ĐH Vinh xếp thứ 9 toàn quốc về công bố quốc tế nghiên cứu khoa học

(Baonghean.vn) - Đó là những thông tin được đưa ra trong Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Trường Đại học Vinh ngày 12/1.

Năm 2017 tiếp tục là năm Trường Đại học Vinh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Chu Thanh

Trong năm học này, Trường Đại học Vinh đã triển khai đào tạo 2 giai đoạn cho sinh viên khóa 57; triển khai đào tạo tiếp cận CDIO cho sinh viên khóa 58; tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học chính quy, tiếp cận CDIO giai đoạn 2016 - 2020.

Hoạt động nghiên cứu khoa học đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, trong đó đã triển khai 7 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước; 25 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ; 1 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh. Hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong năm 2017 cũng được đẩy mạnh với 56 đề tài. Các công tác hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả khởi sắc.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy quyết liệt chỉ đạo thực hiện Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh. Đã thành lập 4 viện trên cơ sở sát nhập 6 khoa. Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Khởi nghiệp sáng tạo…

Năm 2017, toàn Đảng bộ kết nạp mới 393 đảng viên, chuyển chính thức cho 105 đảng viên dự bị, mở 2 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 1.092 quần chúng… Đảng ủy trường cũng đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên bằng hình thức khiển trách.

Đồng chí Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chu Thanh

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Khoa -Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, trở thành Trường trọng điểm quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN, góp phần quan trọng đưa tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Tặng giấy khen cho các tổ chức, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Chu Thanh

Dịp này, BCH Đảng bộ Trường Đại học Vinh tặng giấy khen cho 6 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017 và cho 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2017.