Diễn Châu phấn đấu tăng gần 1.000 ha cây trồng vụ đông

(Baonghean.vn) – Với mục tiêu chỉ đạo vụ đông ăn chắc, cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng, gắn quy hoạch vùng sản xuất nhằm xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, doanh thu cao, vụ đông 2012 này toàn huyện Diễn Châu ra sức phấn đấu đạt trên 7200 ha các loại cây trồng vụ đông, tăng gần 1000 ha so với vụ đông năm 2011.
 
Trong đó, so với vụ đông trước, huyện tập trung đẩy mạnh, nhân nhanh diện tích một số cây trồng hàng hoá chủ lực như cây lạc đông đạt 600 ha, tăng gấp đôi, cây ngô và rau màu vụ đông và rau màu có giá trị đều tăng chỉ tiêu diện tích từ 70-200 ha. 
 
Để hỗ trợ bà con triển khai gieo trồng đạt hiệu quả cao, huyện thực hiện cơ chế hỗ trợ, khuyến khích bằng chế độ thưởng: thưởng 20 triệu cho địa phương trồng ngô từ 50 ha trở lên trên đất 2 lúa, 10 triệu đồng cho địa phương nào xây dựng cánh đồng mẫu lạc vụ đông quy mô 30 ha trở lên hoặc cánh đồng doanh thu cáo từ 10 ha trở lên.  Trên tinh thần này, huyện yêu cầu các địa phương quán triệt các giải pháp đảm bảo việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 2 lúa và đất màu.


Lương Mai