trình “tự soi” phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng đảng viên, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu để có căn cứ khắc phục. Mặt khác, sau "tự soi", mỗi cấp ủy và cá nhân đều phải xây dựng kế hoạch “tự sửa” nghiêm túc, tự giác; có như vậy mới không hình thức của đợt sinh hoạt này.

Sau "tự soi", mỗi cấp ủy và cá nhân đều phải xây dựng kế hoạch “tự sửa” nghiêm túc, tự giác; có như vậy mới không hình thức của đợt sinh hoạt này.

Đồng chí Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hoà
Lãnh đạo Thái Hoà kiểm tra việc xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Mai Hoa ảnh 5

Lãnh đạo Thái Hoà kiểm tra việc xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Mai Hoa

Tránh hình thức

Trên cơ sở Kế hoạch số 77 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 31 về thực hiện các Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) trên lĩnh vực lý luận, chính trị tư tưởng; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

“Tự soi, tự sửa” là vấn đề lâu nay vẫn được các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị triển khai thông qua đánh giá việc thực hiện từng nhiệm vụ chính trị cụ thể theo tuần, tháng, quý, năm; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, vai trò nêu gương của các cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Song lần này với yêu cầu đặt ra là phải tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghĩa là các cấp cần triển khai một cách đồng bộ, toàn diện, rộng khắp từ trong các cấp ủy đảng.

Khi đã xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghĩa là tổ chức từ cấp Trung ương đến cơ sở, vì vậy từ Trung ương đến tỉnh cần phải có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể “soi” như thế nào và “sửa” như thế nào? Ai “soi”, ai “sửa” và cơ chế giám sát việc “tự soi, tự sửa”, tạo sự thống nhất chung để triển khai bài bản.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đô Lương

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đô Lương cho rằng, khi đã xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghĩa là tổ chức từ cấp Trung ương đến cơ sở, vì vậy từ Trung ương đến tỉnh cần phải có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể “soi” như thế nào và “sửa” như thế nào? Ai “soi”, ai “sửa” và cơ chế giám sát việc “tự soi, tự sửa”, tạo sự thống nhất chung để triển khai bài bản.

Thực tế, qua tiếp cận một số đơn vị đang tổ chức và kế hoạch của một số đơn vị đã ban hành, mỗi đơn vị đang có một phương pháp, cách làm khác nhau. Đơn vị tổ chức từ cấp ủy cấp trên cơ sở xuống; đơn vị tổ chức từ chi bộ lên và có đơn vị xác định chỉ tổ chức “tự soi, tự sửa” ở cấp chi bộ.

Dù rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải chịu sự lãnh đạo, giám sát của chi bộ; tuy nhiên nếu cán bộ, công chức ở cấp xã khi “tự soi” ở chi bộ khối, xóm, thôn, bản; hay lãnh đạo cấp huyện chỉ “tự soi” ở chi bộ cơ quan thì tính thuyết phục không cao. Đó là những vấn đề cần được nghiên cứu để đưa việc “tự soi, tự sửa” trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; tránh hình thức và thực chất./.

tin mới

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.