Diễn Châu xây dựng công trình cấp nước tập trung

(Baonghean)  Mục tiêu của  Diễn Châu là đến hết năm 2015 sẽ có gần 50% hộ dân được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn 02 của Bộ Y tế. Để thực hiện được điều đó, huyện đã tích cực vận động, thu hút nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án đầu tư của nhà nước, các tổ chức quốc tế và phát huy nội lực để  đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung.
 
Hệ thống máy bơm cấp nước hiện đại tại Nhà máy nước Diễn Yên – Diễn Châu.
 
Thời gian qua, từ nguồn vốn của tổ chức DANIDA (Đan Mạch) và ngân sách nhà nước Diễn Châu đã đầu tư xây dựng 5 công trình cấp nước tập trung có quy mô lớn. Đó là Nhà máy nước Diễn Châu công suất 2.000m3/ngày; Nhà máy nước Diễn Thái, Diễn Nguyên, Diễn Đồng, Diễn Bình (công suất mỗi nhà máy là 1.700m3/ngày). Đây là những công trình cấp nước có công nghệ sản xuất hiện đại và nước đạt tiêu chuẩn 02 của Bộ Y tế. Ông Lê Văn Thuận – Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Diễn Châu cho hay: “Mặc  dù đã rất nỗ lực trong việc phát triển hệ thống cấp nước tập trung, nhưng trên địa bàn huyện tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn 02 của Bộ Y tế chưa cao và trong thời gian tới, cùng với việc vận động, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực này, huyện sẽ ưu tiên việc phát triển hệ thống đường ống cấp nước để vừa khai thác hiệu quả các công trình cấp nước tập trung vừa tăng nhanh tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bô Y tế”.
 
Với chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển mạng đường ống cấp nước, mở rộng việc đấu nối tại các công trình cấp nước tập trung, người dân vùng lân cận của các nhà máy nước đã có cơ hội được sử dụng nước sạch. Nhà máy nước Diễn Châu công suất 2.000m3/ngày, trước đây chỉ cấp nước sạch cho người dân thị trấn, hiện nay được huyện hỗ trợ đầu tư và người dân đóng góp mở rộng mạng đường ống cấp nước, nên người dân số xã lân cận là Diễn Kỷ, Diễn Phúc Diễn Bích cũng đã đươc sử dụng nước sạch. Nhà máy nước Diễn Châu, còn đảm nhận việc cung cấp nước sạch cho cụm công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn huyện…
 
Để giúp Diễn Châu tăng nhanh tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch  đạt tiêu chuẩn 02 của Bộ Y tế, tại xã Diễn Yên đang triển khai dự án cấp nước sạch và VSMTNT vùng miền Trung từ nguồn vốn vay ADB – Tiểu dự án cấp nước sạch và VSMTNT Diễn Yên. Dự án có tổng nguồn vốn đầu tư 52,8 tỷ đồng, trong đó gói thầu xây dựng nhà máy nước hơn 37 tỷ đồng. Theo thiết kế, nhà máy nước sạch có công suất 1.700m3/ngày, công nghệ xử lý nước hiện đại đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế và sẽ đủ công suất cung cấp nước sạch cho hơn 3.515 hộ dân trong xã và các vùng lân cận. Cùng với đó, tiểu dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường Diễn Yên, còn đầu tư vào lĩnh vực cải thiện điều kiện sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cho 6 điểm công cộng (tại các trường học và trạm y tế) và trên 2.000 hộ dân. Đây là một trong những dự án quan trọng đầu tư trong lĩnh vực cấp nước tại Diễn Châu, nên trong quá trình triển khai được huyện và các cấp, các tổ chức đoàn thể tích cực vào cuộc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án thực hiện đúng tiến độ.
 
Ông Trần Văn Việt – Giám đốc Công ty CP Đại Việt cho biết: “Dự án Nhà máy nước Diễn Yên được khởi công ngày 14/6/2013, đầu tháng 5/2014 các nhà thầu đã hoàn thành việc xây dựng nhà máy nước, hiện nay đang tiến hành bàn giao, đưa vào vận hành phục vụ nước sạch cho người dân”. Sau khi hoàn thành việc xây dựng công trình cấp nước tập trung, xã Diễn Yên đã vận động người dân đấu nối, phát triển hệ thống mạng đường ống cấp nước để khai thác kịp thời, hiệu quả dự án.
 
Ông Dương Đăng Hoàng – Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Yên cho biết: “Người dân hiểu rất rõ tác hại của việc sử dụng nước sinh hoạt chưa đạt tiêu chuẩn, nên khi được hưởng lợi của dự án cấp nước sạch, người dân đã tích cực vào cuộc cùng tham gia đóng góp tiền, giải phóng mặt bằng, lắp đặt đường ống, đồng hồ nước… Đến nay đã có 3.405 hộ/ 3.515 hộ trong xã đã ký hợp đồng sử dụng nước sạch và hiện nước sạch từ nhà máy đã đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sử dụng của người dân. Kết quả này, cộng với mô hình quản lý, vận hành nhà máy nước do đơn vị chuyên ngành đảm nhận là Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT, nên có thể khẳng định được sự thành công của dự án, cũng như bảo đảm sự phát triển bền vững, hiệu quả của công trình”.
 
Tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các tổ chức nước ngoài để đầu tư phát triển nhanh các nhà máy nước sạch  và bên cạnh đó Diễn Châu cũng khuyến khích các địa phương phát huy nội lực đầu tư vào lĩnh vực này. Đi đầu trong phong trào vận động người dân đóng góp tiền xây dựng nhà máy nước công suất lớn, công nghệ hiện đại là xã Diễn Tháp. Chính bằng nội lực và thông qua việc huy động nguồn vốn khác, xã đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng công trình cấp nước tập trung phục vụ cho người dân, đồng thời góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mô hình của Diễn Tháp hiện nay đang được các xã trong huyện đến tham quan, học tập.
 
Ông Nguyễn Ích Xuân - Trưởng phòng Kế hoạch và Truyền thông - Trung tâm nước sinh hoạt - VSMTNT Nghệ An cho biết: “Diễn Châu là một trong những địa phương có điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển mô hình cấp nước tập trung. Vì vậy trong thời gian tới, sẽ tập trung truyền thông giới thiệu các công nghệ cung cấp sử dụng nước, các mô hình cấp nước và vệ sinh môi trường. Tập huấn hướng dẫn cho người dân cách quản lý, vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp nước tập trung. Cùng với đó, đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hoá cấp nước sinh hoạt nông thôn theo Quyết định 131/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn. Ưu tiên hỗ trợ vốn cho các công trình đấu nối, mở rộng các dự án từ nhà máy nước hiện có để giảm chi phí đầu nguồn, xây dựng nhanh, chất lượng nước đảm bảo và tận dụng tối đa công suất các nhà máy nước đã xây dựng. Đặc biệt chú trọng đầu tư các dự án cấp nước quy mô lớn, liên xã, hạn chế đầu tư manh mún nhằm giảm thiểu diện tích đất xây dựng, dễ kiểm soát chất lượng nước, giảm chi phí quản lý vận hành...”.
 
Hoàng Vĩnh