Diễn Châu thu ngân sách ước đạt 536 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của huyện Diễn Châu, quý IV/2018, Diễn Châu thu ngân sách ước đạt 65,722 tỷ đồng, trong đó thu cấp quyền sử dụng đất ước đạt 33,43 tỷ đồng; lũy kế thu ngân sách trên địa bàn cả năm ước đạt 536,2 tỷ đồng, bằng 190,5% dự toán.

Trong đó, nhờ đẩy mạnh đấu giá đất và thu các khoản thu từ đất nên thu cấp quyền sử dụng đất ước đạt 377 tỷ đồng, đạt 299,2% dự toán (dự toán giao 126 tỷ đồng).

Nếu không tính tiền sử dụng đất, số thu đạt 159,24 tỷ đồng, bằng 102,4% dự toán (dự toán giao ngoài tiền đất 155,5 tỷ đồng).

Kiểm tra các cây xăng dầu ở DIễn Châu phục vụ cho việc kê khai thuế. Ảnh: Trân Châu

Dù tiền sử dụng đất đạt cao nhưng thuế công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh chỉ đạt 61,270 tỷ/80 tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán, trong đó thuế GTGT ước cả năm chỉ đạt 46,32/62,8 tỷ, bằng 73,8% dự toán; Thuế TNDN ước đạt 92,4% (14,5/15,7 tỷ đồng); Thuế tài nguyên dự kiến đạt rất thấp, ước khoảng 100/900 triệu đồng, đạt 11,1% dự toán.

Được biết ở Diễn Châu, năm 2018 có 31 doanh nghiệp ngừng, 15 doanh nghiệp giải thể, 28 doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh, 10 doanh nghiệp chuyển đi cơ quan thuế khác quản lý; 199 DN không phát sinh số thuế phải nộp; 200 lượt tờ khai dữ liệu bằng 0.