Diễn Châu: Động lực mới từ những nghị quyết chuyên đề

(Baonghean) - Năm 2017, Đảng bộ huyện Diễn Châu đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Trong đó, các nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ huyện là động lực mới quan trọng để kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững.
Năm 2017, Đảng bộ huyện Diễn Châu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại Đảng bộ Trong sạch vững mạnh. 
Đảng bộ huyện Diễn Châu hiện có 87 tổ chức cơ sở đảng với 14.672 đảng viên. Năm 2017, Đảng bộ huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Trong đó, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới công tác cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
Trang trại gà quy mô 4.600 con của anh Cao Văn Thành, xóm 2a, xã Diễn Trung (Diễn Châu). Ảnh: Xuân Hoàng
Cùng đó, triển khai học tập các Nghị quyết chuyên đề; xây dựng kế hoạch tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chỉ đạo, phân công các ban, ngành liên quan xây dựng các kế hoạch, chương trình, hướng dẫn thực hiện hiệu quả Chỉ thị; Kế hoạch số 78 - KH/HU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW đảm bảo đúng nội dung hướng dẫn, đạt được mục đích yêu cầu. Xây dựng 39 cá nhân và 18 tập thể tiêu biểu; biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội hoạt động hiệu quả, chủ động nắm bắt, phản ánh thông tin kịp thời. Kiện toàn BCĐ 94 về đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tuyên giáo; đấu tranh, phản bác âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình tôn giáo làm mất ANTT, ATXH, ảnh hưởng mối đoàn kết lương - giáo. 
Quang cảnh nông thôn Diễn Hoa và dòng sông Bùng (Diễn Châu). Ảnh: Sách Nguyễn
Công tác nắm bắt, định hướng và dự báo dư luận xã hội được chỉ đạo xuyên suốt, nhất là tập trung đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó tăng cường sự thống nhất và quyết tâm về tư tưởng chính trị. Đồng thời tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nghiêm túc, hiệu quả. Qua kiểm điểm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể với quyết tâm chính trị cao; trên cơ sở kết quả khắc phục, sửa chữa sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), được kết hợp chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã đem lại một số kết quả cụ thể, thiết thực, đặc biệt là thực hiện tốt việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. 
Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cho khối Đảng và các đoàn thể chính trị- xã hội kịp thời gian, đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị không ngừng được tăng cường, tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua "Dân vận khéo". Tổ chức thực hiện Quy định 290- QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế công tác Dân vận của Hệ thống chính trị. Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội…
Từ những việc làm đó, năm 2017, Đảng bộ tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ Trong sạch vững mạnh, đứng tốp đầu của tỉnh; chính quyền và các tổ chức đoàn thể đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Người dân Diễn Ngọc (Diễn Châu) vay vốn NHCS chế biến hải sản, phát triển kinh tế hộ. Ảnh: Thu Huyền
Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ huyện Diễn Châu luôn quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thông qua việc xây dựng các Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, có định hướng, chỉ tiêu cụ thể phù hợp tình hình thực tế địa phương, từ đó đời sống của người dân ngày một nâng cao. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Diễn Châu đã ban hành 26 Đề án, Nghị quyết, chương trình hành động để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng  - an ninh.
Riêng năm 2017, Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; thực hiện Đề án “Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án ứng dụng khoa học, công nghệ cao đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng thương hiệu hàng hóa; Đề án xây dựng và phát triển đời sống văn hóa huyện Diễn Châu; nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh - truyền hình huyện và hệ thống đài truyền thanh cơ sở giai đoạn 2016 - 2020; Đề án về giảm nghèo, đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020; Đề án phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo (lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản...).
Toàn cảnh đền Cuông - điểm du lịch văn hóa tâm linh của huyện Diễn Châu. Ảnh: Sách Nguyễn
 Từ chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các Nghị quyết, Đề án mà Đảng bộ đã ban hành, năm 2017, tổng giá trị sản xuất toàn huyện Diễn Châu đạt 10.083,7 tỷ đồng, bằng 98,6% kế hoạch năm, tăng trưởng 8,32% so với năm 2016. Tỷ lệ xã có thiết chế VHTT đạt chuẩn 76,92%, tăng 5,13% và tăng 2 xã so với năm 2016; 76,2% số xóm đạt danh hiệu Văn hóa (349/458 xóm), tăng 38 xóm; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 85,5% (tăng 1%). Ngành Giáo dục - Đào tạo huyện được tặng Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh 15 năm liền. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%. Thực hiện Chương trình MTTQ xây dựng Nông thôn mới, từ nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, Diễn Châu đã xây dựng nhiều công trình thiết yếu như: đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, nhà văn hóa, trường học... Chỉ đạo các xã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới; bộ mặt nông thôn có chuyển biến rõ nét, đặc biệt là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Năm 2017 có 19 xã đạt 19/19 tiêu chí được tỉnh công nhận, chiếm 50% tổng số xã.
Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 là cơ sở, động lực để cán bộ và nhân dân huyện Diễn Châu tiếp tục có những đổi mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
Năm 2018, Đảng bộ huyện Diễn Châu tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại hạn chế trong năm 2017; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, Đề án, Nghị quyết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quyết tâm đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020) đề ra.