Diễn Châu đánh bắt được 44.300 tấn hải sản

(Baonghean.vn) - Năm 2017, ngư dân huyện Diễn Châu  đánh bắt ước đạt 44.300 tấn hải sản, đạt 116,7% kế hoạch, tăng 22,74% cùng kỳ.

Ngư dân huyện Diễn Châu chuẩn bị ngư cụ cho chuyến biển mới. Ảnh: Xuân Hoàng

Cùng với nguồn vốn vay theo chính sách hỗ trợ của Nghị định 67/CP, ngư dân huyện Diễn Châu đã đầu tư đóng thuyền to máy lớn vươn khơi. Đánh bắt hải sản vì vậy tăng đột biến so với năm trước.  Tính đến nay, tổng số tàu đánh bắt xa bờ đạt 241 cái (trong đó có 3 tàu trên 820CV), tăng 70,92% so với năm 2016.

Toàn huyện có 1.515 tàu thuyền đánh bắt hải sản, với tổng công suất 105.156 CV, tăng 8,6% về số lượng tàu và tăng 75,26% về công suất so với cùng kỳ. Bởi vậy, sản lượng khai thác từ đầu năm 2017 đến tháng 11 tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm.

Đánh bắt xa bờ nên giá trị kinh tế của hải sản cao hơn so với đánh bắt vùng bờ. Ảnh: Xuân Hoàng

Số liệu của UBND huyện Diễn Châu cho thấy: Năm 2017, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sảnước đạt 44.300 tấn, đạt 116,7% KH, tăng 22,74% cùng kỳ. Trong đó đánh bắt 38.700 tấn, tăng 26,95% năm 2016; nuôi trồng 5.600 tấn, bằng 94% KH.

Đánh bát hải sản xa bờ là hướng phát triển bền vững, vì vậy trong những năm tới ngư dân huyện Diễn Châu tiếp tục đầu tư nhiều tàu thuyền to, giảm số lượng tàu thuyền nhỏ, nhằm bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng bờ. 

Xuân Hoàng