Đến năm 2021, Nghệ An giảm 14,74% số người hưởng lương từ ngân sách

(Baonghean.vn) - Đến năm 2021, toàn tỉnh sẽ giảm 14,74% số người hưởng lương từ ngân sách. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy với các Huyện, Thành, Thị ủy  sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 diễn ra chiều ngày 20/6

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Quốc Khánh – Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm, công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã bám Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy để tham mưu, thực hiện nhiều nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn.

Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các Huyện, Thành, Thị ủy  và các Đảng bộ trực thuộc đã tập trung tham mưu cho cấp ủy các cấp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Kết quả, có 91/92 đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm đạt yêu cầu, chiếm 98,81%; 1.608/1609 tổ chức cơ sở đảng kiểm điểm đạt yêu cầu, chiếm 99,94%.

Ở chi bộ, chỉ có 0,06% chi bộ kiểm điểm chưa đạt yêu cầu và được chỉ đạo kiểm điểm lại. Ngay sau kiểm điểm, cấp ủy, lãnh đạo các cấp đã xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời xác định một số vấn đề trọng tâm cần tập trung giải quyết ngay.

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An nêu một số vấn đề liên quan đến công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Ban Tổ chức các cấp cũng tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc triển khai xây dựng đề án vị trí, việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở từng cấp.

Trên cơ sở tổng hợp từ đề án vị trí, việc làm của các cơ quan, đơn vị, dự kiến đến năm 2021, toàn tỉnh sẽ giảm 14,74% số người hưởng lương từ ngân sách.

Tham mưu chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và những năm tiếp theo; đảm bảo phương châm “mở” và “động”; thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai. Ngoài ra, Ban Tổ chức các cấp cũng tích cực tham mưu chỉ đạo nhiều nội dung  liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Tại hội nghị, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng được cấp ủy các Huyện, Thành, Thị ủy kiến nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy có giải pháp cụ thể. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vinh – Nguyễn Văn Chỉnh, cho rằng, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên sâu thì cần giải pháp, tạo điều kiện để cán bộ đi học văn bằng 2.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đô Lương kiến nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy xem xét kết nạp lại đảng viên đối với những người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trước đây, nay có sự phấn đấu tốt, gương mẫu, có chí hướng vào Đảng. Đồng thời bổ sung thêm đối tượng, tiêu chuẩn tuyển dụng người vào làm việc tại cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể các cấp từ cán bộ cơ sở có nhiều kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn.

Thị ủy Cửa Lò kiến nghị tỉnh sớm phê duyệt đề án vị trí việc làm, trên cơ sở đó các đơn vị rà soát, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chưc, viên chức cũng như tuyển dụng biên chế.

Một số đơn vị cũng kiến nghị cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là các đơn vị có gợi ý kiểm điểm, những đơn vị có những khó khăn, hạn chế. Các cấp, các ngành ưu tiên tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức là nữ, người dân tộc thiểu số; tăng cường các giải pháp bồi dưỡng, kết nạp đảng viên vùng đặc thù, quần chúng trong các doanh nghiệp...

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp giải trình một số vấn đề mà các đơn vị đề xuất, kiến nghị. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị cần nâng cao tính chủ động, phân công khoa học những nội dung công việc đã được xác định để tập trung triển khai.

Trong đó cần quan tâm tập trung tham mưu thực hiện bổ sung quy hoạch, đồng thời xây dựng quy hoạch mới thận trọng, mang tính khả thi cao. Tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Sắp xếp tổ chức, vị trí, việc làm, biên chế; gắn với quản lý thống nhất biên chế của hệ thống chính trị...

Mai Hoa