Điểm mới trong trả lương cho người lao động

(Baonghean.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, để doanh nghiệp dễ dàng vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động, nhiều điều kiện thụ hưởng hỗ trợ đã được sửa đổi.
Điều kiện vay được nới lỏng
Theo quy định tại Nghị quyết 154, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng.
Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.
Như vậy, Nghị quyết số 154/NQ-CP mới ban hành đã mở rộng hỗ trợ cho người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do đại dịch Covid-19.
Công nhân dệt may ở Diễn Châu. Ảnh: Thu Huyền

Về nội dung hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc cho người lao động, Nghị quyết số 154/NQ-CP mới ban hành bỏ điều kiện “đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3, Điều 98 Bộ luật Lao động”.

Ông Trần Khắc Hùng - Giám đốc Ngân  hàng CSXH chi nhánh Nghệ An cho hay: Người sử dụng lao động có doanh thu quý I/2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV/2019, hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019, được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người lao động, theo quy định tại Khoản 3, Điều 98 Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020 theo thời gian trả lương thực tế, nhưng không quá 3 tháng với lãi suất vay 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng CSXH.
Người sử dụng lao động trực tiếp lập hồ sơ vay, tự kê khai, chịu trách nhiệm  trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay vốn, gửi Ngân hàng CSXH để hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Ngoài ra, Nghị quyết số 154/NQ-CP cũng sửa đổi nội dung hỗ trợ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất.
Dệt may là ngành giải quyết nhiều việc làm cho người lao động. Ảnh: Thu Huyền

Tương ứng với các nội dung sửa đổi trên, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày  24/4/2020, quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nhiều điểm mới trong phê duyệt cho vay, giải ngân
Trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Giám đốc Ngân  hàng CSXH đã ban hành Văn bản số 5446/HD-NHCS ngày 20/10/2020 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động. 
Ngân hàng Chính sách xã hội tập huấn nội dung cho vay theo quy định mới. Ảnh: Thu Huyền

Về điều kiện vay vốn: Người sử dụng lao động được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện: Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Có doanh thu quý I/2020 giảm 20% trở lên so với quý IV/2019, hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/ 2019.

Về mục đích vay vốn: Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Về mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay: Mức cho vay tối đa 1 tháng của 1 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (x) số người lao động bị ngừng việc và mỗi khách hàng được vay vốn không quá 3 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm. Thời hạn cho vay do Ngân hàng CSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Ngân hàng CSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng
Chậm nhất ngày 5 hằng tháng, khách hàng gửi hồ sơ vay vốn đến Ngân hàng CSXH nơi cho vay. Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, Ngân hàng CSXH phê duyệt cho vay và thông báo kết quả phê duyệt cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, Ngân hàng CSXH thông báo cho khách hàng nêu rõ lý do từ chối. 
Phòng giao dịch ngân hàng chính sách Nghi Lộc giải ngân nguồn vốn. Ảnh: Việt Phương
Căn cứ Hợp đồng tín dụng, Phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký, Ngân hàng CSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng. 
Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho các tháng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020 trong cùng một lần, Ngân hàng CSXH nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 1 lần. Việc giải ngân của Ngân hàng CSXH được thực hiện đến hết ngày 31/1/2021. 
Hồ sơ vay vốn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng CSXH thống nhất đơn giản hóa, cắt giảm nhiều thủ tục phức tạp so với trước. Khách hàng tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.

Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:
a) Đề nghị vay trả lương ngừng việc cho người lao động (Mẫu số 11a, ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).
b) Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Mẫu số 11b, ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).
c) Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, hộ kinh doanh; Quyết định thành lập, Quyết định cho phép thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
- Giấy phép kinh doanh, Giấy phép hoạt động, Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).
- Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.
- Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
d) Bản sao văn bản thỏa thuận của khách hàng với người lao động về việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
đ) Giấy ủy quyền (nếu có).

Tin liên quan

Vươn lên từ vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội

Vươn lên từ vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, huyện Quỳ Hợp mặc dù là địa bàn miền núi nhưng được đánh giá là khá năng động trong phát triển kinh tế, có tốc độ giảm nghèo nhanh. Để có được kết quả này, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo sinh kế cho bà con, trong đó nổi bật là hoạt động cho vay từ các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội (CSXH).
Ngân hàng CSXH  chi nhánh Nghệ An nỗ lực vì mục tiêu giảm nghèo, tiếp sức làm giàu

Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An nỗ lực vì mục tiêu giảm nghèo, tiếp sức làm giàu

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh, nhiều hộ gia đình ở Nghệ An đã có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước. Qua đó, nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập ổn định của người dân được nhân rộng, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Các tin khác