Đề xuất dự án tỷ đô ở Nghệ An sớm chuyển tiền đền bù đảm bảo tiến độ

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của UBND huyện Nghi Lộc, hiện chủ đầu tư và UBND tỉnh đã chuyển 60.498.826.081 đồng, tương đương 30% kinh phí bối thường, hỗ trợ (BT, HT) thực hiện dự án Hemaraj.

Dự án Khu công nghiệp Hemaraj 1 đã khởi công và đang hoàn tất các thủ tục để triển khai. Hiện nay, UBND huyện Nghi Lộc đã ban hành 6 quyết định về thu hồi đất và phê duyệt phương án đền bù GPMB cho 998 hộ dân có đất sản xuất nông nghiệp và 352 hộ với tổng số tiền trên 201 tỷ đồng, diện tích thu hồi trên 119ha. 

Hướng dẫn người dân Nghi Lộc trong thủ tục nhận tiền đền bù, hỗ trợ. Ảnh: Trân Châu

UBND huyện cũng đã phối hợp với Công ty cổ phần WHA Hemaraj Nghệ An hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ nộp về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng quy định.

Sau khi được UBND tỉnh và Công ty cổ phần WHA Hemaraj Nghệ An chuyển 60.498.826.081đồng, tương đương 30% kinh phí BT, HT đã được UBND huyện phê duyệt tại 6 Quyết định,  UBND huyện đã phối hợp với UBND các xã tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân. Đến nay theo báo cáo, đã chi trả được 51,1 tỷ đồng cho 995 hộ; trong đó, các hộ dân có đất sản xuất nông nghiệp được chi trả tương đương 30% tổng số tiền đã phê duyệt; tiền BT, HT mồ mả được chi trả 100% cho các dòng họ, thân nhân các ngôi mộ (phần chênh lệch 70% được lấy từ tiền mộ vô chủ chưa được chi trả cho UBND xã).

Mặc dù đã nhận trước 30% số tiền đền bù nhưng phần lớn các hộ dân 2 xã Nghi Long, Nghi Thuận đều yêu cầu Nhà nước, chủ đầu tư phải chi trả 70% số tiền đền bù còn lại chậm nhất trong tháng 3/2018 (hiện 143 hộ dân chưa nhận tiền với lý do yêu cầu trả một lần 100% toàn bộ kinh phí BT, HT đã được phê duyệt và kinh phí BT, HT phần diện tích ngoài quy hoạch).

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết: Để tránh việc người dân tiếp tục canh tác, sản xuất lúa và hoa màu trên khu vực quy hoạch dự án, UBND huyện đã đề nghị Công ty cổ phần WHA Hemaraj Nghệ An sớm chuyển số kinh phí còn lại 141.163.927.521 đồng, tương đương 70% số kinh phí đã được UBND huyện phê duyệt phương án.

Được biết, đến nay đã có 1.105/1.196 hộ dân có đất sản xuất nông nghiệp và 28 dòng họ, UBND xã với 352 ngôi mộ đã ký hồ sơ bồi thường, hỗ trợ đất sản xuất nông nghiệp, diện tích trên 120ha.