Điểm tuần 8: Tinh thần dân tộc

(Baonghean.vn) - Tinh thần dân tộc là cụm chữ đáng để viết hoa trong tâm khảm của mỗi công dân. Nó không chỉ hiển diện ở những diễn đàn quốc tế tầm cỡ, cũng không chỉ là hành động mang lá cờ Tổ quốc khi đứng trên bục vinh quang…. Mà sự lòng tự tôn ấy phải được vun đắp, bồi trúc từ những hành động nhỏ nhất.