Đề xuất định kỳ 5 năm rà soát về việc đánh giá lại quy mô GDP cả nước

(Baonghean.vn) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê đề xuất bổ sung quy định về việc định kỳ 5 năm rà soát về việc đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội.

Chiều 25/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. 

Toàn cảnh phiên làm việc ngày 25/10 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê trình Quốc hội gồm 3 điều. Đây là 3 nội dung lớn nhằm làm rõ quy trình biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia; không ảnh hưởng, tác động đến các nội dung trong các điều, khoản khác của Luật Thống kê hiện hành. 

Cụ thể, dự thảo luật đề nghị bổ sung quy định về việc giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và địa phương trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP).

Bổ sung quy định định kỳ 5 năm rà soát về việc đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội và sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền công bố thông tin của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An dự phiên họp tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự thảo luật cũng ban hành kèm theo Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia thay thế Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13.

Theo đó, kết cấu của Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm 3 cột: Số thứ tự; mã số; nhóm, tên chỉ tiêu với 20 nhóm và 222 chỉ tiêu. 

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia lần này đã cập nhật, phản ánh, đánh giá một số chính sách pháp luật, mục tiêu đường lối đổi mới trong thời gian gần đây.

Đồng thời cập nhật, quy định các chỉ tiêu thống kê phản ánh quan hệ hội nhập quốc tế, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Cập nhật các chỉ tiêu thống kê phản ánh, dự báo, đo lường sự phát triển của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế bao trùm và cập nhật, quy định các chỉ tiêu thống kê về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu thống kê phản ánh liên kết vùng và nhóm yếu thế.

Đại biểu tại điểm cầu Nghệ An theo dõi thảo luận tại các điểm cầu. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên thảo luận trực tuyến chiều nay có 25 đại biểu phát biểu, thống nhất và đồng tình với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác thống kê; tạo cơ sở pháp lý để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm số liệu thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến việc cần bổ sung, cập nhật các chỉ tiêu đầy đủ, phù hợp với chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2021; đồng thời, phải hài hòa với thông lệ quốc tế, Công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết liên quan đến bình đẳng giới.

Đại biểu cũng cho rằng cần tách bảo hiểm thành nhóm riêng và gọi là nhóm an sinh xã hội, trong đó có các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không để trong nhóm tiền tệ, bảo hiểm và chứng khoán. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung một số chỉ tiêu khác…

Đại biểu Quốc hội Bùi Mạnh Khoa (Thanh Hóa) phát biểu. Ảnh: daibieunhandan.vn

Mục tiêu, xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê nhằm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030; giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô; xây dựng cơ sở pháp lý để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia; bảo đảm yêu cầu so sánh quốc tế trong các lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tin liên quan

Quốc hội thảo luận Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến

Quốc hội thảo luận Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến

(Baonghean.vn) - Tổ chức phiên tòa trực tuyến là nhu cầu, xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp; xét xử trực tuyến nói riêng, tố tụng trực tuyến nói chung phù hợp với chủ trương của Đảng, các nguyên tắc, tố tụng do pháp luật quy định và đáp ứng yêu cầu cấp bách.

Các tin khác