#dệt kim

4 kết quả

[Infographics] 'Bước nhảy' của kim ngạch xuất khẩu dệt may

[Infographics] 'Bước nhảy' của kim ngạch xuất khẩu dệt may

(Baonghean.vn) - Dệt may hiện đang là một trong những thế mạnh về thu hút đầu tư của Nghệ An nhờ lợi thế về đất đai và nguồn nhân lực sẵn có. Trong thời gian ngắn, đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn đổ vốn vào lĩnh vực này như Hanosimex, Venture (Hà Lan), tập đoàn Hyujin, tập đoàn KIDO (Hàn Quốc),....